Behandler.no - Norges største oversikt
Bokomtale - Boktips
Dennis Holmberg

Mitt liv som hest - dyrenes budskap

Side om side med dyrene lever vi våre liv. Er det noe de prøver å fortelle oss?  Dennis Holmberg har hele sitt liv jobbet med hester. Med dem har han samtaler.[11.05.2017] Les mer

Kjenn på GODFØLELSEN

Boka,"Kjenn på GODFØLELSEN", er en selvhjelpsbok med mange ulike verktøy presentert som øvelser og tips på en enkel og lettoppfattende måte som vil passe for de aller fleste fra femten år og oppover.[20.01.2015] Les mer

Alt du trenger å vite om flåttoverførte sykdommer

Biologen Iver Mysterud er forfatter av boken Et alvorlig helseproblem: Flåttoverførte sykdommer. Boka gir en kort, historisk oversikt over oppdagelsen av borreliose, omtaler hvordan smitten overføres til mennesket[12.06.2014] Les mer

Øynene opp for ren mat

I den nylig utgitte boken til Niels Christian Geelmuyden «Sannheten på bordet», er det duket for overraskelser, som kan vippe noen og ehver av stolen. En livsviktig bok, som anbefales - alle som spiser mat.[06.11.2013] Les mer

Skattejakt på god helse

Hvorfor er vi så mye syke nå vi har det så bra her i landet? Behandler og forfatter Anne Chrisitine Hågensen tar oss med på en reise fra Øst til Vest og viser hvordan vi kan oppnå god helse ved å søke mot «De tre skatter».

[27.02.2013] Les mer


Balansekvinnen

Flere og flere spør seg: Hvem er jeg? Hvor skal jeg? Også Kristin A. Norenberg, som forteller hvordan hun selv kom i mål og skapte livet slik hun selv ville ha det. I Balansekvinnen, en fortelling basert på hennes egen personlige historie, gir hun deg verktøyet for å oppnå det samme.[15.01.2013] Les mer

Tar ansvar for egen helse med alternativ behandling

Når sykdom rammer er det flere som velger å prøve alternativ behandling. Mange har fått hjelp og noen kan fortelle om eksepsjonelle resultater.[10.09.2012] Les mer

Medisinplanter i norsk natur

Gjennom praktisk anvendelse i tusenvis av år er urter den mest brukte formen for medisin i verden. Forskning utført det siste århundret har også dokumentert at urtene virker, sier bokaktuelle Rolv Hjelmstad.[16.05.2012] Les mer

Tankekraft istedenfor piller

I hvilken grad vi kan vi bruke tanken til å påvirke vår egen helse  - spørsmålet er det mange som har stilt. Med dagens helseutfordringer har vi bruk for våre iboende ressurer som aldri før, ifølge forsker og forfatter Lars Ole Andersen.[01.03.2011] Les mer

Miraklenes tid

Det skulle 10 år og et  team av  oversettere og korrekturlesere til for å komme i mål, men nå er boken ”A Course in Miracles” endelig oversatt til norsk og ferdig trykket.[10.09.2010] Les mer

Chakra som verktøy – erfaringsvitenskap med stor nytteverdi

Med beina på jorden har Inge Ås samlet sin kunnskap og erfaring med chakra og aura gjennom en årrekke og forteller i sin nye bok hvordan vi kan ha glede og nytte av dette i vårt arbeide med å bli hele mennesker.[20.10.2009] Les mer
Tidligere bokomtaler 2004 - 2009
Alternativ litteratur, bøker, bokomtaleForfatter: Harald Garmannslund

kr 297,-
ISBN: 978-82-93020-004
BUDBRINGEREN – Tone Marie
Forfatter: Harald Garmannslund

En bok om det klarsynte mediumet Tone Marie Berge. Helt siden hun var en liten jente har hun vært klarsynt. Men først i voksen alder lærte hun å ta evnene sine i bruk.

I dag er hovedoppgaven hennes å være en budbringer mellom oss her på jorden og våre «avdøde» slektninger, venner og bekjente på «den andre siden». Hun har arrangert en rekke demoer og sittinger der folk fra åndeverdenen har kommet igjennom med budskap og hilsener til de fremmøtte – fylt av den uendelige kjærlighetskraften som finnes på «den andre siden», der få – om noen – av de tilstedeværende har vært i tvil om evnene hennes.

I boken kan du bl.a. lese om:
• Mediale seanser hun har holdt – der det bl.a.kom igjennom en forulykket fra Alexander Kielland – og hvordan det er mulig for henne å kommunisere med åndeverdenen.

• Hvordan hun, gjennom et til tider strevsomt liv, tilegnet seg kunnskapene.

• Hvordan guiden hennes, Maria, kom svevende mot henne på en slette i Østmarka og fortalte at hun var et sendebud for det gode til menneskene.Pris kr 297,-
Forlaget Livskunst
ISBN: 978-82-93020-004
Forfatter: Mike Cechanowicz

kr 375,-
IISBN 978-82-300-0327-5

Livets Håndbok

Forfatter: Mike Cechanowicz


Praktisk innsikt i bevissthetens skjulte egenskaper, muligheter, hemmeligheter og meningen med tilværelsen.
Om det skjulte samspillet mellom den fysiske og åndelige siden ved tilværelsen.

Ekte selvinnsikt er meningen med livet, sier forfatteren av LIVETS HÅNDBOK. Det vil si at en oppdager sin åndelig essens, ressurser og spillereglene. Det krever en bevisst innsats å befri seg fra det begrensende grepet som materialisme og rasjonalisme har på sinnet. Som ”søkende” er det heller ikke lett å skille mellom påstander og faktiske forhold. Det seriøst ”søkende” mennesket har behov for å opplevelser, bekreftelser og en sammenhengende forståelsesmodell som erstatning til blind tro. Reisen blir kortere og mer oversiktlig med et godt kart.

Forfatteren har brukt de siste 20 årene på å systematisere en stor mengde tverrfaglig informasjon og opplevelser som berører eksistensielle spørsmål. Denne spesial-kompetansen er det få som har et samlet innsikt i. Summen av hans erfaringer fra en omfattende praksis innen hypnose, psykoterapi, NLP, systemtenkning, m.m. kommer leseren til gode gjennom klare, konsise og enkle beskrivelser av livets mer mystiske sider. I LIVETS HÅNDBOK er mange av de større konfliktene som berører alle mennesker, før eller siden, forløst på en overraskende måte. Likedan er mange av hemmelighetene ved menneskesinnet og gåtefulle fenomener forklart slik at mye av ”kabalen” av rundt det spirituelle og paranormale henger på greip. Boken tar også opp en del begivenheter som er unike for den tiden vi nå lever i. Den viser hvordan disse har en sammenheng som berører oss alle.

Hver kapittel er verd en bok for seg selv og hver konklusjon viser seg å ha ryggdekning i mange andre kilder. Forfatteren viser hvordan den enkelte kan og må søke i seg selv for å finne sine personlige og unike svar på mange ”vanskelige” spørsmål. Boken tegner opp rammene, definerer grensene, påviser gode metoder og peker på kilden der dine unike svar er å få. Boken berører alle sidene ved det praktiske livet som, ”hensikt”, ”identitet”, ”verdier”, ”moral”, ”grenser”, ”ansvar”, ”evner”, ”muligheter”, forhold til selv og andre, forholdet mellom intellekt og emosjoner, livsenergi, viljekraft, høyere bevissthet, kanalisering, paranormale evner kampen mellom lyset og mørket og tiden vi nå lever i.

Pris kr 375,-
Utgiver: Kolofon forlag, 504 sider
Forfatter: Marianne Scheel

kr 298,-
ISBN:82-997149-1-5

Gabriel-koden, en fabel om lille Gabriel som ble engel på Jorden

Forfatter: Marianne Scheel, ISBN-nr:  82-997149-1-5


Gabriel-koden er den magiske historien om Lille Gabriel som lever sitt frie liv på planeten Rubin. Han lærer å reise mellom dimensjoner i det interdimensjonale kjøretøyet Merkaba. Han får flere spennende oppdrag fra Gud om å hjelpe menneskene på planeten Jorden. Lille Gabriel løser gåten om hvordan menneskene kan frigjøre seg psykologisk og følelsesmessig fra fortiden. Oppdragene hans tar oss mer enn 2000 år tilbake i tid og utover i fremtiden.

Fabelen om Lille Gabriel er en  mystisk oppdagelsesreise på flere plan mot en ny tid.  En tid på et høyere bevissthetsnivå med et utvidet livssyn. Gabriel-koden gir ny innsikt om hvilke sammenhenger som eksisterer i den menneskelige og universelle tilværelse på Jorden. Boken gir oppsiktsvekkende innsikt i den energien som knytter alt sammen og hvordan den kan benyttes i utviklingen av vårt eget unike liv og eksistens.

Gabriel-koden får oss til å åpne øynene for noen av universets mysterier, blant annet det fenomenet vi kaller engler.                                                                                                                                                                      Pris kr 298,- inkl. frakt, Utgiver: Coach Imagine forlag
Forfatter: Efrain Navarro

kr 249,-
ISBN:82-997149-2-3

Vesener, ulike nivåer av eksistens

Forfatter: Efrain Navarro fra Venezuela.


Gå ikke glipp av denne helt spesielle boken som inneholder en unik samling av hendelser som mennesker på Jorden, blant annet i Norge, har opplevd i kontakten med den åndelige verden.

Gjennom flere autentiske opplevelser får du innsikt i et mylder av eksistenser som for de fleste er skjult. Mange værer noe, og i denne boken har du en mulighet til å få svar på mange spørsmål: Hva er døden? Hva skjer når du dør? Hvor kan vi gå etter døden? Hva er spøkelser og ånder? Hvordan kan vi kjenne dem igjen? Hvordan kan vi forholde oss til dem? Hvem er egentlig de utenomjordiske vesener som kommer til Jorden? Finnes det en mørk og en lys side?

Ved å lese denne oppsiktsvekkende boken vil du starte på en interessant reise til ulike verdener og dimensjoner. Du vil få innblikk i et mylder av eksistenser, som gjør universet usedvanlig innholdsrikt og interessant. 

                                                                                                                                                                Pris kr 249,- inkl. frakt, Utgiver: Coach Imagine forlag
Det norske pentagram
av Harald S. Boehlke

224 sider ib., kr 350,-
ISBN 82-91918-03-1


Harald S. Boehlke

Det norske Pentagram

Harald S. Boelhke

I boken Det norske Pentagram avslører forfatteren Harald S. Boehlke en uanet og okkult side ved vikingtiden, de norske ”kristningskongene” og den tidlige middelalder i Norge. Og han beskriver hvordan keltiske munker bygget opp en hellige geometri, lagt ut over Sør-Norge som et gigantisk pentagram.

I sin bok dokumenterer han en side ved vikingtiden, de norske ”kristningskongene”' og den tidlige middelalder i Norge som nok vil forbause mange. Boken vil trolig også overaske både historikere og troende kristne, og føre til at sider ved vår tidlige historie nå må revurderes. Boken sannsynliggjør at det trolig var ”kjettere”, prester fra den Keltiske kirke i Irland, den Romersk-katolske kirkens irske konkurrent, som sto for kristningen av Norge. Og at disse keltiske kristne brukte en særskilt form for magi for å nå sine mål: En magi i form av ”hellig geometri”, brukt i en skala og på en måte som overstiger vår fantasi.

For å utforme denne hellige geometrien ble våre viktigste byer og første klostre opprettet og plassert etter den gamle formelen Det gyllne snitt, samt bruk av Pytagoreiske formler og symboler, med et gigantisk pentagram som sluttresultat. Bruken av et slikt pentagram, for å nedkalle en bestemt kraft inn i sirkelen rundt pentagrammet, er en ikke ukjent form for magi, som på den tiden ble benyttet også av kristne. Opprettelsen av våre tidligste byer, som vi kan lese om i de gamle sagaer, var således et resultat ikke bare av våre tidlige vikingkongers behov for maktbaser, men like mye et resultat av behovet for å legge guds merke over landet. Ett av de elementene som kanskje vil virke støtende på mange troende er kjetternes bruk av slangen, og 'Dyrets tall' 666, som symboler i sin hellige geometri, lagt ut over Sør-Norge. Ved hjelp av gamle sagn og historiske fakta viser forfatteren oss også hvordan denne geometrien strekker seg ut over Norges grenser, og danner hellige geometrisk kontaktmønstre med områder på Shetland, Orknøyene og de britiske øyer, der både ”kjetterne” og nordmennene hadde baser. En geometri med et slikt omfang og nøyaktighet at det kan synes nærmest utrolig at man på den tiden evnet å beregne den. Men sporene taler sitt tydelige språk.

Den kjente medforfatteren av Det Hellige Blod og den Hellige Gral, Henry Lincoln, har gjort den lille sydfranske byen Rennes-le-Château og dens mysterier kjent over hele verden. Lincoln betegner fenomenet Harald S. Boehlke har oppdaget som en forlengelse av de merkverdigheter han og forfatteren David Wood har avdekket i Languedoc, det blodstenkede området til Tempelridderordenen og katarene i det sydlige Frankrike. Harald S. Boehlke's forskning på fenomenet var inspirert av disse forfatternes bøker og dansken Erling Haagensen's funn av Tempelridderordenens hellige geometri, anlagt ved hjelp av de kjente rundkirkene på Bornholm. Både Lincoln og Haagensen har gått god for Boehlkes geometriske beregninger. Det Norske Pentagram gir leseren glimt fra en forsvunnen tid, kristendommens blodige maktovertagelse i Norge, og dens like blodige fortsettelse, der kristne fraksjoner over hele Europa sloss om makten. Vi blir også med til de keltiske druidenes områder på de britiske øyer, der en særegen form for kristendom oppsto. En kristendom som hadde elementer i seg som den romersk katolske kirken i århundreder forsøkte å utrydde. Boken viser hvordan de norske vikingene kom i kontakt med den særegne keltiske kristendommen, og med keltiske munker og engelske konger, som skulle bli de norske ”kristningskongenes” støttespillere i kampen for kongemakten i Norge. Boken viser historien bak hvordan nye norske byer ble anlagt, og andre fjernet, i bestrebelsene for å underlegge nordmennene den nye religionen. En religion som først etter 1152 kom inn under den seirende romersk-katolske formen for kristendom vi i dag, feilaktig, forbinder med Olavskongene og de norske helgenene.

Harald Sommerfelt Boehlke (f. 1946) har en allsidig bakgrunn og en sterk interesse for historie, arkeologi, arkitektur og geometri. Han har gjort et banebrytende arbeid med å utforske og dokumentere forholdene rundt samlingen av Norge som en religiøs enhet under Håkon Adelsteinsfostre og Olavskongene. Hans arbeid ble i begynnelsen motarbeidet av både geistlige og andre, men hans oppsiktsvekkende funn har siden skapt stor interesse hos historikere. H.S.Boehlke bor i dag i Alvdal.

Boken koster 350,- kr. Den er på 224 sider i høy kvalitet, rikt illustrert.
Original tittel:
Find a Quiet Corner
A Simple Guide to Self-Peace
Oversetter:
Bente Heill Kleven
120 sider ib., kr 149,-
ISBN 82-92605-09-6

Nancy O’hara

FINN DITT STILLE STED

Nancy O’hara

Finn ditt stille sted er en guide for deg, og hjelper deg på en reise i ditt indre. Der finner du et sted der ingen vil forstyrre deg – ditt stille sted. Når du finner ditt stille sted, finner du også indre ro og du vil gjenoppdage dine kreative evner og bli ett med deg selv.

Ditt stille sted kan bli en liten oase for deg, et sted der du virkelig kan slappe av. Denne boken er en gave til deg som ønsker å finne ro i en hektisk hverdag. Forfatteren skrev den etter at hun selv møtte veggen, og gjennom å jobbe med seg selv fant hun ro: I stillheten og ved å bruke sin egen pust.

Det handler om å finne sitt eget, stille sted. I denne boken viser hun deg veien.

"Alle trenger et stille sted man kan trekke seg tilbake til. Dersom du ikke har anledning til å dra til sjøen, i skogen eller på fjellet, kan du lage et stille sted i ditt indre. Det kan du besøke uansett hvor du er, og til alle tider. Denne vakre, lille boken gir inspirasjon og hjelp, slik at også du kan få ditt stille sted. Jeg anbefaler boken på det varmeste." Tove Steinbo  Kurs- og foredragsholder, OsloUtgitt av Lille Måne, februar 2005URTE-TE for nytelse og god helse
Ove Skjønhaug
86 sider hf., kr 98,-
ISBN 82-92605-01-0
URTE-TE FOR NYTELSE OG GOD HELSE

Ove Skjønhaug

Stell godt med deg selv. En kopp urte-te gir velbehag og en avslappet følelse. Kineserne utviklet tidlig medisiner av tørkede urter, og dette er modellen for mange urte-teer, som er er en enkel behandling også i dag. Det er mange teer å velge mellom, og i denne boken finner du oversikten.

Her leser du om hvilke teer som virker beroligende for kropp og sjel, og hvilke som forebygger og bidrar til å lege våre vanligste plager og sykdommer. Du kan lese om hver enkelt urte-te, hva dagens naturmedisinere anbefaler, og hvordan våre forfedre brukte teen. Urte-te er både nytelse og medisin. En deilig, enkel og velgjørende form for egenpleie.

Boken ble første gang utgitt på Ex Libris Forlag i samarbeid med Helios. Denne utgaven er oppdatert og utvidet, og utkom i helsekost og bokhandlere i februar 2005


Utgitt av Lille Måne, februar 2005
ISBN 82-92682-00-7
Bokmål
Kr 420,-

Naturmedisin for din hund

Lise Hatledal og Tonje Stigar

Endelig en hundebok for hundeeiere om alternative medisin, skrevet av norske homeopater med lang og variert erfaring i arbeid med hund.

Naturmedsin for din hund er en allsidig og gjennomarbeidet bok med temaer som fôring, atferd, psykisk helse og naturmedisinske behandlingsforslag.

Boka gir både den vanlige hundeeier og faginteresserte enkel, men grundig innføring og forståelse for homeopati og naturmedisin.

  • en bok for alle som vil gi hunden best mulig helse med tips for hjemmebehandling.
  • råd og veiledning om fôring og beskrivelse av miljøets betydning for hundens psyke og helse.
  • grundig beskrivelse av 82 homeopatiske midler med hele 15 homeopatiske typebeskrivelser/ konstitusjonsmidler.
  • boka er et nyttig oppslagsverk, som er lettfattelig og enkel å forstå.
  • basert på forfatterenes omfattende kunnskap om hund.

Finnes det noe bedre enn en hund som har fått igjen helsen og livsgleden?
Utgitt av Constanter forlag, februar 2005
ISBN 82-92173-41-2
Bokmål

Kr 298,-

Himmelfallen og jordbunden

Ellinor Helen Markaskard

Ellinor Helen Markaskard er 49 år, hennes første bok ”Himmelfallen og jordbunden” er den første av i alt tre bøker som nå er i salg. Dette er en biografi om en ” Nær Døden Opplevelse” utenom det vanlige.

I 1979 skulle forfatteren etter eget ønske gjennomgå en operasjon, et relativ enkelt og til dels vanlig inngrep. Hun var på den tiden tvilende til religioner.

I forbindelse med operasjonen var hun død i 24 minutter hvor hun foretok denne fantastiske reisen.  Hun åpner porter til rom vi alle ønsker å titte inn gjennom, men som de fleste av oss unngår å gå helt inn i. Hun tar oss med til en dimensjon de fleste av oss bare aner konturene av, hvor hun får muligheten til stille dirkete spørsmål til tre Åndevesener, som hun selv kalle dem.

I samtalene med disse vesenene kommer det frem viktigheter som er direkte knyttet med det å være menneske, hva som er meningen med livet og ikke minst forholdet vårt til barna.

Hun har fremdeles kontinuerlig kontakt med disse åndevesener, og får stadig informasjon og veiledning.

Om boken leses av et åpent sinn, kan den også gi muligheten til deg som leser å gjøre en og annen kanskje viktig forståelse med eget liv.

Hun setter sykdom i et perspektiv som vi alle kan dra nytte av å vite litt mer om. Om det fantasiske redskap kropp, sjel og ånd er for hver og en oss.

Hun gir oss muligheten til å skjønne litt mer av hvorfor vi er her på jorden i dette livet og tydeliggjør reinkarnasjonsteorier uten store ord og hokus pokus.

Troverdigheten styrkes av det enkle språket hun bruker, på sin rolige nesten litt beskjedne måte, formidler hun sitt budskap. Hun stiller de spørsmål for oss som gjør det letter å forstå svarene fra Åndevesenene. Lite visste hun at nettopp dett inngrepet skulle snu opp ned på alt hun til da hadde trodd på og alltid hadde forholdt seg til. Det tok nesten 25 år før den første boken ble en realitet.

Så enkelt og så vanskelig er altså livet.


Utgitt av Saeculum, januar 2005
Original tittel:
Mastery of Love
Oversetter:
Lisbeth Lyngaas
192 sider ib., kr 249,-
ISBN 82-92605-02-9


Don Miguel Ruiz

Kjærlighetens kunst

Don Miguel Ruiz


KJÆRLIGHETENS KUNST kaster lys over de fryktbaserte innstillinger og formodninger, som undergraver kjærligheten og fører til smerte og problemer i vårt forhold til andre mennesker. Gjennom en rekke innsiktsfulle historier viser Don Miguel Ruiz, hvordan vi kan heale våre følelsesmessige sår og gjenvinne friheten, gleden og den lekende livsholdningen, som er avgjørende for lykkelige forhold.
KJÆRLIGHETENS KUNST handler om: Hvorfor oppdragelsen og bildet av fullkommenhet fører til selvavvisning. Den maktkamp, som langsomt nedbryter de fleste forhold. Hvorfor vi jager etter kjærlighet fra andre, og hvordan vi kan omfavne kjærligheten som bor i oss. Hvordan vi kan akseptere og tilgi oss selv og andre.

"Lykken kan kun komme fra ditt indre som et resultat av din kjærlighet. Når du blir deg selv bevisst at ingen andre kan gjøre deg lykkelig, og at lykken er et resultat av din kjærlighet, da har du oppnådd toltekernes største kunst, nemlig kjærlighetens kunst."
Sitat fra boken


Utgitt av Lille Måne, 2004Original tittel:
The Hug Therapy Book
Oversetter:
Fartein Døvle Jonassen
Omslag: Tom Christian Henriksen
72 sider hft., kr 79,-
ISBN 82-92605-06-1
Den lille klemmeboken
Klemmetips for alle

Kathleen Keating
Gi noen en klem! Klemming er like godt for giver som for mottaker. Endelig er Den lille klemmeboken tilbake, de søte og snille bjørnene veileder oss i klemmingens verden.
Denne boken har gjennom flere generasjoner gledet lesere i alle aldre, med sitt varme, morsomme og gode budskap. Det er godt å gi en klem, og ikke minst å få en!

Du kan bli en super-klemmer - det finnes utallige klemmemetoder, og i Den lille klemmeboken får du presentert mange klemmeteknikker du kanskje ikke tidligere kjente til.

Vil du ha en bok som sprer glede og varme? Ja, da er dette boken du leter etter.


Utgitt av forlaget Lille Måne , 2004
ISBN 82-92605-03-7.
140 sider.
Kr 229,-
LEV HER OG NÅ

Eckhart Tolle

Lev i Nået – få ny energi og balanse

Lev her og Nå er Eckhart Tolles andre bok på norsk, den har et enkelt og ubestridelig budskap: Tilstedeværelse i øyeblikket er nøkkelen til indre fred og frihet. Bryt identifikasjonen med tanken, vær heller tilstede her og nå – i det som er, da vil lidelser, smerte og problemer opphøre.

Denne boken kan du lese fra perm til perm, eller slå opp på tilfeldige sider, tenk gjennom teksten, tenk over mellomrommet mellom ordene. Kanskje med tiden, kanskje nå med en gang, vil du ta inn viten som forandrer livet ditt.

Eckhart Tolle er en av vår tids største og mest inspirerende åndelige lærere. Han formidler konkret budskap om hvordan vi skal greie å leve her og nå, og viser hvordan vi kan overvinne følelsesmessig smerte og tankens tyranni ved å være helt og fullt tilstede i øyeblikket.

”Tolle snakker med overbevisning og gjennomslagskraft. Leseren kan ikke unngå å oppleve det ene innsiktsglimtet etter det andre. Eckhart Tolle, du overvelder og begeistrer – nok en gang!” ERIK MØLLER, forfatter av b.la. Pepp-effekten

Utgitt av Lille Måne – Oversatt av Erik Frisch, 2004
ISBN 82-92605-00-2.
112 sider.
Kr 99,-
RØYKFRI!

Pete Cohen


Knekk røykevanen med en effektiv metode

Pete Cohen har skrevet en liten, men effektiv bok for de som ønsker en håndsrekning i sin kamp for å bli røykfrie. RØYKFRI! gir leseren konkrete mentale teknikker, øvelser og utfordringer i et 21-dagers program som er skrevet på en underholdende måte. Leseren blir gjennom hele boken aktivisert gjennom pusteøvelser og visualuseringsarbeid, øvelser alle kan klare å gjennomføre.

”Sammen med dine mentale krefter vil denne boken hjelpe deg til å slutte. Her får du kraftige teknikker!”

ØYSTEIN ASPENES, leder av Silva-metoden i Norge

Utgitt av forlaget Lille Måne – Oversatt av Stefan Øyan, 2004
ISBN 82-92301-83-6.
86 sider.
Kr 298,-
Kornsirkler
Verdens vakreste mysterium

Eva-Marie Brekkestø

Med 150 fargebilder og geometriske analyser av de mest interessante kornsirklene som har oppstått de siste tiårene, deriblant flere norske.

Hvis man spør en nordmann hva kornsirkler er, får man gjerne ett av to svar: "Aner ikke!" Eller "Kornsirkler? Jo, er ikke det sånne mønstre i kornåkrer? De oppsto i England på 1980-tallet. Men det ble snart avslørt at de var lagd av spøkefugler som trampet rundt i åkrene."

Denne boka dokumenterer at en slik oppfatning er fullstendig feilaktig. Tusenvis av kornsirker har nå vært observert, fotografert, studert, katalogisert og analysert av entusiaster fra hele verden over flere tiår.

Mange har sett kornsirkler oppstå under merkelige lysfenomener. Boka har stillbilder fra filmopptak som viser hvordan lyskuler over en åker projiserer ned en formasjon på bare noen få sekunder.

Men ingen har funnet svaret på hvem som lager dem og hvorfor. Enkelte mener at fenomenet er geometrileksjoner fra en høyere intelligens. Flere av sirklene har budskap til menneskeheten, og én av dem svarer på vår egen melding sendt ut i verdensrommet.

Eva-Marie Brekkestø har i flere år vært den entusiastiske frontfiguren i Norsk Kornsirkelgruppe. Til daglig er hun lærer i ungdomsskolen. Dette er første bok om kornsirkler som utgis på et nordisk språk.

Utgitt av Indre Ledelse forlag, 2004
ISBN 8292301801.
192 sider.
Kr 278,-
Lys som helbreder
Vilhelm Schjelderup

Lege Vilhelm Schjelderup har i 30 år vært en av våre fremste brobyggere mellom konvensjonell og alternativ medisin, og hans tidligere bøker har skapt mye debatt og medieomtale. Disse omfatter "Legekunsten på nye veier" (1974), "Elektromagnetismen og livet" (1987), "Nytt lys på medisinen" (1989) og "ECIWO-biologi - Et nytt grunnlag for akupunktur og soneterapi" (1998).

I sin nye bok forteller Schjelderup om en større undersøkelse han har gjort over å behandle astma- barn med en spesiell type lys-akupunktur. Vanlig vestlig medisin kan idag ikke helbrede astma - bare lindre symptomene med medikamenter som kan gi alvorlige bivirkninger. Lys-akupunktur med Singulett Oksygen lys har gjort et flertall av barna friske.

Boken beskriver dessuten interessant forskning fra Øst-Europa som er lite kjent i Vesten og gir ny innsikt i DNA-forskningen. Sammen peker dette mot en bedre forståelse av helse, sykdom og våre muligheter til å stimulere kroppens evne til å helbrede seg selv.

Man skulle tro at alle som arbeider innen helsesektoren, ville være positivt interessert i behandlingsmetoder som kan gjøre folk friske. Så enkelt er det ikke. Denne boken er til tider spennende som en kriminalroman. Det gjelder interessekonfliktene rundt nye behandlingsmetoder. Det gjelder også fremveksten av ny vitenskapelig innsikt i livets natur.

Utgitt av Indre Ledelse forlag, 2004
ISBN 82-995508-1-5
144 sider
Bokmål
Kr. 298,-
På talefot med døden
– beretninger om livet
Unni Ranheim

En vakker bok som berører døden og livet på en helt ny måte. Her er ærlige beretninger om hva mennesker tenker, føler og tror om det at de skal dø. De reflekterer også over om livssyn påvirker deres forhold til døden. Det er en positiv bok om livet og døden.

Enten man jobber med alvorlig syke og døende eller er pårørende, er det ikke alltid man finner gode ord. Dette er en bok som kan fungere som et utgangspunkt for en samtale, eller som en døråpner inn til lukkede sinn. Det kan være vanskelig å erkjenne, uansett hvilken rolle man har, at døden er en naturlig del av livet.

Forfatteren Unni Ranheim er journalist. Hun har intervjuet femten mennesker om deres forhold til livet og døden. Noen er alvorlig syke og vet at de skal dø. Andre har vært døden nær, andre igjen har mistet en kjær, og i tillegg er det syv fagpersoner som sier noe om menneskers forhold til livet og døden. Fortellingene er sterke, designen er vakker, og bilder, dikt og sitater fra litteraturen, understreker det at man må være ærlig i møtet med døden.

Utgitt av Uranus forlag, 2004
ISBN 82-92301-51-8
Bokmål
Innbundet
Kr 298,-
Tibetansk medisin
-din helse
Tove Langemyr Larsen

I
snart 20 år har tibetanske leger jevnlig besøkt Norge og oppnådd tildels forbløffende resultater - spesielt i behandlingen av pasienter med kroniske lidelser. Ved mange anledninger har de også presentert sitt spesielle medisinske system i foredrag og artikler. Både disse, og mange flere artikler, er samlet og redigert i denne boken - antagelig den første i sitt slag i hele verden. I sitt forord sier H. H. Dalai Lama seg glad for at denne verdifulle delen av arvegodset fra tibetansk tradisjon nå gjøres tilgjengelig for den vestlige verden. Tove Langemyr Larsen, som har redigert og sammenstilt boken. Hun er leder av "Venner av Tibet". Bildet på forsiden viser Dalai Lama's livlege, Dr. Tenzin Choedrak (t.v.) mens han utfører en pulsdiagnose.

Utgitt av forlaget Indre Ledelse.
ISBN 82-92301-43-7
Bokmål
Innbundet
Kr 298,
Tidsmaskin til evigheten
Rita Eide

Rita Eides norske science-fiction-roman er blitt en spennende reise som boltrer seg gjennom tidsdimensjonen helt tilbake til Atlantis og gir oss spirituelle innsikter om menneskehetens oppgave og fremtidsutsikter.

Utgitt av forlaget Indre Ledelse.ISBN 82-92301-71-2
Bokmål

Kr 278,
Dianas bok
Rita Eide

Kan vi fremdeles lære av Diana? Da prinsesse Diana døde i 1997, følte mange at et stort påbegynt arbeid i menneskehetens tjeneste brått ble avsluttet. Kan vi bidra til å fortsette dette arbeidet?
Gjennom denne boken gis vi mulighet til å ta del i Diana-energien, som innebærer ny forståelse, mange uvante problemstillinger og et uforbeholdent kjærlighetsbudskap. Ved nyutgivelsen i 2004 er boken allerede oversatt til 4 språk. Den norske utgaven har vært utsolgt i over ett år.

Utgitt av forlaget Indre Ledelse.Oppl. dato: 12.01.04
ISBN 8202233585
Bokmål
Innbundet
Kr 299,
Alternativ behandling
Jerk W. Langer

Metoder og virkninger
Her er oppslagsboken for alle som søker saklig informasjon om alternative eller komplementære behandlinger.

Forfatteren, som selv er lege, legger stor vekt på hva som finnes -- og ikke finnes -- av vitenskapelig dokumentasjon på virkningen av de mest benyttede alternative behandlingsformene.

I Danmark er Jerk W. Langer kjent som forskningsjournalist og forfatter av en rekke bøker om medisin og helse, bl.a. “Politikens store Lægebog”, “Vitaminer & Mineraler” og “Naturlægemidler”. Samme seriøsitet preger boken om alternativ behandling, hvor han vurderer behandlingsmetodene på bakgrunn av randomiserte, kliniske undersøkelser av metodenes effekt.

Utgitt av Cappelen forlag