Behandler.no - Norges største oversikt

Tidligere helseminister hedres for sin innsats med alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 06.11.2014Kvinne setter en akupunktur nål i en hånd
Dagfinn Høybråten, Foto: norden.org/Johannes Jahnsson

–I et fokus på folkehelse bør også alternative behandlingsmetoder inngå, mener tidligere helseminister Dagfinn Høybråten, nå æresmedlem i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon.


Heder og ære

Let´s face it

Krigen er over

Ledet Aarbakke-utvalget

Intern heder

 

 

Platformen på Sundvolden var alternativ og fylt av behandlere, studenter, skoler, forskere, politikere og ikke minst landets fremste utøverorganisasjon Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, som feiret 20-årsjubileum denne helgen.

 

Rammen var det årlige arrangementet Nordisk naturmedisinsk fagkongress, helgen 24-26 oktober på Sundvolden Hotel i regi av Norske Naturteraputers Hovedorgansiasjon, Norsk Forening for HelthetsMedisin og Norske Homeopaters Landsforbund.

 

 

Heder og ære

Det var under festmiddagen lørdag kveld at fem nye æresmedlemmer av jubilanten NNH ble utnevnt:

 

Politiker Dagfinn Høybråten, direktør for NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, Vinjar Fønnebø, leder av Aarbakke-utvalget, Jarle Aarbakke, behandler og lærer Fride Aasen og behandler Turid Jacobsen.

 

Hver og en av dem har spilt en viktig rolle i arbeidet med å ivareta og utvikle politiske og faglige spørsmål rundt naturmedisin og alternativ behandling og for dette får de nå velfortjent anerkjennelse.

 

Kvinne setter en akupunktur nål i en hånd
En fin samling med æresmedlemmer i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, samlet på Sundvolden hotel under Nordisk naturmedisinsk fagkongress.
Fra venstre: Britt Hertzberg Untiedt, Vinjar Fønnebø, Dagfinn Høybråten, Terje Varpe, Turid Jacobsen, Vilhelm Schjelderup, Fride Aasen, John Petter Lindeland (leder) og Sigrun Kirkeberg (generalsekretær).

 

 

 

Let´s face it

Naturmedisinere og alle som arbeider med alternativ behandling har til tider møtt motstand. Ulike grupper mener at vi ikke bør ha et alternativ til det helsetilbudet som tilbys av offentlig autorisert helsepersonell og det pågår til og med en stor aksjon mot yrkesgruppen i regi av en livssynsorganisasjon. Dette til tross for den store bruken av alternativ behandling av alle som erfarer effekt.

 

–Det er en sånn facebookgruppe, som vil ha tilbake kvakksalverloven. Let´s face it – det er ingen vei tilbake, melder Dagfinn Høybråten i sin tale etter utnevnelsen til æresmedlem. Det applauderes.

 

Høybråten, var Norges helseminister fra 1997-2000 og 2001-2004. For tiden er han engasjert som generalsekretær i Nordisk ministerråd I København. Denne helgen tok han turen til Sundvolden for å motta heder og ære for sitt arbeid med alternativ behandling.

 

Allerede i stortingsmeldingen om verdier i den norske helsetjenesten ­– Stortingsmelding nr. 26, 1999–2000, tok Høybråten til orde for å styrke forskningen innen alternativ behandling. Dette for å komme pasienten til gode og øke anerkjennelsen av alternativ behandling.

 

«Det er en sånn facebookgruppe, som vil ha tilbake kvakksalverloven.
Let´s face it – det er ingen vei tilbake.»

Dagfinn Høybråten

Sentrumsregjeringen gikk dengang samtidig inn for å oppheve den eksisterende kvakksalverloven fra 1936. Begge tiltakene var i samsvar med forslagene fra utredningen «NOU 1998: 21 - Alternativ medisin», avgitt Sosial- og helsedepartementet, som blant annet endte opp i «Lov om alternativ behandling av sykdom» i 2003.

 

–Det er et alvorlig misforhold mellom folk sitt bruk av og tillit til alternativ behandling og den plass slike behandlingstilbud har i den norske helsetjenesten. Halvparten av oss bruker nå alternativ behandling og potensialet er betydelig større. I et fokus på folkehelse bør også alternativ behandling inngå, sier Høybråten til et lydhørt selskap.

 

Dette misforholdet er det bred enighet om på Sundvolden, blant folk som til daglig erfarer hvilken effekt og hvilket potensiale alternativ behandling har.

Noe å tenke på, også for vår nåværende helseminister Bent Høie, som har et varmt hjerte for folkehelse.

 

 

Krigen er over

Vinjar Fønnebø er direktør ved NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin. Nå hedres han for sitt arbeid og sitt brede engasjement.

 

I forbindelse med det omtalte Aarbakkeutvalgets arbeid ble det konkludert med behov både for mer forskning og for kvalitetssikring av forskningen. Som en konsekvens av dette ble NAFKAM etablert i år 2000 ved Universitetet i Tromsø etter initiativ fra Norges Forskningsråd.

 

Fra første stund ble det satset friskt og ambisjonene var store og utålmodige om hva man skulle få til med det nye forskningssenteret.

 

«Krigen er over! Med riktig innstilling og forskning på alternativ behandling, går dette i riktig retning.»

Vinjar Fønnebø

Idag ansees Norge på verdensbasis som et foregangsland innen alternativ behandling, med sin forskning, forskningsmetode og internasjonalt engasjement.

 

Hvilken plass alternativ behandling skal ha innen helsebransjen har vært, og er fortsatt et aktuelt tema. Senest i august i år var det en rekke utøverorganisasjoner og ulike behandlingsmetoder som fikk avslag på sin søknad om autorisasjon. Dette gjelder bla. akupunktur, osteopati, homeopati, naprapati, ernæringsfysiologi, manuell terapi og musikkterapi, som altså fortsatt er alternativ behandling.

 

Fønnebø oppordrer til aksept for egenart og peker på at det er en god utvikling for å få få dette til på en god måte. Han understreker at det i denne sammenhengen er viktig å sette pasientsikkerhet i fokus.

 

–Krigen er over! Med riktig innstilling og forskning på alternativ behandling, går dette i riktig retning, sier Fønnebø.

Han viser også til arbeidet som gjøres internasjonalt for å gi plass til alternative behandlingsmetoder og den rollen Norge har i dette. Nafkam har bla. blitt høringsinstans for WHO. Nylig deltok forskningssenteret på en internasjonal konferanse i Shanghai om satsing på ”Traditional Medicin”, dvs Alternativ behandling. I desember i år skal det være et oppfølgingsmøte med Norge som vertskap i Tromsø, får vi vite.

 

NAFKAM-direktøren vil også komme med en liten advarsel i sin tale.

–Alle snakker om ”standardisert behandling”. Hva har skjedd? Det kan godt være standardisering rundt behandlingen, men ikke for selve behandlingen. Vær obs! Behandling skal være individuelt tilpasset, mener det nye æresmedlemmet.

 

Ledet Aarbakke-utvalget

Æresmedlem Jarle Aarbakke glimret med sitt fravær på Sundvolden. Han er kjent som leder av det omtalte og viktige Aarbakke-utvalget, som utredet ulike sider ved alternativ medisin og som førte til NOU 1998:21. Videre var han rektor ved Universitetet i Tromsø fra 2002 til 2013 –  dessuten professor i farmakologi ved Institutt for medisinsk biologi ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Tromsø.

 

Noen av oppgavene Aarbakke-utvalget arbeidet med var: 

-Satsing på forskning og kunnskap

-Oppheving av kvakksalverloven og innføring av et moderne lovverk

-Tilrettelegging for møtet mellom alternativ medisin og helsetjenesten

-Kontaktforum mellom organisasjoner av alternative behandlere, brukerorganisasjoner og myndigheter, idag kjent som SABORG – sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner

 

 

Disse organisasjonene
har gått inn i NNH

NNH - Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon har i dag sitt fundament gjennom sammenslåingen av en rekke utøverorganisasjoner:

- Sentralrådet for norske naturterapeuter
- Aromaterapiens hovedorganisasjon i Norge
- Collegium medicum Norge
- Norsk aromaterapeut forbund
- Norsk biopatforbund
- Norsk forening for soneterapeuter
- Norsk Heilpraktikerforening
- Norsk refleksologisk forening
- Norsk zoneterapeut forening
- Polaritetsterapeutene
- Scandinavian Acupuncture Foundation, den norske avd.

Intern heder

Fride Aasen og Turid Jacobsen er begge engasjerte medlemmer som har hatt stor betydning for NNH. De har stått på og brukt mye tid og ressurser på organisasjonsarbeidet gjennom en årrekke. De er også dyktige terapeuter og gode representanter for bransjen.

 

Fride Aasen har drevet egen praksis som biopat og akupunktør siden 1988. I tillegg underviser hun ved Tunsbergs medisinske skole, hvor hun er hovedlærer i de naturmedisinske fagene. Fra 1997 – 2004 underviste hun ved Biopatskolen.

 

I NNH har hun væt en sentral person helt siden begynnelsen. Hun var leder i tidligere Norsk Biopatforbund fra 1992-1994, som idag inngår i NNH. I 1993-94 var hun leder i Sentralrådet for Norske Naturterapeuter, som var forløperen til NNH, hvor hun gikk inn som nestleder.

 

Turid Jacobsen har gjennom årene vist stort engasjement i NNH med et ukjent antall nedlagte idealistiske arbeidstimer. Som akupunktør har hun lang erfaring innen faget, og hun har siden 1988 arbeidet på fulltid som terapeut i tillegg til sitt arbeid i organisasjonen.

 

De omtales begge som visjonærer, som har hatt viktige roller. Med stort engasjement, ”sundt bondevett” og ærlige tilbakemeldinger har de helt siden starten vært med på det store og viktige arbeidet med etablering og videreutvikling.

 

 

log nnh 20 år
HIPP-HIPP HURRA

Jubilanten NNH - Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, er den ledende fagorganisasjonen for naturterapeuter og alternativ behandling i Norge. Organisasjonen har i dag sitt fundament gjennom sammenslåingen av en rekke utøverorganisasjoner siden 1994.

 

Med generalsekretær Sigrun Kirkeberg og leder John Petter Lindeland ved roret, styres skuta solid og målrettet framover.

 

­–Dette er ikke en nedvurdering av andre lignende aktører og organisasjoner innen sektoren, men vi er den eneste og øverste som har klart å samle ulike fagidentiteter i en hovedorganisasjon og valgt en organisasjonsstruktur som tar vare på de særegne fagidentitetene representert ved de ulike faggruppene, hevder Lindeland.

 

Sigrun Kirkeberg har vært engasjert i organisasjonsarbeid med naturmedisin og alternativ behandling siden 1991. Hun både er og har vært en viktig ressurs i NNH, og har representert god stabilitet, med sitt trofaste engasjement.

 

Sigrun minner oss på alle dem som har stått på for å gjøre naturmedisin tilgjengelig og som har engasjert seg i arbeid rundt bl.a  politikk, forskning og fagkrav.

 

Blant disse er er allerede æresmedlememer i NNH: 

Lege og akupunktur Vilhelm Schjelderup, naturterapeut og medlem i Aarbakkeutvalget Britt Hertzberg Untiedt, biopat Carl-Erik Farnes, tidl. politiker Pål Atle Skjervengen, fengselsdirektør Knut Bjarkeid samt naturterapeutene Terje Varpe og Sigrun Kirkeberg.

 

Vi gratulerer NNH hjertligst med 20 år! Det er mange som kan takke organisasjonen for engasjementet og alt arbeidet som er lagt ned – et ofte usynlig arbeid, som skjer i kulissene, men et svært viktig arbeid for å sikre alle og enhver et bra alternativ i helsespørsmål.

 

 


Relaterte saker:

 

I kulissene av alternativ behandling i Norge

Idag tar vi for gitt at alternativ behandling er et tilgjengelig tilbud. Men det er mye som pågår i kulissene og mange som har stått på for saken. NNH-Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon gir et innsyn og overblikk i deres arbeid.

 

EU setter forskning innen alternativ behandling på kartet

Norge var godt representert da komplementær og alternativ behandling sto på agendaen i EU, med fersk rapport fra CAMbrella prosjektet.

 

WHO: Alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle

Etterspørselen er stor. Verdens helseorganisasjon mener tilbud om et alternativ til skolemedisinen er en menneskerett og har utarbeidet en global strategi for 2014-2023.

 

Utviklingen innen alternativ behandling

Det var godt og allsidig oppmøte da Saborg – sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner, arrrangerte Kontaktforum i samarbeid med Helsedirektoratet, og påfølgende Kunnskapsseminar.

 

Overraskende fra politikere om alternativ behandling – Valg 2013

Spørsmål om helsevalg og alternativ behandling opptar mange, men tar politikerne hensyn til det? Overraskende holdninger viser seg.

 

Behandling på tvers - til det beste for pasienten

Mange med kroniske lidelser opplever et begrenset tilbud om hjelp. Et stort forskningsprosjekt fra Danmark viser at tverrfaglig samarbeid mellom konvensjonell og alternativ behandling gir gevinst.

 

Hvem bruker alternativ behandling

 Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Erika Hatlehol 06/11/2014 - 16:02

Det er veldig fint at Norge går i mot at skolemedisin og alternative metoder kommer nærmere!!
Det var for meg som jobbet i Tyskland i 10 og i Norge 14 år mye enklere å jobbe i ett team av leger(skolemedisin), her kjenner jeg fortsatt berørings engstelser!


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.