Behandler.no - Norges største oversikt

Alt du trenger å vite om flåttoverførte sykdommer

Av Redaksjonen, alternativ.no
Publisert: 12.06.2014Forside bok Alternative veier

Forfatter: Iver Mysterud

Biologen Iver Mysterud er forfatter av boken Et alvorlig helseproblem: Flåttoverførte sykdommer. Boka gir en kort, historisk oversikt over oppdagelsen av borreliose, omtaler hvordan smitten overføres til mennesket, hvordan sykdommen utvikles og hvilke symptomer den kan gi på kort og lang sikt. Boka tar også opp ulike alternativer for diagnostisering og behandling.

Iver Mysterud
Forfatter: Iver Mysterud – biolog, dr.philos., fagredaktør Helsemagasinet VOF

Flått kan overføre smitte av borreliabakterien og flere andre mikroorganismer som kan gi alvorlig sykdom. Oftest går det bra etter et flåttbitt, og helsevesenets standardbehandling hindrer normalt at det utvikler seg en infeksjon. Dessverre gjelder ikke det for alle som blir smittet, og ikke alle som blir det, får en tilfredsstillende behandling.

Flåttoverførte sykdommer kan være svært alvorlige, og derfor er det absolutt nødvendig at de blir tatt på alvor. Forskning og erfaring indikerer dessuten at det kan være vanskelig å bli kvitt en langvarig borreliainfeksjon.


Forskning tyder på at borreliose på lengre sikt kan føre til blant annet Alzheimers sykdom, ME (kronisk utmattelsessyndrom), multippel sklerose og psykiske lidelser.

En sentral del av boka forklarer hvordan sykdommen best kan diagnostiseres og behandles. Den redegjør for de behandlingstilbudene som gis av helsevesenet og diskuterer også ulike tilnærminger fra leger og terapeuter som har en mer helhetlig behandlingsfilosofi.

Det er forfatterens håp at boka kanskje kan hjelpe en rekke kroniske syke mennesker til et bedre liv.


Pris: kr.295,-
Utgitt: 2014
Forlag: Stiftelsen vitenskap og fornuft, tlf: 64 00 70 35
Innbundet:
Språk: Norsk bokmål
Sider:
ISBN:


Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.