Behandler.no - Norges største oversikt

Berlevåg blant landets friskeste - stor bruk av alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 11.12.2013Mann får massasje
Foto:Schutterstock

Muskel- og skjelettlidelser fører til svært mange sykemeldinger i Norge. Fastlegen i Berlevåg mener at de som velger behandling hos den lokale naturterapeuten klarer seg bedre.

På besøk i Berlevåg
Klar respons
Ønsker samarbeid på tvers


Den største årsaken til sykefravær i Norge er muskel- og skjelettlidelser. Én kommune som skiller seg ut, med lave tall for legemeldt sykefravær, er Berlevåg i det nordøstlige Finnmark. På landsbasis hadde kommunen en av de laveste sykefraværsratene i 2009.

På bakrunn av dette ville forskere ved NAFKAM – Nasjonalt forskningssenter for alternativ behandling, se nærmere på denne befolkningen. Det viser seg at personer med muskel- og skjelettlidelser i Berlevåg i stor grad ønsker å kombinere konvensjonell medisin og alternativ behandling.

–Berlevåg er en liten kommune, med én alternativ behandler som har hjulpet innbyggere der i mer enn 15 år. Dette kombinert med at færre blir sykemeldt der, gjorde at vi syntes det var interessant å undersøke stedet nærmere, sier forskerne Nina Foss og Silje Folkvord til alternativ.no

Noen mennesker som er rammet av muskel- og skjelettlidelser har fått en spesifikk diagnose, som bekhterevs sykdom eller artrose, men for andre kan årsak være sammensatt eller ukjent. De fleste har mer diffuse diagnoser som for eksempel myalgi, som egentlig bare betyr vondt i musklene. Studiet viser at når man kommer til fastlegen med disse lidelsene i Berlevåg har man ofte blitt tilbudt behandling i form av smertestillende medisiner, betennelsesdempende medikamenter, eller man har blitt henvist til fysioterapeut. Men de fleste velger å oppsøke behandler som bruker alternative metoder.

Den erfarne behandleren i Berlevåg har bakgrunn i naturopati, refleksologi, øre-akupunktur, akupressur og muskelmassasje. Det er hovedsakelig dyptgående massasje hun bruker i behandling av denne pasientgruppen, men også akupunktur. Denne behandleren, som også er utdannet sykepleier, anslår at over 80 % av pasientene hun behandler lider av muskel- og skjelettlidelser.


På besøk i Berlevåg
Høsten 2012 tok forsker Silje Folkvord turen til Berlevåg for å bo der i seks uker og utføre et kvalitativt case-studie blant inbyggerne, om deres erfaringer med konvensjonell medisin og alternativ behandling for muskel- og skjelettlidelser.

Forskeren gjennomførte intervjuer med 15 brukere, men også behandlere, ledere i kommunen og bedriftsledere deltok i undersøkelsen. Det var fokus på å åpne for deltagernes egne perspektiver, erfaringer og fortolkning i disse intervjuene, for å få fram flere aktuelle perspektiver.

I tillegg ble behandlinger observert, både hos alternativterapeuten og hos fysioterapeuten. Silje Folkvord deltok også på ting som skjedde på stedet, besøkte bedrifter og snakket med folk i ulike sammenhenger. Hun mener at denne deltakelsen har gitt verdifull bakgrunnsforståelse og informasjon i naturlige sammenhenger, noe som har vært viktig i arbeid med analyse av datamaterialet.


Klar respons
Flertallet av pasientene som deltok i undersøkelsen opplyste at den behandlingen de fikk hos alternativbehandleren i størst grad hjelp dem med deres plager, stivhet og smerter i rygg, skulder, nakke, armer og ben, sammenlignet med annen behandling.

–Vi ble overrasket over hvor mange av informantene som mente at den alternative behandlingen virket, forteller forskerne.

13 av de15 brukerne hadde langvarige plager, som hadde vart i tre år eller mer. Det konvensjonelle behandlingstilbudet som ble benyttet av informantene, besto av lege og fysioterapeut, som i hovedsak tilbød treningsopplegg. Flere hadde også blitt henvist til opptrening eller kiropraktor utenfor bygda. Mange har vært fornøyd med selve behandlingen, men reisevei opplevdes som en belastning.

Forskerne mener at tilfredsheten med den alternative behandleren også er knyttet til at hun har vært en stabil kontakt. Brukerne selv fremhever tilgjengelighet som en viktig faktor i tillegg til selve behandlingen. Stabil tilstedeværelse over tid, kjennskap til brukerne gjennom mange år og behandlerens personlige engasjement og interesse for å hjelpe vektlegges. Flere av brukerne mener at behandlingen er sentral for at de klarer å stå i arbeid, tross varige muskel- og skjelettplager.

Nina Foss og Silje Folkvord
Nina Foss (tv) og Silje Folkvord fra NAFKAM står bak undersøkelsen fra Berlevåg.

-En annen ting vi ikke var forberedt på, var at utskiftingen av av offentlig helsepersonelll på stedet. I undersøkelsen kommer det fram at brukerne ønsker stabile, konvensjonelle behandlere, som kjenner dem og tar dem på alvor.

Deltagerne fremhever også betydningen av et aktivt, sosialt og kulturelt liv, som en viktig faktor for trivsel og og hjelp til å takle sine plager og lidelser. Berlevåg mannskor er en god og kjent representant for det rike kulturlivet i denne kommunen.


Ønsker samarbeid på tvers
Ingen av deltagerne i undersøkelsen kjenner til at det har vært samarbeid mellom det offentlige helsevesen og alternativ behandling, men det kommer fram at dette er ønsket. Både brukere, bedriftsleder og NAV ønsker et slik samarbeid.

Legen i Berlevåg konkluerer med at alternativterapeuten har vært viktig for dem som sliter med disse plagene og at behandlingen hos denne terapeuten bidrar til at de unngår sykemelding.

Legen mener også det hadde vært bra om alternativ behandling kunne tilbys innenfor offentlige støtteordninger, slik at alle kunne få tilbudet uansett økonomisk situasjon. Nå er det kun de som har råd, som kan få denne behandlingen så ofte som de opplever at de trenger den.

Riktignok er det noen heldige som får dekket behandlingen. Forskeren var i kontakt med tre bedriftsledere. Alle tre fra lokale bedrifter som har betalt for alternativ behandling til ansatte som har ønsket det, med positivt resultat.
Funnene i studien tyder altså på at behandlingen som gis hos alternativterapeuten utgjør en reell forskjell på sykefraværet for mennesker med kroniske muskel- og skjelettplager i Berlevåg.

Forskerne Nina Foss og Silje Folkvord mener at funn i denne undersøkelsen er overførbare til andre lokalsamfunn i Norge – særlig i forhold til små kommuner, som landet vårt har mange av.

Men verdien av tilgjengelighet og en god relasjon til behandler som kjenner deg godt, gjelder enten man bor i by eller på landet, mener de to forskerne. Dette er noe alternativbehandlere ofte kan tilby.
Om behandlingsmetoder

Utdanning innen alternativ behandling

Finn behandler på behandler.no


Relaterte saker:

Behandling på tvers - til det beste for pasienten
Mange med kroniske lidelser opplever et begrenset tilbud om hjelp. Et stort forskningsprosjekt fra Danmark viser at tverrfaglig samarbeid mellom konvensjonell og alternativ behandling gir gevinst.

Ønsker leger med kunnskap om alternativ behandling
De fleste vil ha en fastlege som har forståelse for alternativ behandling og som samarbeider med utøvere av alternative behandlingsmetoder.

Smerter kan lindres med alternativ behandling
En fersk undersøkelse viser at en av åtte nordmenn bruker smertestillende medikamenter hver dag. Mer naturlige metoder kan være et bedre alternativ.

Soneterapi lindrer smerter i muskler og ledd
Stress, fysisk overbelastning og skader kan utsette muskler og ledd for store påkjenninger. Mange opplever dermed å gå rundt med kroniske smerter som reduserer livskvaliteten kraftig. Da kan løsningen ligge i føttene våre.

Revmatisme kan bedres ved hjelp av alternativ behandling
Erfarene behandlere deler sine erfaringer med soneterapi, ernæringsterapi og osteopati i behandling av muskel og skjelettlidelser.Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Kjell Tjetland 01/03/2014 - 07:57

Så hva heter denne fantastiske behandleren? Hadde vært interessant å visst. Takker :)

Ragnar Mortensen 23/12/2013 - 13:12

Har hørt at i Sverige får en dekket en del av kostnaden til Feldenkraismetoden av det offentlige. Fikk vite det av en Feldenkraisterapeut i 2012.

Bjørg Sigrunn Glesnes 12/12/2013 - 23:44

Kjempebra initiativ og godt jobba, håper mange leger også helse-ministeren leser dette og bidrar til at pasientene kan velge om de ønsker GIFTFRI behandling til redusert PRIS.

Aromaterapeut Bjørg Sigrunn Glesnes 7374 Røros

Kirsten Marie Olaussen 12/12/2013 - 18:08

Jeg vil rose forskerne Nina Foss og Silje fra NAFKAM for denne undersøkelsen og ikke minst for deres interesse for samarbeid på tvers til fordel for pasientene . Undersøkelsen er av stor viktighet i Norge( Danmark har også gjort forskning med dette tema). Flott at de fikk det til i vårt nordligste fylke Finnmark. Vi som jobber med alternativ/ komplementær behandling hører fra pasientene at de skulle ønske at denne type behandlinger kunne kommet under refusjonsordninger. De føler at behandlingen hjelper dem. Kanskje slike undersøkelser kan påskynde brobygging og samarbeid på tvers til fordel for pasientene? Jeg vil avslutte med de 3 T\'er , Ting-Tar-Tid!


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.