Behandler.no - Norges største oversikt

Fortsatt stor bruk av alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 17.12.2014Stor gruppe glade mennesker med hendene i været og noen i front som viser tommelen opp
Foto: Shutterstock

Til tross for en tendens til nedgang er det fortsatt en stor del av befolkningen som bruker alternativ behandling, ifølge en fersk undersøkelse. Kan mindre bruk skyldes media sin framstilling?

 

Ny norsk undersøkelse

Hvilke behandlingsmetoder

Er massasje alternativt

Hvor mye penger bruker vi

Erfaring med behandling

Alternativt fra helsepersonell

Hva skyldes nedgang

Knusende kritikk av NRK

Hvem velger alternativt

 

 

Alternativ behandling hjelper både mennesker og dyr til bedre helse og livskvalitet. De som bruker andre behandlingsmetoder enn kun de konvensjonelle, lever som kjent lenger – og de koster samfunnet mindre. Allikevel ser vi en tendens til mindre bruk, skal vi tro en ny spørreundersøkelse.

 

Men fortsatt er det så mange som 49,2 prosent kvinner og 32,5 prosent menn i den norske befolkningen som har brukt alternative behandlingsmetoder de siste 12 mnd.

 

Det betyr at alternativ behandling fremdeles utgjør en vesentlig del av befolkningens forbruk av helserelaterte tjenester.

 

Vi bruker så mye som 3,9 milliarder kroner av egen lomme på alternativ helsehjelp. I dette inngår ulike behandlingsmetoder gitt av en behandler – i eller utenfor helsetjenesten, men også kosttilskudd, urter, naturmidler og selvhjelpsteknikker.

 

Ny norsk undersøkelse

Det er NAFKAM i Tromsø - Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, som har undersøkt bruken av alternativ behandling i 2014. Ved hjelp av Ipos MMI ble 1001 personer over 15 år oppringt iløpet av en uke i november 2014, og spurt om deres valg av helsehjelp.

 

Totalt 40 prosent oppga altså at de hadde brukt alternativ behandling en eller flere ganger i løpet av de siste 12 månedene.

 

Av disse oppga nær 30 prosent å ha mottatt behandling fra en behandler. Andre har brukt brukt urter, naturmidler eller selvhjelpsteknikker, som meditasjon, yoga, tai chi, qi gong og lignende. Så mange som 70 prosent oppga å ha brukt kosttilskudd.

 

Det er flere kvinner enn menn som velger alternativt. Bruken av alternativ behandling kan se ut til å være størst blant de mellom 15 og 24 år, og høyest blant bosatte på Østlandet ifølge denne undersøkelsen.

 

 

Hvilke behandlingsmetoder

Vi har rundt 200 ulike alternative behandlingsmetoder som tilbys av fagfolk. På alternativ.no sin oversikt a-å, finner man alt fra Antroposofisk legekunst, Akupunktur, Bowen teknikken, Homeopati, Healing og Soneterapi til Kunstterapi, Danseterapi, Musikkterapi, Gestaltterapi, Psykodrama, Psykosyntese, og Rosenmetoden – i tillegg til en rekke andre behandlingsmetoder.

 

I undersøkelsen ble det spurt etter åtte spesifikke behandlingsmetoder:

Massasje, Akupunktur, Naprapati, Soneterapi, Healing, Homeopati, Kinesiologi, Tankefeltterapi eller ”Annet”.  4 prosent oppga å ha brukt andre alternative behandlingsformer enn de etterspurte spesifiserte behandlingene.

 

 

Hva er Alternativ behandling
«Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten».
Lov om alternativ behandling

Er massasje alternativt

Tidligere tilsvarende undersøkelser har av enkelte blitt kritisert for å ha medregnet massasje som alternativ behandling. Det varierer fra land til land hva som regnes som alternativ behandling, men i Norge hører massasje innunder Lov om alternativ behandling og er altså en alternativ behandlingsform.

 

Men de som svarte ja på spørsmål om bruk av massasje fikk denne gangen et tillegsspørsmål:

– Brukte du massasje som behandlingstiltak mot et helseproblem, eller som tiltak for å øke velværet?

 

Andelen i undersøkelsen som oppga massasje som eneste brukte behandling, og som på kontrollspørsmålet oppga velvære, var 4,3 prosent.

 

Hvis disse fjernes som brukere av alternativ behandling, er totalandelen som hadde brukt alternativ behandling 35,8 prosent og ikke 40,1, og bruken av massasje som behandling 6 prosent og ikke 17 prosent.

 

 

Hvor mye penger bruker vi

Alternativ behandling er ikke offentlig støttet og betales hovedsakelig av egen lomme av de som søker hjelp.

De som har gått til behandler har i snitt brukt 2.307 kroner iløpet av året. Dette er mer enn hva vi bruker på kosttilskudd og urter/naturmidler, som beløper seg til henholdsvis kr. 956,- og 1186,- pr. bruker. På selvhjelpsteknikker brukes i snitt 900,- kroner.

 

Dette betyr at nordmenn i snitt, dvs. både de som har brukt og de som ikke har brukt alternativ behandling, totalt har investert i helse og  velvære med kr. 683,- pr innbygger. Overført til hele befolkningen betyr dette ca 3.9 mrd kroner i helseinvesering.

 

 

Erfaring med behandling

Det viser seg at de fleste som deltok i spørreundersøkelsen opplever sin helse som god, både de som har brukt alternativ behandling og de som ikke har valgt alternative metoder. Dette kan tolkes på ulike måter. Fikk de som har brukt alternative metoder det bedre av den grunn? Har de som ikke har brukt alternativ behandling en sterkere helse i utgangspunktet?

 

Samtidig viser undersøkelsen at 2 prosent informerer om forverring av deres helsesituasjon etter alternativ behandling. Om dette er en påført forverring eller en naturlig, kjent og forventet  “forverring før bedring”, sier ikke rapporten fra NAFKAM noe om. Spørsmål nr. 14 i undersøkelsen, var et ja/nei-spørsmål: «Har du i løpet av de siste 12 måneder opplevd at alternativ behandling har ført til forverring av din helsesituasjon?»

 

Innen blant annet homeopati er det et kjent fenomen at man kan oppleve en forbigående forverring, dvs. forsterkning av symptom når man får et middel som treffer. Dette er som regel et positivt signal.

 

 

Alternativt fra helsepersonell

En stor del helsepersonell har tilleggsutdanning i alternative behandlingsmetoder. Psykologer bruker for eksempel metoder fra energipsykologi, som TFT-Tankefeltterapi, EFT - Emotional Freedom Techniques, EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprosessing eller kunstterapi, osv. Sykepleiere og leger bruker akupunktur, ernæringsterapi og kostveiledning eller soneterapi, og fysioterapeuter har videreutdannet seg innen osteopati, naprapati osv. Det betyr at noe pasienter kan nyte godt av alternative behandlingsformer også innenfor helsevesenet.

 

Av de spurte som hadde mottatt alternativ behandling i 2014, oppga 7,2 prosent at de hadde mottatt behandlingen fra helsepersonell innenfor helsevesenet. 3,9 prosent oppga at de hadde brukt alternativ behandling gitt både innenfor og utenfor helsevesenet.

 

 

Hva skyldes nedgang

I oppsummeringen konkluderer rapporten med at bruk av alternativ behandling fremdeles utgjør en vesentlig del av befolkningens forbruk av helserelaterte tjenester.

 

Samtidig ser man i grove trekk en nedgang, sammenlignet med tilsvarende NAFKAM-undersøkelse fra 2012, der total bruk var 45,3 prosent mot dagens 40,1 prosent.

 

–Vi grunn til å tro at dette kan skyldes en økt oppmerksomhet rundt feltet alternativ behandling generelt i samfunnsdebatten, konkluderer forskningssenteret, uten videre presisering.

 

 

Knusende kritikk av NRK

Tv-serien på Statskanalen, med den misvisende tittelen ”Folkeopplysningen” har fått sterk kritikk for å harselere med alternativ behandling og latterliggjøre utøvere. Denne hetsen mot yrkesgruppen førte til mye oppmerksomhet i media. Man opplevde og opplever fremdeles såkalte nettroll kaste seg på harselering-bølgen, som regel uten hverken kunnskap eller erfaring om feltet.

 

Om dette har vært medvirkende til at folk i mindre grad bruker alternative behandlingsmetoder kan man ikke si med sikkerhet, men TV er et kraftfullt medium og uansett trist at Nrk misbrukte sin posisjon. Dette kunne ha blitt en god, ordentlig folkeopplysning, dersom man ikke hadde gitt såkalte selvutnevnte ”skeptikere” frie tøyler i en ensrettet produksjon.

 

En nedgang i bruk av alternativ behandling er ikke fordelaktig og kan gå utover den totale folkehelsen. Historiene til de mange som har kommet seg på bena ved hjelp av de mange dyktige alternative behandlerne er mange.

 

TV-serien «Folkeopplysningen» får knusende kritikk

 

Hvem velger alternativt

Og folk er stort sett istand til å tenke selv og stole på god erfaring med alternativ behandling. Ikke for å utelukke skolemedisin, men hvis vi kan unngå medisinering eller operasjon, med farlige eller ubehagelige bivirkninger, eller komme til god hjelp som ikke finnes i det offentlige helsevesenet, foretrekker mange det.

 

De som går til alternativ behandling har bedre utdannelse enn resten av befolkningen, lever sunnere, spiser mer frukt og grønt, røyker mindre og trener mer enn gjennomsnittet, ifølge en en tilsvarende undersøkelse publisert av SSB i 2010.

 

Vi fortsetter å bruke alternativ behandling for oss selv, for dyrene våre og for barna våre – for å ivareta livet – egen helse, livskvalitet og livsglede. Vi lever lenger og vi sparer samfunnet for store summer.

 


 

Relaterte saker:

 

Hvem bruker alternativ behandling (2010)

 

Betydelig lavere dødlighet med alternativ behandling

 

Vi fortsetter å bruke alternativ behandling

 

Akupunktur er fremdeles alternativ behandling

 

Legemidler halvert med alternativ behandling

 

Velger alternativ behandling etter besøk hos legen

 

TV-serien «Folkeopplysningen» får knusende kritikk

 

WHO: Alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle

 

Alternativ behandling gir økonomisk gevinst

 

EU setter forskning innen alternativ behandling på kartet

 

Alternativ behandling på sykehus

 

Behandling på tvers - til det beste for pasienten

 


Kilde:

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2014, NAFKAMFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


esmeralda johansen 17/12/2014 - 16:10

Jeg anbefaler alle kritikker å les \"3 av 4 syke kan bli
helbredet ved hjelp av urter\" eller \"kjærlighet,medisin
og mirakler\"eller mange andre skrevet av LEGER.


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.