Behandler.no - Norges største oversikt

40.000 barn får alternativ helsehjelp

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 31.03.2017gutt får behanling av kvinnelig behandler
Foto: Schutterstock

Mange søker utenom det offentlige helsetilbudet når legen eller helsesøster kommer til kort. Enda flere vurderer alternativ behandling for sine barn Men kan vi vite at det virker? Og er skolemedisinen egentlig bedre dokumentert?

Vitenskapelig dokumentert
Utviklet av leger
Noen ønsker forbud
Krav til behandlere
Ja takk, begge deler

 

Hva gjør man når barnet blir syk og du trenger hjelp? Enten det er en forbigående tilstand som for eksempel kolikk og ørebetennelse, eller en mer alvorlig eller kronisk tilstand, oppsøker så godt som alle lege først.

 

Der får man kanskje tilbud om en kur med legemidler - antibiotika, smertestillende eller andre medikamenter avhengig av diagnose. Urovekkende mange barn får ADHD-medisiner. Ungdom spiser smertestillende med bivirkninger, daglig.
I alvorlige situasjoner er vi alle takknemmelige for legemidler, men i mange tilfelle er alternativ behandling det beste. En stor del av folket ser seg fornøyd med legens behandlingstilbud, mens andre går videre og oppsøker utvidet behandling, som for eksempel, soneterapi, akupunktur, osteopati, massasje, homeopati, kraniosakralterapi, healing, psykoterapi eller kostveiledning.

 

I fjor fikk 40.000 barn alternativ behandling, ifølge Helsepolitisk barometer 2017, levert av TNS Gallup på oppdrag fra NAFKAM – Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin. I TNS Helsepolitiske barometer tar ulike helseaktører i Norge pulsen på folks holdninger. Undersøkelsen er gjort i januar 2017 blant 1806 personer over 18 år.

 

”Tenk deg at du har ansvar som forelder eller foresatt for et barn under tolv år. Ville du ha vurdert å bruke alternativ behandling for å forebygge, lindre eller kurere et helseproblem hos dette barnet?” Dette er ett av spørsmålene deltagerne i spørreundersøkelsen ble stilt.

 

Resultatet forteller at 65 prosent nordmenn ikke er avvisende til at de ville tatt med barn til alternativ behandling.

 

 

Vitenskapelig dokumentert

Alternativ behandling blir ofte kritisert for å ikke å kunne dokumentere forskning. Det gjøres narr av ”sukkerpiller” og ”usynlige energier”. Sannheten er at det finnes både forskning og erfaring som tilsier virkning. Men ettersom man ofte jobber med individuell tilpasset behandling innen alternative metoder, kan man ikke drive ”samlebånd-forskning” på samme måte som innen skolemedisinen.

 

Ved forskning innen alternativ behandling er det ofte en eller flere metoder det forskes på, i forhold til symptom eller plage. Eller man kan benytte kvalitativ forskningsmodell for å finne frem til menneskers opplevelse og erfaring. Uansett - resultatet er som oftest ikke noe som kan selges etterpå, med unntak av homeopatiske preparater, ayurvedisk-  og antroposofisk medisin og urtemedisin. I det store og hele genereres det ikke inntekt som igjen kunne bidratt til nye forskningsmidler.

 

Hva er alternativ behandling
Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten.
Lov om alternativ behandling

Fra det offentlige bevilges det lite til forskning på alternativ behandling, til tross for at nær halvparten av befolkningen velger å bruke alternative behandlingsmetoder. Dermed er det mange av behandlingene som kan ikke skilte med en vitenskapelig dokumentasjon for at de med sikkerhet har en positiv effekt.

 

Nå viser det seg imidlertid at den vitenskapelige effekten det vises til av legemidler ofte ikke er så mye verd. En undersøkelse viser at en slik sannhet har kort levetid.

 

En «veldokumentert vitenskapelig medisinsk sannhet» varer 5-10 år før den forkastes, fordi den allikevel ikke har ønsket effekt og kanskje til og med er skadelig eller dødelig. Imellomtiden er det mange som har tatt medisinen. Dette er det mange eksempler på.

På nitti-tallet påviste en amerikansk forskergruppe at kun seks prosent av de legevitenskapelige forskningsartikler som ble publisert fra 1970 og fram til da holder mål. Senere gikk redaksjonene i British Medical Journal gjennom tilsvarende periode med publiserte forskningsartikler og reduserte dette tallet til kun en prosent.

 

 

Utviklet av leger

Mange av behandlingsmetodene som i dag tilhører kategorien alternativ behandling, er utviklet av leger, som har erfart å komme til kort i møte med pasienter. Det er et svært begrenset repertoar på legekontoret og tiden er kort.

 

Helt siden vi for over 400 år siden fikk den første offentlige lege i 1603, og dermed et offentlig helsevesen i Norge, har det vært debatt rundt monopol og valgfrihet av behandling. Vi fikk en ny legestand og i 1794 kom den første loven som skulle forby andre enn leger å ta syke folk i kur.

 

Erfarne behandlere og folkemedisinere, ofte med gode resultater, ble straffeforfulgt. Dette stred imot folkeviljen og i 1871 ble loven moderert, slik at det ble lettere for dem uten legelisens å utøver sin fagkunnskap.

 

Kvakksalverloven kom i 1936 og skulle opprinnelig forhindre omreisende som tilbød behandlinger og preparater som ble solgt uten offentlig kontroll. ”Kvakksalver” kommer fra nederlandsk kwakzalver eller tyske quacksalber og betyr "en som kludrer med salver”. ”Kvakksalver” har senere av enkelte blitt brukt nedlatende om behandlere utenom det offentlige systemet, som er preget av farmasøytisk industri.

 

Den gamle Kvakksalverloven ble opphevet etter 67 år, da Lov om alternativ behandling ble vedtatt i 2003. Den innebærer blant annet at det kun er offentlig helsepersonell som kan behandle alvorlig sykdom og at andre helsearbeidere kun kan utøve sitt fag i forhold til problemer og plager.

 

Artikkelen fortsetter under annonsen

Noen ønsker forbud

I TNS-undersøkelsen stiller NAFKAM også spørsmålet ”Bør utøvere av alternativ behandling kunne behandle barn under 12 år?”

 

Dette temaet har blitt debattert i media, og grupperinger som aktivt aksjonerer mot alternativ behandlig (for eksempel Foreningen Skepsis/Human-EtiskForbund) lobber bredt og påkostet, med sin mening om at alternativ behandling er ”lureri” og må forbys, helst både for voksne og barn.

 

Ifølge disse kritikere er det ikke nødvendig å forske på alternativ behandling, fordi ”all forskning viser jo at de ikke virker”. Et utsagn som vitner om et snevert verdenssyn og en ide om at ”vi nå har funnet ut alt som er verd å vite her i verden”.
Tvert imot foreligger det en stor del forskning som viser bedre effekt enn placebo, hvilket indikerer at det er grunnlag for å forske mer.

 

Disse skeptiske stemmene er svært aktive i å latterliggjøre og hetse, men kritikken er dessverre lite konstruktiv. Selv bringer de ikke så mye nyskapende og helsebringende til torgs.

 

Besvarelser fra undersøkelsen viser at befolkningen er delt i synet på forbud av alternativ behandling for barn. Langt over halvparten av oss er ikke avvisende til å ta med barn til alternativ behandling, viser det seg. Samtidig svarer, merkelig nok, nesten 40 prosent at de mener at utøvere av alternativ behandling ikke bør kunne behandle barn under tolv år.
67 prosent av deltagerne er positive til at autorisert helsepersonell gi kan gi alternativ behandling.

 

I Sverige er det forbud mot at alternative behandlere kan behandle barn under åtte år. I Norge har vi ingen restriksjoner mot behandling av barn, utover Lov om alternativ behandling. Forskningsmessig vet vi lite om risiko ved behandling av barn, men tilbakemeldinger fra pasienter og utøvere og viser at mange får god hjelp, og dødsfall som resultat av feilbehandling er så godt som ukjent.

 

 

Krav til behandlere

Undersøkelsen spør også om myndighetene bør stille kunnskapskrav til utøvere av alternativ behandlere. Overraskende mange mener at ”Det kommer an på behandlingen”, men et flertall krysser av for svarmuligheten ”Ja, det bør stilles krav til "skolemedisinsk kunnskap”.

 

I dag har vi mange flinke utøvere av alternativ behandling med sterk kompetanse. Samtidig er det ulike utdanninger med forskjellige fagkrav innen de samme fagretningene og det kan være en utfordring. Mange behandlingsmetoder har egen videreutdanning innen behandling av barn.

 

Innad i bransjen er fagkrav et høyaktuelt tema og det er et pågående arbeid i SABORG - Sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner, med å avklare dette.

 

 

Ja takk, begge deler

Foreldre som søker videre etter besøk hos fastlegen, ønsker det beste for seg selv eller sitt barn. De søker et helhetlig helsetilbud og finansierer dette selv. Skulle man forby et barn å få soneterapi, kunst- og utrrykksterapi, psykodrama, naprapati eller massasje? Risikoen er minimal i forhold til den potensielle helsehjelpen.

 

Hva ville foreldre ha svart om spørsmålet var: ”Hvis barnet ditt har en lidelse som lege eller sykehus ikke kan gjøre noe med, ville du da ha forsøkt alternativ behandling for ditt barn?

 

Er det riktig at foreldre fratas denne muligheten?

 

Folk erfarer å få god hjelp med alternativ behandling, for både voksne, ungdom, barn -  og dyr. Ellers ville ikke denne bransjen ha eksistert. Lege blir først oppsøkt og deretter går vi til alternativ behandler, for å lindre plager, som forebyggende eller for bedre livskvalitet og helse.  Det betyr at folk selv tenker behandling på tvers og velger ”begge deler”. Behandling på tvers og et tverrfaglig samarbeid mellom konvensjonell og alternativ behandling har vist seg å gi gevinst og kan være et verdifullt bidrag til helsenorge.

 

 

Hvordan finne kvalifisert behandler

På behandleroversikten Behandler.no har vi lagt til rette for å gjøre valg av behandler. Hver utøver har egen profilside med opplysning om blant annet bakgrunn og erfaring.
Finn behandler på behandler.no

 

 

Relaterte saker:

Barn får god hjelp med alternativ behandling

Behandling på tvers - til det beste for pasienten

Legemidler halvert med alternativ behandling


TV-serien «Folkeopplysningen» får knusende kritikk

WHO: Alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle

Berlevåg blant landets friskeste - stor bruk av alternativ behandling


Velger alternativ behandling etter besøk hos legenFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning
Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.