Behandler.no - Norges største oversikt

På tide med integrering av alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 27.08.2016kolasj brennesle
Foto: Istockphoto

Det er behov for mer frihet til å velge vedrørende sin egen helse, mener Fritt Helsevalg. Nå henvender organisasjonen seg til politiske partier med en nyskrevet rapport.

Fritt Helsevalg – en menneskerett, heter det i slagordet til forbrukerorganisasjonen ved samme navn. Nå har sentrale ildsjeler i FHV - Fritt Helsevalg utarbeidet en rapport, som vurderer mulighetene for å implementere alternative behandlingsmetoder i det norske helsevesen og med det utvide helsetilbudet.


- Selv om mye er bra innen helsenorge, er det også områder som kan forbedres. Ikke minst gjelder det folks muligheter til større valgfrihet, sier Tony Holm, leder av Fritt Helsevalg til alternativ.no


 For så lenge vi ikke har tilgang til alternative behandlingsmetoder og komplementær medisin har vi ikke et reelt fritt helsevalg. En stor del av befolkningen er opptatt av helhetig helse og ønsker alternativ behandling, enten det handler om å leve et helsefremmende liv eller mulighet til å velge når man trenger helsehjelp ved sykdom og skade. I Norge er det så mange som 49,2 prosent kvinner og 32,5 prosent menn som velger å benytte alternativ behandling, ifølge Nafkam – Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Konkrete forslag
Fordelene med å utvide helsetilbudet er mange. FHV viser til at det finnes pålitelige behandlingsformer, både for sykdomsforebygging, men også ved akutte skader og kroniske sykdommer, som ikke er anerkjent i dag. Dessuten vil et bredere helsetilbud kunne avlaste skolemedisinen som er under et massivt tidspress. Dette vil komme pasienten til gode.


FHV oppfordrer nå våre politikere om å ta grep for å implementere alternative metoder i norsk helsevesen. For å kunne få på plass et godt tilbud og en vellykket brobygging er det flere aktuelle områder som må håndteres og organisasjonen har forslag, som er oversendt politiske partier.


Den ferske rapporten, som er skrevet av Tony Holm og Hans Petter Sveen i FHV, er utarbeidet på bakgrunn av NOU rapporten fra 1998, «Alternativ medisin» (Aarbakkeutvalget), WHO rapporten «WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023» og arbeidet til NAFKAM - rundt eksepsjonelle sykdomsforløp. I tillegg har FHV selv foretatt en spørreundersøkelse.


I store trekk kommer det fram at det er hensiktsmessig å gi plass til alternativ behandling i helsetilbudet, og at dette er støttet av NOU-rapporten og av WHO – Verdens Helseorganisasjon sin strategi. FHV sin egen spørreundersøkelse tilsier det samme.

 


Etterlyser kunnskap
Ett av områdene som FHV ber politikerne ta tak i er kunnskap blant helsepersonell om alternative behandlingsmetoder. Det viser seg blant annet at kompetansen blant leger stort sett er laber, og at det i tillegg er en tendens til å latterliggjøre alternativ behandling. Dette kan i verste fall kan utgjøre fare for pasienten.

Møtet med slike leger kan, sett fra pasientens ståsted, lede til svekket helse og svekket tillit til helsevesenet. Manglende kommunikasjon mellom lege og pasient om bruk av alternativ behandling, kan bla. føre til at pasienten unngår å oppsøke konvensjonell behandling, og her kan det være en helserisiko. (Ref. "Boundary walkers. The use of complementary and alternative medicine in a Scandinavian health care context", Anita Salamonsen 2013).

FHV kommer med konkret forslag om at det i utdanningen legges inn mer undervisning om dette feltet, både for dem som arbeider innen somatikk og innen psykisk helse.

Kostnad og valgmulighet
ALTTEKST
Tony Holm, leder av Fritt Helsevalg, mener at norske politikere bør satse på mer forskning på alternativ behandling og et bedre integrert helsetilbud. Foto: Fritthelsevalg.no
Videre foreslås det å Innføre refusjonsordninger fra folketrygden, på lik linje med skolemedisinen, for alternative behandlingsformer og behandlere som tilfredsstiller visse krav innen seriøsitet og utdannelse.

 

-Minimum seriøsitetskrav for behandlingsformen må være dagens registerordning som fritar for merverdiavgift. Vi mener dog at det bør være et minimumskrav for utdannelse, som kan være et visst antall studiepoeng innen helserelaterte fagområder, som anatomi, fysiologi, psykologi, sykdomslære, helsehistorie, etikk, jus e.a. skriver FHV i sin oppfordring.

 

Forskning og informasjon står også på listen med forslag, og organisasjonen ser for seg økte offentlige midler til forskning på eksempelvis ernæring og ulike behandlingsformer.

 

I sitt forslag kommer FHV også inn på psykiske helse og muligheten til å bytte behandler innen psykiatri og psykisk helsebehandling.

 

-Det er vel kjent innen psykiatrien og psykoterapien at relasjonen mellom behandler/terapeut og pasient har mye å si for behandlingseffekten. Faktisk mer enn hva slags utdannelse eller terapiform som behandleren bruker. Å da gå i behandling hos en som en ikke opplever å ha en god relasjon til, er kontraproduktivt for behandlingen, skriver FHV.


Tilgang på kosttilskudd
Kosttilskudd, vitaminer og mineraler har over tid vært en hjertesak for Fritt Helsevalg og i sin henvendelse til politikere oppfordres det om å øke tilgangen på salg og import av urter, kosttilskudd, mineraler og vitaminer. Dette begrunnes blant annet med at naturlige kosttilskudd kan vise seg å være livsviktig for mange pasienter der ute, og at det kan ha en høy terapeutisk effekt på sykdomsforebygging.


Norge har i dag en streng regulering av en rekke mineraler og vitaminer, og mange urter anses som ulovlige etter ”vitaminforbudet” som ble gjennomført i 2015.


-Folkemotstanden mot ”vitaminforbudet” viser hvor viktig tilgang på vitaminer er for det norske folk. Det bør settes av mer tid til forskning av de ovennevnte naturmidler for å evaluere om grenseverdiene i Norge er for lave, mener FHV.


I Oktober 2015 ble det arrangert en demonstrasjon mot vitaminforbudet foran Stortinget, hvor blant annet Fritt Helsevalg holdt appell foran rundt 600 frammøtte personer.

 

 

Løser helseproblemer
Både i Norge og i resten av verden ser man store utfordringer i hvordan man skal løse de mange helseproblemene. Stadig flere lever med livsstilssykdommer som allergi, muskel- og skjelettplager, astma, diabetes, overvekt og psykiske lidelser og helsekøene vokser til takt med helseutgiftene.


Det er stor interesse for helse og helsespørsmål og erfaring viser at alternative behandlingsmetoder er til stor hjelp. Mange kommer tilbake i arbeid eller de får bedre livskvalitet.  Men dessverre er det ikke bestandig at ønsket behandlingstilbud er tilgjengelig. Man håper at våre politikere nå vil lytte og legge til rette for et bredere og bedre helsetilbud.

 

-Norske politikere bør gjøre som danske politikere vedtok i fjor; øke innsatsen på forskning av komplementærmedisin. I tillegg har de WHO i ryggen som sitter på store mengder kunnskap, som er mer enn villig til å dele. Hadde viljen vært der, ville kunnskapsnivået økt betraktelig på kort tid, mener Fritt Helsevalg-lederen.


- Det virker som alternativ behandling er et tema politikere frykter, fordi det er mye dogmer rundt det, og det kan ta mer skade for valgkampanjen, enn det gir nytte. Men med forskning og erfaringsbasert evidens, kan en rekke av disse dogmene erstattes med vitenskapelig forståelse. De kan ikke fortsette å avvise temaet med begrunnelse at de ikke har nok kunnskap, når det er opp til dem å øke kunnskapsnivået til fordel for helsevesenet i Norge, sier Tony Holm.

 Fritt helsevalg presenterer rapporten lørdag 27.08.16 kl. 15.45.

Sted: Unity Senter, ved Youngstorget i Oslo, Møllergata 23.

 

Det vil også bli arrangert temakvelder – mer informasjon på Aktivitetskalenderen

Her kan du laste ned rapporten til Fritt helsevalg –
”Implementering av tradisjonell- og komplementærmedisin i norsk helsevesen”Relaterte saker på alternativ.no
«WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023»
-Alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle

Seminar om gode sykdomsforløp knyttet til bruk av alternativ behandlingHistorier om bruk av alternativ behandling er verdifulle (27.10 2015:)

Helsenorge trenger kunnskap om alternativ behandling
(TNS Gallup 2016)

Send fastlegen på kurs om alternativ behandling

Dialog om alternativ behandling gir helsegevinst.
(«Boundary walkers. The use of complementary and alternative medicine in a Scandinavian health care context".  Anita Salamonsen, Nafkam)

>> Alternativ behandling på dagsorden i fremtidens helsetilbud
>> Fortsatt stor bruk av alternativ behandling
>> Valget 2013: Overraskende fra politikere om alternativ behandling

>> FAB – Folkeaksjon for alternativ behandling


Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning
Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.