Behandler.no - Norges største oversikt

Barn får god hjelp med alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 28.05.2014Barn glade
Foto: Schutterstock

Mange velger å ta barna med til behandling utenfor det offentlige helsetilbudet. Alt fra småbarnsforeldre til barn med kronisk sykdom får god hjelp.


Heller alternativt enn medisiner
Vanlig blant kroniske syke
Barneastma, kvalme og ADHD
Dokumentert effekt


Plager, problemer og sykdom oppstår i alle livets faser. Allerede i livets spede begynnelse er det dem som erfarer uro og søvnproblemer. Men for babyer med symptomer på kolikk er det ikke sikkert at det er helsestasjonen eller fastlegen som har det beste tilbudet. Mange er de som har oppsøkt kiropraktor, osteopat, kinesiolog, naprapat, akupunktør, soneterapeut, homeopat eller andre behandlingsmetoder, med god erfaring.

Nylig utførte Aftenposten en undersøkelse blant leserne for å finne ut hva de mener om at foreldre oppsøker alternativ behandling.

Dette er et tema som engasjerer. Med nesten 3000 svar oppgir 27% at det kommer an på hva slags behandling. 15% svarer at det er helt greit mens under halvparten – 43% at de er skeptiske. «Forståelig, offentlig helsetilbud er ikke godt nok» er svaret som 16% krysser av for.


Heller alternativt enn medisiner
Kommentarer iforbindelse med undersøkelsen vitner om mange foreldre som har god erfaring med å ta barn med til alternativ behandling, der tilbudet fra helsestasjon eller lege kommer til kort.

Fortvilte foreldre med forslag om sovemedisin av fastlegen forteller om besøk hos kiropraktor, osteopat eller soneterapeut. Småbarnsforedre som har hatt problemer med sengevæting deler sin gode erfaring med soneterapi og bedring etter kun en behandling. Langvarige problemer med ørebetennelser rapporteres friske etter besøk hos homeopat.

Såkalte skeptikere derimot, ofte uten kunnskap og erfaring, sammenligner alternativ behandling med overtro eller svindel og mener at de som velger alternativ behandling blir lurt.

Men er det så mange som har erfart bedring, at det neppe kan være kun tilfeldighet, som noen hevder. Og bruken av alternativ behandling øker, over hele verden.Foto: Schutterstock


Vanlig blant kroniske syke
Også foreldre med kroniske helseproblemer lar barna få alternativbehandling. En kanadisk undersøkelse fra 2013, gjort ved to ulike sykehus for barn, viste at alternative behandlingsmetoder er ganske vanlig og at så mange som halvparten av disse barna jevnlig får alternativ behandling i tillegg til konvensjonell behandling. Det viser seg også at bruken øker.

Mange barn i studien tok multivitaminer eller mineraler, urtemedisin eller homeopati, mens andre prøvde behandlinger som massasje, kiropraktik, healing, avspenning og aromaterapi.

I studien gjort av Denise Adams og medforskere, publisert i tidsskriftet Pediatrics, spurte forskerne mer enn 900 foreldre til barn på de to barnesykehusene om deres barn noen gang hadde brukt alternativ medisin eller alternativ behandling – hva og hvordan.

Nesten halvparten av foreldrene rapporterte at deres barn hadde brukt en alternativ behandlingsmetode samtidig som han eller hun var under konvensjonell medisinsk behandling.

De fleste deltagere mente at deres bruk av alternativ behandling var nyttig med få eller ingen bivirkninger forbundet til behandlingen.

Nesten 10 prosent av foreldrene sa at de hadde valgt alternativ medisin før konvensjonell behandling for sitt barns tilstand, og fem prosent oppga at de brukte alternativ behandling i stedet for konvensjonell medisin.

Det viser seg også i undersøkelsen at mange pasienter som som bruker alternativ behandling sammen med legemidler ikke snakker med legen om dette. Dette kan føre til uheldige interaksjoner og skader. Kommunikasjon mellom lege og pasient om bruk av alternative behandlingsmetode er også kjent fra norske forhold og er et sentralt tema for forsker Anita Salamonsen ved NAFKAM


Barneastma, kvalme og ADHD
Alternativ.no er ikke kjent med noen oversiktsstudie på hvor mange norske barn som får alternativ behandling i Norge, men store undersøkelser viser at rundt halvparten av befolkningen i sin helhet har valgt alternative behandlingsmetoder. Imidlertid er det gjort ulike studier blant barn og ungdom som får alternativ behandling.


Akupunktur ved kvalme
En studie fra 2011 i regi av NAFKAM, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, bekrefter at akupunktur og akupressur er gunstig ved kvalme. Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo fikk 154 barn akupunktur og akupressur etter operasjon.

Resultatene av undersøkelsen viste at akupunktur reduserte forekomsten av oppkast hos barna etter operasjon. Mens 66 prosent av barna i kontrollgruppen kastet opp etter operasjonen, var det bare 47 prosent av barna som hadde fått akupunktur som fikk dette problemet.


Urolige barn – ADHD, autisme
En annen norske studie så på ADHD-problematikk og kosthold. Dette foregikk ved Madlavoll skole i Stavanger i samarbeid med professor Ann-Mari Knivsberg ved Universitetet i Stavanger og dr.med. Karl Ludvig Reichelt ved Rikshospitalet. 23 barn i alderen 4-11 år deltok i undersøkelsen, som viser at barn med ADHD problematikk kan få det det bedre når de endrer kostholdet.

Teorien om at intoleranse for melk og gluten kan føre til bl.a adferdsproblemer som adhd og autisme er videreutviklet av professor Karl Ludvig Reichelt, men foreløpig ikke særlig anerkjent innen det etablerte helsesystemet. Reichelt fanget opp ideen i USA i slutten av 1970 årene. Han var selv skeptisk, men fant ved forsøk at teorien ikke kunne forkastes.

En rekke andre studier viser at barn med ADHD kan få det bedre når de tar kosttilskudd med fiskeolje og kjempenattlysolje.

I en svensk undersøkelse fra Karlstads Universitet og Dansehøgskolen i Stockholm, kommer det frem at danseterapi kan hjelpe barn med ADHD og ungdom med depresjon. Danseterapi kan fungere som et alternativ til andre behandlingsmetoder, mener forskere.


Barneastma og lysakupunktur
I sin bok, «Lys som helbreder» forteller lege og akupunktør Vilhelm Schjelderup om en større undersøkelse han har gjort over å behandle astma hos barn med en spesiell type lys-akupunktur. Resultater tyder på at det er mulig med relativt beskjedne midler å helbrede flertallet av barn som lider av astma og bedre lidelsen for de fleste av de øvrige,

Schjelderup har utrettelig jobbet for bedre forståelse og dialog mellom konvensjonell medisin og alternativ behandling, og mener at han har et ansvar for å bringe disse resultatene frem i offentlighetens lys.
 

Dokumentert effekt
Motstandere av alternativ behandling peker ofte på mangel på dokumentasjon. Sannheten er at det finnes både forskning og erfaring som tilsier virkning, men å forske på alternativ behandling på samme måte som farmasøytiske studier, hvor man systematisk måler symptom opp mot medikament, fungerer ikke.

En vesentlig forskjell mellom alternativ behandling og skolemedisinsk behandling, er at mens legen ofte ser etter symptomer og gir medisin for å dempe symptomet, jobber en alternativ behandler utifra et helhetlig ståsted og leter etter årsaken til problemet og som regel med individuell tilpasset behandling.

Derfor fokuseres det nå på forskningsmodeller innen alternativ behandling, hvor man snakker om kontrollerte kliniske studier, men også andre modeller hvor man ser på lønnsomhet, effekt, mønster i bruk og andre kvalitative metoder. Denne type forskning er allerede igang, bl.a ved NAFKAM I Norge. Dessuten oppfordrer WHO til mer fokus på kvalitativ forskning i sin globale strategi for alternativ behandling 2014-2023.Når du søker behandler – behandler.no

Alternativ behandling – om behandlingsmetoder


Referanser/Relatert:

Dansterapi hjelper barn med ADHD
Barn med ADHD og ungdom med depresjon er det vanskelig å behandle og behovet for alternative behandlingsmodeller er stort.

Skulle du bli uvel eller kvalm – akupunktur kan hjelpe

Urolige barn fikk det bedre uten melk
En studie ved Madlavoll skole i Stavanger viser at barn med ADHD problematikk får det bedre nå de endrer kostholdet.

Omega 3 og Omega 6 fettstoffer hjelper barn med ADHD

Vilhelm Schjelderup : Barneastma og lysakupunktur
–Våre resultater tyder på at det er mulig med relativt beskjedne midler å helbrede flertallet av barn som lider av astma og bedre lidelsen for de fleste av de øvrige.

Astmafri etter lysakupunktur

Møt Vilhelm Schjelderup – en av Norges mest markante og omtalte leger
-Jeg følte tidlig at noe sviktet med vitenskapen i legestudiet, sier mannen som utrettelig har jobbet for bedre forståelse og dialog mellom konvensjonell medisin og alternativ behandling.

Dialog om alternativ behandling gir helsegevinst
Kommunikasjon mellom lege og pasient om bruk av alternative behandlingsmetoder, er sentralt tema for Anita Salamonsen når hun nå legger fram sin doktoravhandling.

Berlevåg blant landets friskeste - stor bruk av alternativ behandling
Muskel- og skjelettlidelser fører til svært mange sykemeldinger i Norge. Fastlegen i Berlevåg mener at de som velger behandling hos den lokale naturterapeuten klarer seg bedre.

Hvem bruker alternativ behandling
Flere velger alternativt for å ivareta egen helse. Men hvem bruker alternativ behandling og i forhold til hvilke sykdommer og plager søker vi hjelp. Statistisk Sentralbyrå og Nifab - Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling  sitter på noen tall.

Velger alternativ behandling etter besøk hos legen
–Et hovedtrekk i mange undersøkelser er at de som velger alternativ behandling først har vært hos lege uten å få den hjelpen de har behov for, sier forsker Aslak Steinsbekk ved NTNU

Mange foreldre tar barn til homeopat
Aslak Steinsbekk og Vinjar Fønnebø har gjennomførte I 2004 en undersøkelse om brukere av homeopati i Norge.

WHO: Alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle
Etterspørselen er stor. Verdens helseorganisasjon mener tilbud om et alternativ til skolemedisinen er en menneskerett og har utarbeidet en global strategi for 2014-2023.

«Complementary and Alternative Medicine Use by Pediatric Specialty Outpatients», publisert I tidsskriftet Pediatrics, januar 2013.Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.