Idag svarer Frp - Fremskrittspartiet på spørsmål om alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 27.08.2013Logo valg 2013

«Vi kjenner til at mange personer hevder å ha positiv effekt av alternativ behandling. Vi mener vi har tatt dette på alvor, ved å gi dette plass i vårt partiprogram.» Fremskrittspartiet har ikke tatt stilling til forskningsmidler øremerket alternativ behandling.

Halvparten av befolkningen velger å bruke alternative behandlingsmetoder, betalt av egen lomme og mange erfarer effekt og økt livskvalitet, for både fysiske og psykiske problemer. Norske undersøkelser viser at vi oppsøker alternativ behandling etter besøk hos lege, når vi erfarer at vi ikke får tilstrekkelig hjelp.


1)
logo HøyreUlike *undersøkelser viser at alternativ og komplementær behandling hjelper samfunnsmessige og økonomiske helseutfordringer, og kan spare samfunnet for store summer.
Er dette noe Fremskrittspartiet vi legge vekt på i helsepolitikken?


Svar: Fremskrittspartiet er åpne for medisiner og behandlingsformer utenfor tradisjonell skolemedisin.

2)
Det viser seg* at mange ønsker seg et bedre samarbeid mellom alternativ behandling og konvensjonell medisin.
–Mener Fremskrittspartiet at det burde legges til rette for bedre og tettere kommunikasjon mellom konvensjonell og alternativ- og komplementær  behandling?

Svar: I den grad positive effekter kan dokumenteres vil vi i større grad kunne åpne for offentlig finansiering.

3)

Det er ikke alle som har økonomi til å bruke alternativ behandling.
Er det noe konkret Fremskrittspartiet kan eller bør gjøre for bedre å tilgjengeliggjøre og tilrettelegge for bruk av alternativ- og komplementære behandlingsmetoder for alle som ønsker det?

Svar: Dette mener vi er ivaretatt i svaret på spm 2.

4)
En *folkeaksjon for alternativ behandling, som har nærmere 10.000 underskrifter, krever bl.a 260 millioner kroner i året øremerket til forskning på alternativ behandling (dvs. ca 10% av offentlige midler som går til forskning innen medisin og helsefag i Norge).
Hva mener Fremskrittspartiet om å bevilge midler i nevnte størrelsesorden til forskning på alternativ behandling, og utover det marginale beløpet (rundt 10 millioner) som idag bevilges NAFKAM – (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin)?

Svar: Fremskrittspartiet har ikke tatt stilling til forskningsmidler øremerket alternativ behandling, men økt rammene for forskning ytterligere i våre alternative budsjetter.

5)
Enkelte mener at det burde være strengere kontroll med alternativ behandling, mens andre hevder alt dagens *«Lov om alternativ behandling», som alle behandlere må forholde seg til, er tilstrekkelig for å ivareta pasienten.
Hva mener Fremskrittspartiet om denne saken?

Svar: Vi har nå programfestet at vi er «åpne for medisiner og behandlingsformer hvor positive effekter kan dokumenteres», og vi ønsker et mangfoldig helsetilbud der pasientenes trygghet og valgfrihet ivaretas.

Behandler og pasient
Behandler og pasient - Foto:Schutterstock

6)
Hva har Fremskrittspartiet å si til behandlere og brukere av alternativ behandling, for å overbevise dem at de bør stemme på partiet?

Svar: Vi kjenner til at mange personer hevder å ha positiv effekt av alternativ behandling. Vi mener vi har tatt dette på alvor, ved å gi dette plass i vårt partiprogram.

I Fremskrittspartiet sitt handlingsprogram står det:
«FrP ønsker et mangfoldig helsetilbud der pasientenes trygghet og valgfrihet ivaretas. Vi er også åpne for medisiner og behandlingsformer utenfor tradisjonell skolemedisin. Der hvor positive effekter kan dokumenteres, vil vi i større grad kunne åpne for offentlig finansiering.»

Lone Kr. Kjølsrud, politisk rådgiver, svarte på vegne av Fremskrittspartiet.


Se også:
Prinsipp og handlingsprogram for Fremskrittspartiet
Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning