Astrologi


Siden tidenes morgen har mennesket undret seg over vår plass i den kosmologiske symfoni av planeter og galakser. Astrologi har vært praktisert i minst fem tusen år i mange forskjellige kulturer og er opphavet til enkeltvitenskapene.


Av Gisle R. Henden

Astrologi var tidligere universitetsfag og mange av verdens ledende vitenskapsmenn praktiserte som astrologer. Det gjaldt Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, Tycho Brahe, Johannes Kepler, og Sir Isaac Newton. Psykologen Carl Gustav Jung brukte det på sine pasienter for å stille bedre diagnoser. I vår tid tror 48 % på astrologi i følge en landsdekkende undersøkelse gjengitt i Aftenposten. Når direktøren for Lego konsernet i Danmark blir spurt om hvorfor han bruker astrologi ved viktige beslutninger så er svaret; ”Fordi det er vitenskap.”

Mange psykologiske modeller har kommet og gått. De har som regel vært preget av sin oppfinners personlighet. I astrologi forenes det intuitive og rasjonelle på en måte som gir oss forståelse og innsikt i mål og mening med livet. Det er et dynamisk og terapeutisk redskap til å forstå våre relasjoner og vårt sjelsliv. Gjennom det astrologiske perspektiv ser vi også hvordan vi er med-skapere av vår egen skjebne. Astrologens oppgave er derfor ofte å hjelpe sine medmennesker til å utfolde mest mulig av sitt potensiale. Ved å peke på talenter og kreative ressurser skapes rom for konstruktiv selvutvikling.

Astrologi er delt opp i mange undergrupper. Den mest kjente er selvfølgelig tolkning av fødselshoroskoper. Mindre kjent er det at mange astrologer jobber i finansmarkeder og med utvikling av bedrifter. Bedrifter har også en oppstarts-dag og der ligger en ide de forsøker å virkeliggjøre. Medisinsk astrologi er heller ikke så godt kjent. Dette er en mindre utbredt gren av astrologien. Det å jobbe med nasjoners horoskoper er vanligere. De fleste land har jo en nasjonaldag og denne blir utgangspunktet for tolkningen. Til slutt kan vi nevne det som kalles øyeblikksastrologi. Her er det vanligvis slik at astrologen får et spørsmål som for eksempel gjelder en forsvunnet katt eller gjenstand. Astrologen regner så ut et horoskop for nøyaktig det tidspunkt spørsmålet blir stilt på og kan ut ifra dette gi svar.

Noe av hemmeligheten med astrologi er at det gir oss forståelse for de muligheter som utvikles i både tid og rom. Når vi ser disse blir livet mindre innviklet og vi finner lettere vår hylle i livet.


Gisle R. Henden
Utdannet fra den 3 årige Nordiske Astrologiskolen og har jobbet profesjonelt med astrologi i 14 år. Leder undervisningen ved Folkeuniversitetet og driver egen astrologiskole i Stavanger. Utdannet siviløkonom og Cand Philol med hovedfag i filosofi. Jobber med en doktorgrad om intuisjon og rasjonalitet.Til oversikten

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen