Behandler.no - Norges største oversikt

Dialog om alternativ behandling gir helsegevinst

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 17.10.2013Anita Salamonsen

Kommunikasjon mellom lege og pasient om bruk av alternative behandlingsmetoder, er sentralt tema for Anita Salamonsen når hun nå legger fram sin doktoravhandling.

Helsegevinst og risiko
Unngår å snakke med lege
Helsevesenet i møte med aktive pasienter


Erfaring fra brukere av alternativ behandling er utgangspunktet for doktorgradsavhandlingen "Boundary walkers. The use of complementary and alternative medicine in a Scandinavian health care context", som Anita Salamonsen presenterer ved Universitetet i Tromsø, fredag 18 oktober 2013.

–I mitt arbeid har jeg sett viktigheten av brukererfaring. Og bruk av alternativ behandling sier også mye om det offentlig helsevesenet, sier Anita Salamonsen til alternativ.no

Når hun nå disputerer er helsegevinst og risiko ved bruk av alternativ behandling hovedtrema for det sosiologiske doktorgradsprosjektet. Kommunikasjon mellom pasient og helsevesen står sentralt og kan være avgjørende for pasientens helse.

Salamonsen har forsket på alternativ behandling siden 2006 ved NAFKAM – Nasjonalt forskningssenter for alternativ behandling. Men allerede i 2003 ble hun ansatt ved NAFKAM som prosjektkoordinator for Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF). Avhandlingen bygger på materiale fra dette registeret.


Boken Alternative veier. Pasienter med eksepsjonelle sykdomsforløp inngår i doktoravhandlingen til Anita Salamonsen. Foto: A.S.
Så langt har Anita Salamonsen både utgitt *bok og publisert flere artikler som inngår i avhandlingen hun nå skal presentere.  Og arbeidet har tydeligvis gitt mersmak, for allerede nå har hun planer om veien videre i samme spor.


Helsegevinst og risiko
Så mange som 50% av norske pasienter med diagnosene kreft og MS-multippel sklerose bruker alternativ behandling og mange har positive erfaringer. Men hvordan blir disse pasientene møtt av det offentlige helsevesenet når de ønsker å fortelle om sine valg av behandling?

Ved å dybdeintervjue 31 kreft- og MS-pasienter har Anita Salamonsen undersøkt både hvorfor og hvordan disse pasientene velger å bruke alternativ behandling. 12 leger inngår også i studien, som belyser hvordan både pasient og lege vurderer kommunikasjonen dem imellom og risiko ved både konvensjonell og alternativ behandling.

–Pasienter opplever helsegevinst av alternativ behandling, til tross for at kliniske studier av ulike alternative behandlingsformer viser begrenset positiv behandlingseffekt. Men leger er skeptiske og peker på mulig helserisiko. Legene mener at skolemedisin er trygt og alternative behandlingsformer potensielt skadelige, ifølge Salamonsen.

Det finnes studier som har påvist helsemessig risiko ved bruk av enkelte behandlingsformer, men det er også andre faktorer som fører til skepsis. For eksempel kan enkelte naturmidler ha bivirkninger i seg selv, eller utgjøre en risiko når de kombineres med legemidler. Pasientene på sin side betrakter alternativ behandling som ufarlig og bivirkninger av skolemedisin som mulige helserisikoer.


Unngår å snakke med lege
Mange pasienter opplever å bli møtt med avvisning  og enveiskommunikasjon når de vil snakke om sine valg av behandlingsmetode. Og nettopp her ligger det en stor utfordring.

Møtet med slike leger kan, sett fra pasientens ståsted, lede til svekket helse og svekket tilitt til helsevesenet. Denne manglende kommunikasjon mellom lege og pasient om bruk av alternativ behandling, kan bl.a. føre til at pasienten unngår å oppsøke konvensjonell behandling, og her kan det være en helserisiko.

Mangel på dialog fører til at pasientene leter etter leger som viser åpenhet og respekt i kommunikasjonen rundt bruk av alternativ behandling. Det viser seg også at mange leger nettopp mener at de har noe å lære når det kommer til kommunikasjon.

terapi to personer
God kommunikasjon mellom lege og pasient om bruk av alternative behandlingsmetoder kan være avgjørende for pasientens helse. Foto: Shutterstock

–Det er viktig å bli møtt på en god og seriøs måte, enten man går til en lege eller til en alternativ behandler, sier Salamonsen til alternativ.no

–Videre er det viktig å se på hva som er målet med behandlingen. En ting er å overleve. En annen ting er livskvalitet. Der har alternativ behandling noe å lære den konvensjonelle behandlingen.


Helsevesenet i møte med aktive pasienter
Brukere av alternativ behandling fremhever betydningen av selve behandlingene, egeninnsats og kommunikasjon med behandler, som viktige faktorer, som gjør at de er fornøyde med behandlingen.

Funnene i undersøkelsene til Salamonsen viser en aktiv helsetjenestebruker som baserer sine behandlingsvalg både på erfaringer og medisinsk kunnskap, og som ønsker å delta i behandlingsbeslutninger og behandlingsprosess. Slike helsetjenestebrukere utfordrer det offentlige helsevesenets kunnskapssyn og pasientbehandling.

–Viktige spørsmål for fremtiden er hvordan det offentlige helsevesenet skal forholde seg til aktive pasienter og brukere av alternativ behandling, og om slike pasienter bidrar til å endre det offentlige helsevesenet fra innsiden, sier Anita Salamonsen.
Om Anita Salamonsen

Anita Salamonsen er sosiolog og arbeider som forsker ved NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin), Institutt for samfunnsmedisin, UiT. Hun er i sin forskning særlig opptatt av pasientposisjoner i velferdsstaten, brukermedvirkning, lege-pasient kommunikasjon, kunnskapssystemer, kroppserfaringer, tillit, risiko og pasientsikkerhet.


Aktuell med:
Doktorgradsavhandlingen "Boundary walkers. The use of complementary and alternative medicine in a Scandinavian health care context".
På norsk: ”Grensevandrere. Bruk av alternativ behandling i den skandinaviske velferdsstaten” som presenteres ved Universitetet i Tromsø, fredag 18 oktober 2013.

*Alternative veier. Pasienter med eksepsjonelle sykdomsforløp av Tove Kruse og Anita Salamonsen ble Utgitt på Gyldendal Akademisk forlag i 2012.

Boken omtalt på alternativ.no:
Tar ansvar for egen helse med alternativ behandling


Relaterte saker:
Alvorlige syke blir friske med alternativ behandling
Ved NAFKAM har man registrert uvanlige sykdomshistorier ved bruk av alternativ behandling. Hva vi kan bruke disse historiene til skal det nå forskes videre på.

Hvem bruker alternativ behandling
EU setter forskning innen alternativ behandling på kartet
Ønsker leger med kunnskap om alternativ behandling
Behandling på tvers - til det beste for pasienten
Kirurger vil lære alternativ behandling


Ønsker du kontakt med behandler?
Søk på Behandler.no


Relaterte linker:
Om behandlingsmetoder
Udanning I alternativ behandlng


Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Dora Elgine Odinsdatter 11/11/2013 - 01:06

Jeg var på Salamonsens disputas 18.oktober i høst. Meget bra. Endelig noen som forsker i helhetlig behandling! Det Salamonsen har kommet fram til er noe mennesker har visst i alle tider - mennesket er ikke bare kroppsdeler og organer, men aktive deltagere i egen liv, enten en er klar over det eller ei. Jeg venter nå på den neste forskningen som naturlig nok må handle om menneskets bevisste og ubevisste styring i det å kreere sitt liv både på godt og vondt. Og ikke minst - lære seg hvilke mekanismer som styrer dette. Deri ligger også kunnskapene om å heale seg selv og andre uten toxiske medisiner og urter.

Elisabeth Antone Olsen 06/11/2013 - 21:39

Fantastisk bra at du har gjort dette arbeidet!!!
Viktig incitament for alternativ og komplementærmedisinske behandlingsmetoder.


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.