Behandler.no - Norges største oversikt

WHO:
Alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle


Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 10.01.2014mange mennesker i sirkel som strekker hendene inn mot midten
Foto: Schutterstock

Etterspørselen er stor. Verdens helseorganisasjon mener tilbud om et alternativ til skolemedisinen er en menneskerett og har utarbeidet en global strategi for 2014-2023.


Ny strategi for helsetilbud
Viktig bidrag
Sterk vekst av alternativ behandling
Lavere kostnader og færre dødsfall
Bedre helse og selvbestemmelse

Alternativ behandling er fremdeles undervurdert i områder av helsevesenet, til tross for at bruken er utbredt i mange land og øker raskt i andre. Nå vil WHO at flere skal få mulighet til rettferdig tilgang, med refusjonsordning og et bedre samarbeid med det etablerte helsevesenet, ifølge en rapport fra Verdens helseorganisasjon - WHO.

Logo WHO
Det er Verdens helseorganisasjon som står bak rapporten «WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023»
Ny strategi for helsetilbud
Flere steder er alternativ behandling selve bærebjelken i behandlingstilbudet, eller det fungerer som et supplement til konvensjonell medisin, da også kalt komplementær medisin. Nå slår WHO et slag for et bedre tilgjengelig og integrert alternativt helsetilbud blant de 129 deltagende medlemslandene.

–Både pasienter og helsearbeidere krever en fornyelse av helsetilbudet med større fokus på å ivareta den enkelte pasient. Dette inkluderer utvidet tilgang til alternativ behandling, hevder WHO.

WHO sin strategi for alternativ behandling det neste tiåret – «WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023», er basert på den utviklingen vi ser i helsetjenesten og foreslår hvordan man kan få tll et bredere tilbud om alternativ behandling i alle land.

Strategien bygger på en tilsvarende rapport for 2002-2005. Mye er endret siden den gang og man ser blant annet en større aksept for alternativ behandling idag. Det er også en utvidet bruk av både produkter og behandling over landegrenser, som krever et nytt nivå av samarbeid, mener WHO.


Viktig bidrag
Mange land har lange tradisjoner for bruk av alternativ behandling og stadig flere land ser at ulike alternative behandlingsmetoder utgjør et viktig bidrag i helsearbeidet.

Det er stor etterspørsel av behandlere som tilbyr et alternativ til skolemedisin over hele verden. Mønster for bruk varierer avhengig av kultur og regulering, og det er ulike grunner til at man velger alternativt.

Generelt sett er det et økt behov for helsehjelp. For noen er alternativ behandling det mest tilgjengelige. Andre velger det fordi de er misfornøyd med sitt opprinnelige helsetilbud. Bevissthet på nye muligheter for helhetlig helse får noen til å ville prøve det ut.

WHO vektlegger også måten alternativ behandling forholder seg til sykdom som ikke kan kureres, ved å fokuserer på livskvalitet for pasienten.


Mann får akupunktur behandling
Akupunktur er en av metodene innn alternativ behandling som er mye brukt. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Sterk vekst av alternativ behandling
Bare i Europa bruker idag over 100 millioner mennesker alternativ behandling – en femtedel av disse  jevnlig. Og enda flere brukere finner vi i Afrika, Asia, Australia og USA.

Et eksempel på den økte bruken ser vi i Australia, der det var en vekst på 30% fra 1995-2005, da 750.000 besøk hos alternativ behandler ble registrert over en to ukers periode.

I Kina ble det i 2009 målt 907 millioner besøk hos utøvere av behandlingsmetoden tradisjonell kinesisk medisin, hvor blant annet akupunktur og urtememedisin inngår. Dette utgjør 18% av det totale besøk ved helseforetak. I Saudi-Arabia betaler idag hver person 560 amerikanske dollar fra egen lomme, til alternativ behandling – tilsvarende ca 3.500 norske kroner, ifølge en fersk undersøkelse.

I noen land er alternativ behandling hovedkilden til helsehjelp. Afrika er ett eksempel, hvor man har èn healer pr. 500 mennesker, mens det kun er èn lege for 40.000 mennesker. Samtidig ser man at det i land som Singapor og Korea, hvor det konvensjonelle helstilbudet er godt etablert, allikevel er så mange som henholdsvis 76% og 86% av befolkningen som vanligvis velger å bruke alternative behandlingsmetoder.

Norge er ett av landene hvor bruk av alternativ behandling er godt utbredt. En undersøkelse fra 2007, viser at halvparten av befolkningen hadde valgt et alternativ utenfor den tradisjonelle helsetjenesten det siste året. En nyere undersøkelse som ble gjennomført november 2012, viser tilsvarende og det ser dermed ut til at bruken har stabilisert seg.

I Europa har vi i dag tilsammen over 300.000 utøvere av alternativ behandling. Av disse har 145.000 legeutdanning i tillegg. I enkelte land er metoder innen alternativ behandling godt integrert i helsevesenet og leger og utøvere av alternative metoder arbeider side om side. Et eksempel på dette er Kina, hvor også både offentlige og private forsikringer dekker begge deler.

I Norge tilbyr halvparten av norske sykehus idag alternativ behandling, men praksisen er sannsynligvis enda større enn antatt. Forskere er overrasket over bredden av tilbud, ifølge en undersøkelse som er et samarbeid mellom Norge og Danmark, ledet av Laila Johansdatter Salomonsen, ved NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, ved Universitetet i Tromsø.

Metodene som oppgis å bli brukt ved norske sykehus er akupunktur, biofeedback, hypnoterapi, kopping, øreakupunktur, urtemedisin, kunstterapi, homeopati, refleksologi, tankefeltterapi, gestaltterapi, aromaterapi, tai chi, akupressur, yoga og pilates. Ni av sykehusene oppgir å tilby mer enn én alternativ behandlingsmetode.

Særlig ved kronisk sykdom er det mange som velger alternativ behandling omkring i verden. Muskel og skjelettsykdom trekkes frem som et eksempel på en pasientgruppe som ofte får hjelp av alternative behandlingsmetoder. Men det brukes også ved alle mulige lidelser og plager – også akutt og for å forebygge sykdom.

I mange land har alternativ behandling en viktig rolle i vanlige behov for helsehjelp i befolkningen. Og noen behandlingsmetoder har blitt brukt over lang tid.

Ved britiske Royal London Hospital for Integrated Medicine kommer for eksempel pasientene enten fordi konvensjonell behandling har feilet, fordi de har preferanser på alternativ behandling eller de har erfart ugunstig effekt av annen behandling.

Det er ulikt fra land til land hvilke behandlingsmetoder som er mest utbredt. En av de som har hatt stor vekst er akupunktur, som opprinnelig er en del av tradisjonell kinesisk medisin. Idag utøves akupunktur over hele verden. Så mye som 80% av WHO-medlemslandene anerkjenner bruken av akupunktur.
Healing, ayurveda, tradisjonell kinesisk medisin, antroposofisk medisin, kiropraktik, homeopati, naturopati og osteopati er også behandlingsformer som listes opp av WHO som mye brukt.

mann gir fotsoneterapi bhandling
Bruk av alternativ behandling gir lavere kostnader og færre dødsfall.
Illustrasjonsfoto: Shutterstock


Lavere kostnader og færre dødsfall
Mange regjeringer anerkjenner nå behovet for å utvikle en helhetlig og integrerende tilnærming til helseomsorg. Det er flere grunner til at alternativ behandling blir så høyt verdsatt, som reduserte helsekostnader og økt tilgang til behandling.

En undersøkelse det referers til i rapporten viser at leger med kunnskap om alternativ behandling er mer kostnadseffektive enn leger som mangler slike kunnskaper. Reduksjon i kostnad kommer av færre sykehusdager og mindre medikamenter. Den ikke-konvensjonelle behandlingen ga også færre dødsfall.

Det er mange land som har stor tillitt til alternative behandlingsmetoder og det er ifølge WHO ingen tvil om at den stigende interessen vil fortsette å vokse. Dette forplikter medlemsland å støtte brukere i å gjøre gode valg.

Det pekes på behovet for at tilbudet må gis i trygge og respektfulle rammer og WHO-rapporten tar opp ulike utfordringer og nytten ved en global strategi, rundt denne viktige og voksende delen av helsevesenet.

Flere medlemsland har allerede et regulert system for alternativ behandling, men det er stor variasjon. WHO oppfordrer medlemslandene å trekke opp noen linjer for regulering utifra landets egen situasjon og behov.

I Norge har vi Lov om alternativ behandling, som ble vedtatt i 2003.

«Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling samt å regulere adgangen til å utøve slik behandling.»


kvinne knuser urter i en morter
Utvidet bruk av både produkter og behandling over landegrenser krever et samarbeid mellom land. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Bedre helse og selvbestemmelse
WHO sin strategi 2014-2023 vil hjelpe helseledere å utvikle løsninger som bidrar til en bredere visjon om bedre helse og pasientens selvbestemmelse.

Strategies to hovedmål er å støtte medlemslandene i å dra nytte av potensialet i alternativ behandling og å fremme trygg og effektiv bruk av alternative behandlingsmetoder og naturmedisin gjennom regulering av produkter, praksis og utøvere.

Disse målene skal nås ved
– Å bygge kunnskapsbase og utforming av nasjonale retningslinjer.
– Å styrke sikkerhet, kvalitet og effektivitet gjennom regulering.
– Fremme universell tilgang ved å integrere alternativ behandling i nasjonale helsesystemer.

WHO tar også opp risiko forbundet med alternativ behandling. Produkter kan ha dårlig kvalitet, man kan treffe ukvalifiserte utøvere, få feil diagnose, feil informasjon, bivirkninger og uønskede Interaksjoner mellom f.eks. legemidler og urter og kosttilskudd og naturlegemidler.

Men det er først og fremst mange fordeler ved et bedre integrert alternativt helsetilbud. I tillegg til det faktum at det vil gi flere mennesker et behandlingstilbud er det altså påvist at kostnader til helsetjenester reduseres. Selve behandlingen er rimeligere enn ved konvensjonell medisin og en ny studie indikerer at at det gir færre sykehusdager og redusert bruk av legemidler, ifølge WHO.

Strategien foreslår at forskning bør bli prioritert og støttet for å få kunnskap og det vises til ulike modeller for å forske på alternativ behandling. Man snakker om kontrollerte kliniske studier, men også andre mulige modeller hvor man ser på lønnsomhet, effekt, mønster i bruk og andre kvalitative metoder. WHO ser muligheten av å bygge ut en stor verdensomspennende kunnskapsbase hvor alle ulike forskningsmodeller inngår.

Norge er et foregangsland innen forskning på alternativ behandling og NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, er blant annet kjent for å ha utviklet nye forskningsmodeller.

Generaldirektør I WHO, Dr Margaret Chan, er overbevist om at strategien som er utarbeidet vil være et verdifullt verktøy for regjeringer, systemplanleggere og helseutøvere og – ikke minst gunstig for personer som søker helsehjelp.Relaterte linker:
Behandlingsmetoder
Utdanning – skoler
Hva er alternativ behandling


Hvordan finne kvalifisert behandler
Alternativ opplysningen har utviklet en behandleroversikt, med tanke på at man skal få god informasjon om den enkelte utøver og legge til rette for at hver og en kan gjøre bra valg av behandler.I tillegg til kontaktinfo får man opplysning om behandlers bakgrunn, erfaring, medlemskap i utøverorganisasjon og annen relevant informasjon.

Bruk oversikten Behandler.no når du søker behandler!

Er du behandler uten oppføring?
Klikk her


Last ned hele rapporten
"WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023"Relaterte saker:

Alternativ behandling på sykehus
En fersk rapport viser dobling av tilbud om alternativ behandling og alternativ medisin ved norske sykehus. Halvparten av norske sykehus tilbyr idag alternativ behandling, men praksisen er sannsynligvis enda større enn antatt. Forskere er overrasket over bredden av tilbud.

Etablert alternativ behandling på sykehus – er det realistisk?
Arne Johan Norheim (NAFKAM) har besøkt et sykehus i London som har et etablert tilbud om alternativ behandling og har gjort noen tanker om et tilsvarende opplegg i Norge. Krav til effektivisering vil kunne by på problemer.

Hvem bruker alternativ behandling
Velger alternativ behandling etter besøk hos legen
Halve Norge bruker alternativ behandling
Vi fortsetter å bruke alternativ behandling
65 prosent europeere bruker alternativ behandling
Dialog om alternativ behandling gir helsegevinst

Internasjonalt senter innen folkemedisin og alternativ behandling etableres i Tromsø (2008)
NAFKAM ved Universitetet i Tromsø er nettopp valgt som WHOs første samarbeidssenter i Nord-Europa innen folkemedisin og alternativ behandling.

EU setter forskning innen alternativ behandling på kartet
Norge var godt representert da komplementær og alternativ behandling sto på agendaen i EU, med fersk rapport fra CAMbrella prosjektet.

Alternativ behandling er verdifullt for Europa
Nylig ble det avholdt en unik konferanse i Europaparlamentet om verdien av alternativ behandling. Alternativ og komplementær behandling hjelper samfunnsmessige og økonomiske helseutfordringer. Nå kreves det handling.

Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Redaksjonen 21/05/2014 - 12:30

Nei, ingen vet alt og flott at det forskes, både innen legemidler og innen alternativ behandling. Når det gjelder dokumentasjon er det også interessant å se hvor kort levetid en medisinsk sannhet har.

Hvor lenge varer en vel dokumentert vitenskapelig medisinsk sannhet?
Jo, den varer 5-10 år før den forkastes, fordi den allikevel ikke har ønsket effekt og kanskje til og med er skadelig eller dødelig. Imellomtiden er det mange som har tatt medisinen. Dette er det mange eksempler på.

Omtrent ti år tilbake i tid påviste en amerikansk forskergruppe at kun seks prosent av de legevitenskapelige forskningsartikler som ble publisert fra 1970 og fram til da holder mål. Senere gikk redaksjonene i British Medical Journal gjennom tilsvarende periode med publiserte forskningsartikler og reduserte dette tallet til kun en prosent.

S. 20/05/2014 - 12:34

Mange har den absurde forventning at legevitenskapen skal vite ALT - og at bare folk ønsker hardt nok og det kastes mest mulig penger på det så skal man ha en kur med en gang. Dersom det var tilfellet, hvorfor dør folk f.eks. av kreft og alvorlige autoimmune sykdommer fremdeles? Jo - Fordi det er vanvittig vanskelig å finne ut av.

Det finnes hverken mirakelkurer eller hurtige løsninger på enkelte sykdommer og tilstander – samt nye og/eller ukjente tilfeller.

Det jobbes hele tiden iherdig, mye gjenstår å finne ut av- noen sykdommer har vi ikke kontroll på- noen har vi ikke klart å fikse. Det er et vanvittig komplisert og tidkrevende arbeid som ligger bak alt vi i dag vet - og det vi eventuelt kommer til å vite.

Derfor er det utrolig provoserende å lese kommentarer fra folk som bare slenger ut dritt og pepper i retning seriøse forskere, medisinere og legevitenskapen generelt- og det uten snev av forståelse og innsikt.

Så skal enkelte behandle uten dokumentasjon basert på skikkelig vitenskap i ikke -akkdrediterte behandlingssentre, alternative behandlere osv
(Obs- om det er leger som jobber innenfor dette, er ikke noe bevis for at h*n vet hva h*n driver med. Skolerte folk roter seg også bort)
- skryte på seg at de vet hva de driver med, ofte kun ut ifra overbevisninger, samt deres overbeviste pasienter, skyte vilt fra hofta.

Det ligger enormt mye arbeid i forskning ( som kan etterprøves) og det er høye krav for at noe kan fremsettes som viten. Det skal vi være sjeleglad for.
Gudene skal vite det er nok kvakksalveri i verden.

Personlig er jeg utrolig takknemlig for alle de som vier sitt liv til seriøs forskning, utøvere av yrker som har til hensikt å hjelpe en stakkar så godt de kan når helsen skranter, som er seriøse og holder seg til det man vet og ikke leker med livet ditt.

Det er lov å bruke hodet!


K.Sujanthan 20/02/2014 - 21:39

Jeg er en alternativ medisinsk lege.Fin artikkel

Kjell 04/02/2014 - 13:58

Jeg synes det høres positivt ut. Jeg stoler dog ikke på FN\'s agenda. Nettopp grunnet alternativ behandlings vekst de siste år - spør jeg meg om de på denne måten ønsker å bli en premissleverandør - og få en slags kontroll.

Redaksjonen, alternativ.no 29/01/2014 - 11:20

Vi har valgt å bruke den offentlige terminologien - \"Alternativ behandling\".
Behandling som sorterer under \"Lov om alternativ behandling\" har pr.def denne betegnelsen. Dette gjelder også når behandling som ikke hører innunder skolemedisinen utøves av helsepersonell:

Fra § 2
\"Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten.\"
Lov om alternativ behandling: ( www.behandler.no/lovom.php )

Kjært barn har mange navn - som det kommer fram i artikkelen brukes også begrepet \"komplementær medisin\" når alternativ behandling brukes som et supplement til konvensjonell medisin. Andre betegnelser er \"alternativ medisin\", \"naturmedisin\", \"integrert medisin\". Mange bruker begge deler. Usikker på om det er en fordel for pasienten å skille mellom alterntiv behandling og komplementær.
Hva er alternativ behandling:
www.alternativ.no/alternativbehandling

Anonym 29/01/2014 - 00:37

-Forskag: Kutt ut bruk av det etterhvert så belastede \\\'alternativ\\\' medisin,
Begynn å bruke det mye mer dekkende begrepet komplementær medisin.

Reidar Killi Olsen 16/01/2014 - 17:59

jeg etterlyser kreftbehandling da det finnes mye meget bra innen alternativ behandling. er selv oppgitt av skolemedisin og holdes i live av alternativ behandling gitt av lege som selvsagt ikke er medlem av den norske legeforening

E. Johansen 13/01/2014 - 14:14

Glad nyheter !

inger-johanne Ludvigsen 11/01/2014 - 09:59

Så godt å se at who og alle som er med på å presse myndighetene til å bevege seg framover til å la mennesket få lov til å ta vare på seg selv. Fin artikkel!

Ingunn Øye 10/01/2014 - 20:34

Veldig fin artikkel som burde gi håp til mange mennesker.Kunst og utrykksterapi er jo også kjent for mange , men er det noen som har erfaring med musikkterapi for mennesker med psykiske helseproblemer?

Dora Odinsdatter 10/01/2014 - 18:15

Endelig har man forstått at mennesket fungerer helhetlig! Vi som har vært alvorlig syk og søkt etter og funnet alternative metoder til å bli frisk skulle kunne bidra med mye nyttig o verdifullt. Ikke minst hvordan jobbe mentalt o emosjonelt i en helhetlig behandling .


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.