Behandler.no - Norges største oversikt

Idag svarer Miljøpartiet De Grønne på spørsmål om alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 04.09.2013Logo valg 2013

«Vi er bekymret for tendenser til et overforbruk av legemidler, hvor noen kan gi til dels alvorlige bivirkninger. Derfor mener vi alternativ behandling er et nyttig supplement i arbeidet for en bedre folkehelse.» Miljøpartiet De Grønne mener helsepolitikken må legge større vekt på å fremme god helse og forebygge helseskader.

Halvparten av befolkningen velger å bruke alternative behandlingsmetoder, betalt av egen lomme og mange erfarer effekt og økt livskvalitet, for både fysiske og psykiske problemer. Norske undersøkelser viser at vi oppsøker alternativ behandling etter besøk hos lege, når vi erfarer at vi ikke får tilstrekkelig hjelp.


1)
Logo mdgUlike *undersøkelser viser at alternativ og komplementær behandling hjelper samfunnsmessige og økonomiske helseutfordringer, og kan spare samfunnet for store summer.
Er dette noe Miljøpartiet De Grønne vil legge vekt på i helsepolitikken?


Svar: Miljøpartiet De Grønne mener helsepolitikken må legge større vekt på å fremme god helse og forebygge helseskader. Flere alternativ behandlingsmetoder har et helhetlig blikk på pasientens helseproblemer og er gode til å informere om hva de selv kan gjøre i tillegg til den behandlingen de får. Dette er i tråd med vårt programpunkt om at vi vil fokusere på en mer helhetlig pasienttilnærming i helsevesenet, hvor kropp, sinn og sosial situasjon ses i sammenheng. Vi mener en slik tilnærming kan bidra til å redusere helseutgiftene på flere områder. 

2)
Det viser seg* at mange ønsker seg et bedre samarbeid mellom alternativ behandling og konvensjonell medisin.
–Mener  Miljøpartiet De Grønne at det burde legges til rette for bedre og tettere kommunikasjon mellom konvensjonell og alternativ- og komplementær  behandling?

Svar: Vi har programfestet at det er nødvendig med et tillitsfullt samarbeid mellom leger, helseinstitusjoner, pårørende, pasientorganisasjoner og seriøse retninger innen alternativ medisin.

3)

Det er ikke alle som har økonomi til å bruke alternativ behandling.
Er det noe konkret  Miljøpartiet De Grønne kan eller bør gjøre for bedre å tilgjengeliggjøre og tilrettelegge for bruk av alternativ- og komplementære behandlingsmetoder for alle som ønsker det?

Svar: Vi har programfestet at alternative behandlingsformer må vurdere med tanke på godkjenning av utdanning og trygderefusjon for behandlingsformer med dokumentert effekt.

4)
En *folkeaksjon for alternativ behandling, som har nærmere 10.000 underskrifter, krever bl.a 260 millioner kroner i året øremerket til forskning på alternativ behandling (dvs. ca 10% av offentlige midler som går til forskning innen medisin og helsefag i Norge).
Hva mener  Miljøpartiet De Grønne om å bevilge midler i nevnte størrelsesorden til forskning på alternativ behandling,  og utover det marginale beløpet (rundt 10 millioner) som idag bevilges NAFKAM – (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin)?

Svar: Vi har ikke sagt noe direkte om økte ressurser til forskning på alternativ behandling, men det burde gå frem av våre programformuleringer at det er nødvendig å øke forskningsmidlene for å dokumentere mulig effekt. I den sammenheng er det viktig å etablere egne kriterier for forskning på alternativ behandling. Prinsippene bak skolemedisinens randomiserte studier, blant annet på nye legemidler, lar seg som regel ikke overføre til alternative behandlingsmetoder. De fleste av disse har som prinsipp at behandlingen skal tilpasses den enkelte pasients totale sykdomsbilde. Pasienter som tilsynelatende har samme lidelse, vil derfor kunne få forskjellig behandling. Kriteriene for forskningen må avspeile dette.

5)
Enkelte mener at det burde være strengere kontroll med alternativ behandling, mens andre hevder alt dagens *«Lov om alternativ behandling», som alle behandlere må forholde seg til, er tilstrekkelig for å ivareta pasienten.
Hva mener  Miljøpartiet De Grønne om denne saken?

Svar: Partiet har ikke direkte sagt noe om dette i programmet, men vi er klar over at det for pasientene kan være vanskelig å sette seg inn i hvilke alternative behandlere som er registrert i det frivillige registreringsregisteret for utøvere av alternativ behandling. Man hører om såkalte alternative behandlere som ikke har noen langvarig utdannelse/opplæring i faget, men som likevel kan ta store honorar for virkningsløs behandling. Dette svekker både publikums og helsevesenets inntrykk av seriøsiteten ved alternativ behandling, noe som burde gi grunnlag for strengere kontroll og skjerping av dagens lovverk.

(Red.anm. Det finnes flere registre, bla. oversikten Behandler.no som er utarbeidet for at man lett skal finne informasjon om den enkelte behandler).Behandler og pasient
Behandler og pasient - Foto:Schutterstock

6)
Hva har  Miljøpartiet De Grønne å si til behandlere og brukere av alternativ behandling, for å overbevise dem at de bør stemme på partiet?

Svar: Miljøpartiet De Grønne har som hovedsaker i valgkampen at vi skal ha en lykkelig avslutning på oljealderen og starte omstilling til en bærekraftig og fornybar fremtid nå. Vi vil ha et samfunn hvor folk har mer tid til hverandre heller enn et fortsatt jag etter økt forbruk. Vi ser vår helsepolitikk i sammenheng med vår overordnede politikk og mener det også vil være bra for folkehelsen å redusere forurensning og fremme sunn mat. Vi er bekymret for tendenser til et overforbruk av legemidler, hvor noen kan gi til dels alvorlige bivirkninger. Derfor mener vi alternativ behandling er et nyttig supplement i arbeidet for en bedre folkehelse.

Bente Bakke, sentralstyremedlem, svarte for Miljøpartiet De Grønne


Se også:
Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne
Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Grønnskolling 07/09/2013 - 02:33

Flott at MDG vil ha helhet på alle plan - også innen helse. Mulig de får min stemme i år.


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.