Idag svarer Ap – Arbeiderpartiet på spørsmål om alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 26.08.2013Logo valg 2013

«Det er viktig å bedre samarbeid f.eks. mellom fastlegene og alternative behandlere om pasientene.»
Men Arbeiderpartiet er også redd for at «noen skal bli lurt».

Halvparten av befolkningen velger å bruke alternative behandlingsmetoder, betalt av egen lomme og mange erfarer effekt og økt livskvalitet, for både fysiske og psykiske problemer. Norske undersøkelser viser at vi oppsøker alternativ behandling etter besøk hos lege, når vi erfarer at vi ikke får tilstrekkelig hjelp.


1)
logo HøyreUlike *undersøkelser viser at alternativ og komplementær behandling hjelper samfunnsmessige og økonomiske helseutfordringer, og kan spare samfunnet for store summer.
Er dette noe Arbeiderpartiet vi legge vekt på i helsepolitikken?


Svar: Vi har gode helse- og omsorgtjenester i Norge. Arbeiderpartiet er opptatt av at når du blir behandlet i den offentlige helse- og omsorgstjenesten, får du en trygg, god, kunnskapsbasert og medisinskfaglig behandling. Derfor er helse- og omsorgtjenestene blant annet forankret i lovverk, forskrifter, autorisasjonsordninger og solide faglige utdanningsløp i tillegg til systematisert kunnskap og forskning. Samtidig vet vi at det er mange opplever å få hjelp hos alternative behandlere og tar hensyn til det.

2)
Det viser seg* at mange ønsker seg et bedre samarbeid mellom alternativ behandling og konvensjonell medisin.
–Mener  Arbeiderpartiet at det burde legges til rette for bedre og tettere kommunikasjon mellom konvensjonell og alternativ- og komplementær  behandling?

Svar: Ja. F.eks. bidrar NAFKAM til åpenhet, mulighet for kritiske blikk og viktig informasjon for folk flest og for helse- og omsorgtjenesten.
Det er viktig for å bedre samarbeid f.eks. mellom fastlegene og alternative behandlere om pasientene..

3)

Det er ikke alle som har økonomi til å bruke alternativ behandling.
Er det noe konkret  Arbeiderpartiet kan eller bør gjøre for bedre å tilgjengeliggjøre og tilrettelegge for bruk av alternativ- og komplementære behandlingsmetoder for alle som ønsker det?

Svar: Arbeiderpartiet prioriter å holde lave egenandeler i den offentlige helse- og omsorgstjenesten. I vårt program for kommende periode vil vi redusere tannhelseutgiftene for den enkelte ytterligere.

4)
En *folkeaksjon for alternativ behandling, som har nærmere 10.000 underskrifter, krever bl.a 260 millioner kroner i året øremerket til forskning på alternativ behandling (dvs. ca 10% av offentlige midler som går til forskning innen medisin og helsefag i Norge).
Hva mener  Arbeiderpartiet om å bevilge midler i nevnte størrelsesorden til forskning på alternativ behandling,  og utover det marginale beløpet (rundt 10 millioner) som idag bevilges NAFKAM – (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin)?

Svar: Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), som ble etablert i 2000, vektlegger tverrfaglig forskning, har mange forskningsprosjekter som spenner over et vidt felt, fra kliniske studier til studier om pasienters bruk av alternativ behandling, i tillegg til deling av kunnskap og informasjon. Nifab er NAFKAMs nettportal for formidling av forskning og fakta om alternativ behandling. For Arbeiderpartiet er det viktig å ha tilgang på ny, systematisert og delt kunnskap også om området alternativ medisin. NAFKAM bidrar vesentlig til det. Bevilgningene skjer i de enkelte budsjetter.

5)
Enkelte mener at det burde være strengere kontroll med alternativ behandling, mens andre hevder alt dagens *«Lov om alternativ behandling», som alle behandlere må forholde seg til, er tilstrekkelig for å ivareta pasienten.
Hva mener  Arbeiderpartiet om denne saken?

Svar: Lov om alternativ behandling av sykdom, som trådte i kraft 1. januar 2004, skal bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling og å regulere adgangen til å utøve slik behandling. Arbeiderpartiet har ikke initiert ny lovgivning i sitt program for kommende periode.

kvinne får massasje
Behandler og pasient - Foto:Schutterstock

6)
Hva har  Arbeiderpartiet å si til behandlere og brukere av alternativ behandling, for å overbevise dem at de bør stemme på partiet?

Svar: Mange får hjelp av alternative behandlere, men dessverre har vi også eksempler på at syke mennesker bruker mye tid og penger på behandling som ikke virker. Arbeiderpartiet er opptatt av at alternativ behandling skal være regulert ved lov, og at folk har tilgang på informasjon om alternativ medisin slik at de kan vurdere best mulig selv, ikke bli lurt eller føle seg lurt i et landskap med mange forskjellige aktører.

Margrete Cappelen, politisk rådgiver, svarte på vegne av Arbeiderpartiet


Se også:
Politisk program for Arbeiderpartiet


Relaterte saker:
Human-Etisk forbund har satt igang en aksjon mot alternativ behandling; "Ingen liker å bli lurt".

Ikke la deg lure – frihet til å velge
Så langt har debatten vært unyansert og lite representativ for det store antallet mennesker som ser fordeler både ved tradisjonell medisinsk behandling og alternativ behandling, skriver Holistisk Forbunds leder i denne artikkelen som respons på Human-Etisk Forbunds kampanje ”Ingen liker å bli lurt.”Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning