Behandler.no - Norges største oversikt

TFT er godkjent i psykisk helsearbeid

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 19.05.2016Kvinne viser punkt som det dunkes på ved Tft behandling
Foto: Istockphoto.

Energipsykologi blir oppdaget av stadig flere som jobber med mennesker. TFT – Tankefeltterapi viser seg å fungere bra ved blant annet traumer og depresjon og inkluderes nå som evidensbasert metode i det amerikanske helsevesenet.

Til tross for noe skepsis har gode resultater overbevist den ene etter den andre. Ulike behandlere – deriblant norske psykologer, har gjentatte ganger sett at TFT – Tankefeltterapi fungerer. Å bevise hvordan har ikke vært like lett, men for mange holder det å se at folk får hjelp med sine plager, problemer eller traumer og de velger dermed å inkludere behandlingsmetoden i sitt repertoar av teknikker.

 

Nylig har amerikanske helsemyndigheter inkludert TFT som evidensbasert - kunnskapsbasert behandling av psykiske lidelser.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Amerikansk opphav

Enkelt forklart er TFT en alternativ behandlingsmetode hvor man bruker kunnskap fra akupressur og kognitiv terapi ved at man stimulerer punkter med lett fingerbanking, tapping etter bestemte mønstre. Dette gjøres samtidig med at man tenker på det man har negative følelser for.

 

Tankefeltterapi - eller Thought Field Therapy er utviklet av den amerikanske psykologen Dr. Roger Callahan fra 1970-80 tallet. Med over 50 års klinisk erfaring har han vært opptatt av hvordan nye og mer effektive behandlingsmetoder kan få plass i behandling av psykiske lidelser. I dag brukes TFT av hundrevis av behandlere - psykologer, psykiatere, medisinere, homeopater, akupunktører, kinesiologer, tannleger, sosialarbeidere, sykepleiere og andre, verden rundt.

 

 

Forskjellige plager og sykdommer

I Norge ble TFT etablert som en behandlingsmetode fra slutten av 90-tallet. Mats Uldal er kjent som mannen som tok TFT til Norge i 1997 og han har viderutviklet metoden til det som kalles Tankefeltteknikker eller Neuro Tapping Techniques, internasjonalt. Han har i dag 19 års erfaring både som instruktør og foredragsholder. I dag brukes TFT av titusenvis av behandlere og MUIS, Uldals skole, har utdannet mer enn 2000 mennesker i 10 land. Med brennende engasjement jobber han stadig for å få metoden kjent og bedre tilgjengelig.

 

-Det er nesten uansvarlig å ikke ta inn TFT i alt som har med psykologi og terapi å gjøre, når man ser hvor virksomt det er, sier Mats Uldal til alternativ.no

 

ALTTEKST
Mats J. Uldal(1955-2016), var den som tok TFT til Norge i 1997. Foto privat

I sin praksis har han sett resultater hos folk som kommer med mange forskjellige problemer – både psykiske, som angst og depresjon, men også fysiske sykdommer blir bedre eller kurert.

 

-Traumer er årsak til mange flere sykdommer enn vi er klar over. Allergi, inflammasjon, dysleksi og en rekke andre tilstander kan ha rot i vanskelige følelser. Og det er i følelsen problemet oppstår – ikke i hjernen og tanken, som mange tror. Dermed holder det ikke å jobbe med ”positive tanker” og kognitiv metode, sier Uldal.

 

Han sammenligner tankebasert terapi med å ta en dusj.

-Dusj er bra, men det kurerer sjelden. For å komme videre må man inn i situasjonen. Med denne forståelsen blir alt lettere og metoden er kjent for å løse problemet på kort tid.

I TFT er det sånn at spørsmål som stilles aktiverer følelser og tappingen kurerer.

 

I TFT tenker man at vi fininnstiller kroppen vår til å ha de rette, helsebringende frekvensene i cellene våre. Alle celler vibrerer på frekvenser som forandrer seg kontinuerlig. Følelser fra livsopplevelser forandrer ofte disse frekvensene fra helsebringende til sykdoms skapende. Hjertet er et organ som styrer hjernen mer enn vi er klar over og følelser ser ut til å komme fra de frekvensene som oppstår i hjertet og det omkringliggende elektromagnetiske feltet. Følelser påvirker kroppen mer enn noe annet. Feil frekvenser skaper det vi kan sammenligne med skurr i en radio. Med angst har vi mye skurr, nervøs – litt skurr. Når man føler seg bra er man fininnstilt. Dette kan i Tankefeltteknikker oppnås ved hjelp av tapping på det det systemet som kinesisk medisin kaller meridiansystemet - styringssystemet for strømmen i kroppen, samt avanserte spørreteknikker utviklet av Mats Uldal.Evidensbasert behandling

I tillegg til stadig å tiltrekke seg nye grupper av behandlere til seminarer og foredrag er Uldal er engasjert i arbeid utenfor landets grenser, blant annet som Founding Director i Strong Again-from a troubled mind to a peaceful heart, en non-profit organisasjon som hjelper traumeofre i inn- og utland og han har i flere år tidligere sittet i det internasjonale styret i ATFT Trauma Relief Group.

 

Nettopp traumer og traumebehandling er ett av områdene hvor amerikanske helsemyndigheter nylig har utpekt TFT som en aktuell behandlingsmetode.

 

Det er SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) og NREPP (National Registry of Evidence-based Programs and Practices) - som for første gang har gjort en vurdering av TFT Resultatet er basert på en metaanalyse som var ferdigstilt 20. januar 2016.

 

Undersøkelsen fant at metoden er effektiv ved traumer og stressrelaterte lidelser og symptomer som fobi, panikk, angstlidelse og depresjon.

For personer med posttraumatisk stress viste behandling med TFT signifikant bedring sammenlignet med kontrollgruppen på venteliste.

 

Enkelte psykologer har fått øynene opp for energipsykologi og det er en tendens til økt bruk av TFT blant psykologer. Allerede i 2009, i et innlegg i Tidsskrift for Norsk psykologforening (Vol 46, nummer 7) tok spesialist i klinisk psykologi Atle Dyregrov, Senter for krisepsykologi til orde for å vise åpenhet for nye metoder. Selv har han anvendt TFT siden 2001 i sitt arbeid og forteller om positiv erfaring. Dyregrov har blant annet arbeidet ved en rekke større ulykker og katastrofer i både inn- og utland.

 

 

Medikamentfri behandling

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sendte 26.11.2015 et brev til de regionale helseforetakene om at alle skal ha etablert tilbud om medikamentfri behandling innen 1. juni 2016. Det skal også gis tilbud om planmessig nedtrapping av legemiddelbehandling for de pasientene som ønsker det.

 

I dag består behandling i psykiatrien i hovedsak av kjemiske legemidler og samtale. Nå som det skal bli et bredt tilbud om medikamentfri behandling er det en god anledning til å se nærmere på bra metoder innen alternativ behandling. Mange ganger er det ikke tilstrekkelig med samtale når man skal rydde opp i vanskelige følelser og tanker. Det finnes flere metoder som har vist seg å være til god hjelp og TFT er en opplagt kandidat som kan brukes i langt større grad enn i dag.

 

Her kan du se hvordan Mats Uldal behandler en kvinne som alltid har slitt med store temperamentsproblemer

 

 

 

Referanse:

NREPP - SAMSHAs National Registry of Evidence-based Programs and Practices


Relaterte linker:

Behandler.no/ole.holmaas

 

Utdanning i TFT – Tankefeltterapi

 

Ønsker du kontakt med behandler som arbeider med energipsykologi – (TFT, EFT, NLP, EMDR, Hypnoterapi, Hypnose mv)

Finn behandler på Behandler.no

 

Relaterte saker:

Hva er TFT – Tankefeltterapi

Tankefeltterapi for traumaofre i Kosovo (ca. 2003)

Varig vekttap med energipsykologi

 

Personer som har traumer og posttraumatisk stress får hjelp med EMDR

Fobier og sosial angst kan behandles effektivt

 
Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning
Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.