Aura-Soma


Beskrivelse av metoden
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger trenger man
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn behandlerBeskrivelse av metoden
Aura-Soma er en farge terapi og et selvutviklingsverktøy. Metoden kombinerer energien fra farger, essensielle oljer og urteekstrakter med mineral- og krystall energier.
Aura kommer fra latin og betyr "Beslektet med luft" eller "Et pust". Soma er det greske ordet for Kropp, mens i Sanskrit er dette navnet på en mystisk drikk, som fører sjelen til guddommelig ekstase.

Aura-Soma er skapt av den engelske kvinnen Vicky Wall i 1984. Hun hadde arbeidet som farmasøyt i en årrekker da hun utviklet metoden. Fra hun var ung kunne hun se menneskers aura, som regnbuer, og kunne oppdage hvis det var noe som ikke "stemte". Denne egenskapen brukte hun da hun utviklet de forskjellige Aura-Soma produktene. Iløpet av kort tid har metoden utbredt seg i Europa, USA, Canada og Australi, Japan og Sør-Afrika.


Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Metoden skal balansere den menneskelige aura (elektromagnetisk energifelt). Aura-Soma kalles en sjels-terapi der fargene skal være nøkkelen som åpner opp for en større og videre bevissthet om hvem man er, hvor man går og sine utfordringer. Den sies å hjelpe til større selvinnsikt og være et verktøy for selvutvikling. I Aura-Soma sier man at "Du er de fargene du velger" og "Fargene reflekterer et hvert vesens behov." Fargene man velger skal reflektere de behovene man har gjemt i dypet av selvet, hjelpe en å gjenkjenne disse behovene på et dypt plan og derved lage en kommunikasjons-bro mellom selvet og sjelen.


Beskrivelse av behandling
En behandling kan også kalles en tolkning. Under en konsultasjon blir man presentert for en rekke flasker med farger. Man velger ut 4 flasker ut av 104. Den øverste halvdelen av flasken inneholder oljesubstans fra planter, og den nederste delen vann-substans fra planter. Flaskene kan være todelt i farge. Hver farge er assosiert med forskjellige aspekter ved livet.

De 4 flaskene man velger ut skal være et speilbilde av hvem man er, hvor man er, hva man har problemer med og hvor energiene bringer en. Man får en tolkning av terapeuten. På slutten av konsultasjonen vil man, sammen med terapeuten, finne ut hvilke flasker som er mest terapeutisk i nåværende situasjon. Man inviteres til å kjøpe en flaske, evt. tilleggsessenser. Innholdet smøres på chakra-relaterte steder på kroppen, som man har fått veiledning i.


Hvor mange behandlinger trenger man
Behandling eller tolkning kan sees på som en indviduell prosess. Man kommer fram til et tema å jobbe med. En førstegangskonsultasjon varer gjerne ca. 1,5 time. Oppfølging kan vare ca. 1 time.
Mange velger å komme tilbake til konsultasjon etter 6-8 uker. Noen kommer tilbake på et senere tidspunkt med et nytt tema.


Lov og rettigheter
Aura-Soma er en beskyttet tittel, med patentbeskyttet logo og navn.
Forøvrig finnes det terapeutforening nasjonalt og internasjonalt hvor utøvere kan være medlem. Disse kan man ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Offentlig helsepersonell som utøver metoden, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)


Utdanning
Man kan ta 1-årig utdannelse til Aura-Soma Fargekonsulent. I tillegg kan man ta diverse
Aura-Soma kurs og andre Aura-Soma relaterte kurs.


Finn behandler
Behandleroversikten behandler.no et nettsted som brukes for å finne fram til behandler og veileder. Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler - behandler.noKilder:
ALTERNATIVopplysningen har hatt samtaler med kursarrangør og utøvere av Aura-Soma.Litteratur:

Vicky Wall: Aura-Soma, Fargehealingens Mirakel.
Hilt & Hansteen; ISBN 8274134362
(Resterende bøker fra siste opplag fåes kjøpt hos Aura-Soma Norway AS, tlf. 22 14 20 25)

Vicky Wall: The Miracle of Color Healing : Aura-Soma Therapy As the Mirror of the Soul, 2001.
Thorsons Pub; ISBN: 0007120052

Irene Dalichow, Mike Booth: Aura-Soma : Healing Through Color, Plants, and Crystal Energy, 1997
Hay House; ISBN: 1561702919

Philippa Merivale, Michael Booth: Healing With Color : The Experience of Aura-Soma, 1998
Harper Collins - UK; ISBN: 1862041857

John Dillon- Guy, Sue Woollatt : Aura-Soma Palmistry and Hand Massage , 1996
Aura-Soma; ISBN: 190123200X


©ALTERNATIVopplysningen.
Teksten tilhører alternativ.no - Alternativopplysningen og kan kun gjengis med tillatelse fra Alternativopplysningen.Til oversikten

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen