Behandler.no - Norges største oversikt

Folkekrav om alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 17.06.2016kolasj brennesle
Foto: Istockphoto

Folkeaksjon for alternativ behandling teller nå 10 000 stemmer. Mange nordmenn holder seg friske og i gang ved hjelp av alternativ behandling. Dette kreves det at politikerne tar hensyn til. WHO er på linje med Folkeaksjonen.

En vesentlig del av befolkningen velger å bruke alternative behandlingsmetoder for å ivareta egen helse og livskvalitet. For mange betyr det at de kan bli i jobben sin. Noen får akupunktur, andre soneterapi, refleksologi, massasje eller healing. Andre går til osteopat, naprapat, homeopat eller de oppsøker behandlingsmetoder innen psykoterapi, som for eksempel gestaltterapi, kunst- og uttrykksterapi, musikkterapi, danseterapi, psykodrama, psykosyntese eller energipsykologi.

Det er mange bra – og langt flere enn de nevnte behandlingsmetoder å velge blant, ofte utviklet av helsepersonell som har kommet til kort med sitt behandlingstilbud.

 

Behandlingsmetoder

Finn behandler – behandler.no

 

Stor bruk av alternativ behandling
Ifølge siste opptelling i regi av Nafkam - Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, publisert i desember 2014, hadde så mange som 49,2 prosent kvinner og 32,5 prosent menn i den norske befolkningen brukt alternative behandlingsmetoder de siste 12 mnd. Det betyr at alternativ behandling utgjør en vesentlig del av befolkningens forbruk av helserelaterte tjenester. I dette inngår ulike behandlingsmetoder gitt av en behandler – i eller utenfor helsetjenesten, men også kosttilskudd, urter, naturmidler og selvhjelpsteknikker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Alternativ behandling er ikke offentlig støttet og betales hovedsakelig fra egen lomme av de som søker hjelp. De som har gått til behandler har i snitt brukt 2.307 kroner i løpet av året. Dette er mer enn hva vi bruker på kosttilskudd og urter/naturmidler, som beløper seg til henholdsvis kr. 956,- og 1186,- pr. bruker. På selvhjelpsteknikker brukes i snitt 900,- kroner.

 

Dette betyr at nordmenn i snitt, dvs. både de som har brukt og de som ikke har brukt alternativ behandling, totalt har investert i helse og livskvalitet med kr. 683,- pr innbygger. Overført til hele befolkningen betyr dette ca 3.9 mrd kroner i helseinvestering.


En oversett bransje
Samtidig erfarer mange brukere at alternativ behandling ikke får en plass som fortjent i storsamfunnet. Det forskes for lite, hjelpen er ikke alltid lett tilgjengelig hvis du er uheldig og havner på sykehus kan tilbudet være mangelfullt. Helsepersonell kan ikke nok om dette og det vises i mange tilfelle liten forståelse. Fortsatt er det noen klienter som må betale moms på behandlingen. Offentlige refusjonsordninger er fraværende – selv med god dokumentasjon for at behandlingen har vært til hjelp.

En gledelig tendens er at arbeidsgivere sponser alternativ behandling til sine ansatte, fordi de erfarer at folk blir friske og kommer raskere tilbake i jobb. Men mange flere enn de som har denne fordelen kunne hatt nytte av god hjelp fra en behandler utenom det offentlige helsetilbudet.

 

10 000 krever bedre tilgjengelighet
Sakte men sikkert har så langt 10 000 personer skrevet under på Folkeaksjonens sitt krav til politikerne. Dette er et delmål for denne tålmodige aksjonen, som har et hårete, langsiktig mål om å samle så mange som 100 000 underskrifter.

 

Folkekravets fem punkter handler i store trekk om at alternativ behandling blir bedre tilgjengelig. Ordlyden i kravet er basert på situasjonen ni år tilbake i tid. Noe har forandret seg og mye er det samme.

 

- Øremerke 260 millioner kroner i året til forskning på alternativ behandling

 

- Etablert tilbud om alternativ behandling på sykehus

 

- Bedre opplæring av helsepersonell om alternativ behandling

 

- Fullstendig momsfritak for alternativ behandling

 

- Refusjonsordning for alternativ behandling

 

 

Øremerke 260 millioner kroner i året til forskning på alternativ behandling
«Det kreves  at 10% av 2.6 milliarder offentlige midler (2006) som går til forskning innen medisin og helsefag i Norge skal brukes til forskning på alternativ behandling. Helseforetakene må pålegges å forske på alternativ behandling».

 

Etablert tilbud om alternativ behandling på sykehus
«I dag kan man få alternativmedisinsk behandling ved hvert fjerde norske sykehus (2006), men tilbudet er tilfeldig og valg av behandlingsmetoder er svært begrenset. Alle sykehuspasienter må få tilbud om å velge alternativ og komplementær behandling».
(Tall fra 2011 viser at halvparten av norske sykehus tilbyr  alternativ behandling, men det antas at praksisen er enda større).


Bedre opplæring av helsepersonell om alternativ behandling
«Helsepersonell må ha oversikt over alternative behandlingsmetoder for å kunne hjelpe pasientene best mulig. Grundig opplæring må inngå i utdanning og pålegges alt helseperonell som etterutdanning».

 

Fullstendig momsfritak for alternativ behandling
«Pasienten betaler dyrt for å ivareta egen helse. Det er galt å betale moms fordi man forsøker å bli frisk. Idag er det kun noen behandlere som har momsfritak. Folkeaksjonen krever momsfritak for all alternativ behandling».


Etter at aksjonen kom i gang har det skjedd en endring rundt momsordningen og i dag er det flere utøvere som ikke må kreve inn moms fra sine klienter. Dette momsfritaket er knyttet opp mot et frivillig register for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund, hvor utøvere kan stå registrert på bakgrunn av medlemskap i utøverorganisasjon. Ordningen ble innført i 2009 og skapte debatt. Det ble blant annet stilt spørsmål rundt organisasjonsfrihet og om det burde ha vært andre kriterier for å stå i registeret.
Folkeaksjonen mener at det som prinsipp ikke skal være moms på alternativ behandling, og står ved kravet om fullstendig momsfritak, uavhengig av hva som er kriteriet for registrering i Brønnøysundregistrene.

 

Refusjonsordning for alternativ behandling
«Mange pasienter investerer store summer i egen helse ved å bruke alternativ behandling. Vi krever en refusjonsordning for bruk av alternativ behandling».

 

 

Politisk vilje
I forbindelse med Valget 2013 var Alternativ.no i kontakt med de største politiske partiene og stilte alle en rekke spørsmålene om alternativ behandling.  

Gjennomgangstema for partiene som uttaler seg er krav om dokumentasjon og forskning, men når det kommer til midler å forske for, er det paradoksalt nok reservasjon. Det foreligger allerede en rekke studier - samt erfaring over tid, som viser at alternativ behandling kan ha god effekt, men det er stadig behov for mer forskning og informasjon om dette feltet.
Enkelte partier glimter til med forståelse, men hensyn til folks ønske og behov for å bruke alternative behandlingsmetoder og politisk vilje til tilrettelegging etterlyses!

 

Her kan du se hva de ulike partiene svarte om alternativ behandling

 

 

WHO etterlyser alternativ behandling
Over hele verden brukes alternativ behandling, ofte i stor grad. Man har ulike betegnelser, som alternativ medisin, komplementær behandling, naturmedisin, biologisk medisin, integrert- eller integrativ medisin eller traditional medicine, men det er de samme behandlingsmetodene som omhandles.

I Norge har vi ”Lov om alternativ behandling” og alternativ behandling er dermed den offisielle fellesbetegnelsen for - helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten.

I Europa har man innsett at alternativ behandling hjelper samfunnsmessige og økonomiske helseutfordringer. Mer enn 100 millioner europeiske innbyggere bruker alternativ behandling for å ivareta egen helse, enten alene eller som tilleggsbehandling, ifølge Eurocam, en interessegruppe satt sammen av europeiske paraplyorganisasjoner, bestående av pasienter, leger og utøvere av alternativ behandling.

 

Det er over 300.000 utøvere av alternativ behandling og i tillegg 150.000 leger som praktiserer behandlingsmetoder som akupunktur, antroposofisk medisin, aromaterapi, ayurveda, urtemedisin, homeopati, kinesiologi, naturopati, massasje, soneterapi, shiatsu, tradisjonell kinesisk medisin mv i Europa.

 

Danske professor Helle Johannessen har siden iden 2005 vært leder av en tverrfaglig forskningsavdeling ved Syddansk Universitet, som bruker kvalitative metoder i forskning av helserelaterte utfordringer.

 

Hun mener at de som velger alternativ behandling håper å få hjelp med plager og problemer som konvensjonell behandling ikke dekker, og at det brukes for å forbedre helsen generelt. Allikevel er alternativ behandling begrenset til de som har råd til å betale for det. Bedre tilgjengelighet etterspørres.

 

Det er gevinst å hente både for den enkelte og for samfunnet, og dette er dokumentert gjentatte ganger, som for eksempel i en nederlandsk undersøkelsen fra 2012 som viser at de som bruker alternativ behandling lever lenger og koster mindre. 150.000 personer fra et bredt utvalg av befolkningen deltok i studien. På bakgrunn av data fra helseforsikring med informasjon om helsekostnader fra bla fastlege, sykehus og legemidler, ble det gjort en gjennomgang av årene 2006-2009. I tillegg til lavere dødlighet viste seg også at kostnadene for pasientene som fikk alternativ behandling var 7% lavere sammenlignet med de som fikk alminnelig legebehandling

 

Verdens Helseorganisasjon står bak rapporten «WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023» I den påpekes det at Alternativ behandling fremdeles er undervurdert i områder av helsevesenet, til tross for at bruken er utbredt i mange land og øker raskt i andre. Nå vil WHO at flere skal få mulighet til rettferdig tilgang, med refusjonsordning og et bedre samarbeid med det etablerte helsevesenet.
I så måte er WHO helt på linje med Folkeaksjon for Alternativ behandling.

 

 

Relaterte saker:

Alternativ behandling er verdifullt for Europa

Betydelig lavere dødlighet med alternativ behandling

Alternativ behandling på sykehus

Hva sier de politiske partiene om p alternativ behandling

WHO: Alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle

Berlevåg blant landets friskeste - stor bruk av alternativ behandling


Relaterte linker
Finn behandler – behandler.no

Folkeaksjon for alternativ behandling


Folkeaksjon for alternativ behandling er igangsatt av Alternativ opplysningen, som eier nettstedene alternativ.no og behandler.no.Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.