Behandler.no - Norges største oversikt

Alternativ behandling utgjør en vesentlig del av våre helsetjenester

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 08.03.2017Dame mottar massasje
Foto: Schutterstock

Det er konklusjonen i en fersk rapport som har sett på bruk av alternativ behandling i Norge. Samlet sett brukte nordmenn over 4 milliarder på alternative behandlinger i fjor.

I tillegg til den konvensjonelle behandlingen som tilbys i helsevesenet, velger mange å bruke alternative behandlingsmetoder. Man oppsøker en behandler, bruker urter og naturmidler eller man velger selvhjelpsteknikker. Annethvert år blir nordmenns bruk av alternativ behandling undersøkt av NAFKAM, Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin.

 

I spørreundersøkelsen gjort i november 2016, oppga 36 prosent å ha brukt alternativ behandling en eller flere ganger i løpet av året. Det betyr at det er færre som oppsøker og bruker alternativ behandling nå enn for to år siden, men de som gjør det bruker mer penger. Totalt sett er det er brukt i underkant av 4,2 milliarder kroner. I 2014 var denne summen 3,9 milliarder kroner.

 

Flest  kvinner
Undersøkelsen, som ble gjort som et telefonintervju blant 1001 personer over fenten år, forteller oss at rundt en av fire voksne nordmenn oppsøkte alternativ behandler i 2016 - de fleste utenfor helsevesenet, men også av helsepersonell både innenfor og utenfor helsevesenet. De som oppsøkte alternativ behandler brukte i snitt ca 2750 kr hver.

 

Forskerne brukte en forhåndsdefinert liste over de 9 mest brukte behandlingsformene: akupunktur, homeopati, soneterapi, healing, kinesiologi, massasje, naprapati, osteopati, kopping, samt eventuell “annet”. Til sammen finnes det rundt 200 ulike alternative behandlingsmetoder.

 

I tillegg ble intervjuobjektene spurt om bruk av kosttilskudd, samt egenbehandling med plantebaserte legemidler - naturmidler, naturlegemidler, urtemedisin, og selvhjelpsteknikker som meditasjon, yoga, tai chi, qi gong og lignende.

Utover det vi betaler hos behandlere, bruker vi over 3000 kr på kosttilskudd, urter, naturmidler og selvhjelpsteknikker.

 

Nesten halvparten av kvinnene - 46 prosent, oppga at de hadde brukt alternativ behandling. Rundt 1 av 4 menn – dvs 28 prosent, sa det samme. De som bor på Østlandet bruker alternative behandlingsmetoder mest og de som er ynger mer enn eldre.

 

Mest massasje

Av behandling gitt utenfor helsevesenet er massasje den behandlingsmetoden som er mest brukt. Nær 12 prosent oppgir å ha gått til massør. Derpå følger akupunktur, naprapati, soneterapi og osteopati, kopping og healing, homeopati og kinesiologi. Kun 1,8 prosent oppgir ”annet”.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Behandling for barn

Det finnes flere alternative behandlingstilbud som er egnet for vanlige helseplager og problemer hos barn og unge. Av de spurte i undersøkelsen var det 23 prosent som oppga å ha ansvar for barn og disse ble spurt om de hadde benyttet alternativ behandling for å forebygge, kurere eller lindre et helseproblem hos barnet de siste 12 måneder.

 

 I overkant av 5 prosent svarte at de hadde tatt barnet til alternativ behandler. I tillegg får rundt 15 prosent av barna kosttilskudd og urtemedisin. Men også tilrettelegging av selvhjelpsteknikker og annen type alternativ behandling brukes av barn.

 

 

Holder seg friske

Intervjuobjektene ble spurt hvordan de vurderer egen helse. De som sier de har brukt alternativ behandling, og de som ikke har, oppgir temmelig lik tilstand og rundt halvparten svarer ”Ganske god helse”. Forskerne sin tolkning av dette, er at de fleste respondentene opplever sin helse som god, uavhengig om de bruker alternativ behandling eller ikke.

 

Men de som ikke har behov for hjelp oppsøker det jo heller ikke. Kan det være at de har så god helse fordi de har brukt alternativ behandling for sine plager og problemer?

 

Så mye som 58 prosent av de som har brukt alternativ behandling, inkludert urter, naturmidler og selvhjelp oppgir at dette har ført til en forbedring av deres helsesituasjon. Samtidig mener 95 prosent at det ikke har forverret situasjonen.

 

I dette ligger at 4 prosent har opplevd en forverring. Rapporten sier ingenting om dette er forbigående og alminnelig forverringer eller om det er skadelig og vedvarende forverringer.

 

Til tross for en relativt høy bruk, på linje med øvrige europeiske land, oppsummerer forskerne at vi har vi grunn til å tro at en viss nedgang i bruk av alternativ behandling delvis skyldes økt oppmerksomhet generelt i samfunnsdebatten. Som kjent har det blant annet pågått omfattende hets kampanjer fra motstandere av alternativ behandling.

 

Tallene fra 2016 viser i grove trekk en nedgang i andel brukere av alternativ behandling sammenlignet med 2012 og 2014. Samtidig bruker befolkningen som helhet klart mer penger på denne form for helsehjelp.

 

 

 

Relaterte saker:

Fortsatt stor bruk av alternativ behandling (2014)

Betydelig lavere dødelighet med alternativ behandling

TV-serien «Folkeopplysningen» får knusende kritikk

Folkekrav om alternativ behandling er stadig aktueltFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.