Skulle du bli uvel eller kvalm – akupunktur kan hjelpe

Av Redaksjonen, alternativ.no
Publisert: 20.02.2011

Erfaring og flere studier viser at både akupunktur og akupressur har effekt ved kvalme. En ny studie på barn ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo bekrefter dette.

Ingen grunn til å nøle
Barn deltok I studie
Godt dokumentert


Ferske tall viser at halvparten av landets sykehus har tilbud om alternativ behandling innen ulike metoder. Og minst ett sykehus har erfart så positive resutater at de mener at det ikke er nødvendig å vente på mer forskning rundt kvalme og akupunktur, men har innført rutine. En ny studie på barn ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo bekrefter virkning.


Ingen grunn til å nøle
Men ved st. Olavs Hospital i Trondheim får alle kreftpasienter på avdeling for blodsykdommer tilbud om akupunktur eller akupressur og sånn har et vært I ca tretten år. Behandlingen gis for å lindre plager som oppstår ved cellegiftbehandling av pasienter med leukemi.

-De aller fleste pasientene velger å ta imot tilbudet, fortalte professor Anders Waage, overlege ved Avdeling for blodsykdommer ved St. Olavs Hospital i Trondheim, til alternativ.no allerede i 2008.

I tillegg til å lindre kvalme forteller pasientene om positive bivirkninger av behandlingen, som bedre søvn og at de slapper bedre av etter behandling.


Barn deltok I studie
En ny norsk studie I regi av NAFKAM, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, bekrefter at akupunktur og akupressur er gunstig ved kvalme. Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo fikk 154 barn akupunktur og akupressur etter operasjon.

Resultatene av undersøkelsen viste at akupunktur reduserte forekomsten av oppkast hos barna etter operasjon. Mens 66 prosent av barna i kontrollgruppen kastet opp etter operasjonen, var det 47 prosent av barna som hadde fått akupunktur som fikk dette problemet.


Godt dokumentert
-Akupunktur under og akupressur etter operasjon virker forebyggende mot postoperativt oppkast hos barn og bør vurderes hos alle kirurgiske pasienter, foreslår Tidsskrift for den norske Legeforening (Nr. 4 – 18. februar 2011).

Ved en gjennomgang av 11 undersøkelser på alternativ behandling og bivirkninger ved cellegift gjort av en gruppe forskere - Cochrane samarbeidet, ble det konkludert med at akupunktur og akupressur kan ha effekt på kvalme.Hva er akupunktur

Hva er akupressur

Ønsker du kontakt med en akupunktør:
Finn behandler – behandler.no (http://www.behandler.no/" target=")Relaterte saker:

Sykehus tilbyr rutinemessig akupunktur til kreftpasienter

Alternativ behandling på sykehus
En fersk rapport viser dobling av tilbud om alternativ behandling og alternativ medisin ved norske sykehus. Halvparten av norske sykehus tilbyr idag alternativ behandling, men praksisen er sannsynligvis enda større enn antatt. Forskere er overrasket over bredden av tilbud.

Forskning på alternativ behandling
Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, NAFKAM i Tromsø har utarbeidet en modell som har vakt stor interesse internasjonalt. Det har frustrert forskere i mange år at det ikke fungerer å bruke samme modell når de vil forske på alternativ behandling som når de utforsker legemidler.

I Norge er det bl.a gjort forskning på akupressur mot svangerskapskvalme (NAFKAM 2005), som viser positive resultater. Akupressur blir derfor tatt med i retningslinjene for svangerskapsomsorg (Sosial- og helsedirektoratet).
Norheim AJ, Pedersen EJ, Fønnebø V og Berge L. Akupressur mot svangerskapskvalme.
Tidsskrift for Den norske lægeforening 2005;121(23):2712-2715.Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning