logo

Massasje i barnehager og skoler

Tekst: Redaksjonen - alternativ.noBeskrivelse av metoden
Historikk
Beskrivelse av behandling
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Hvor mange behandlinger
Forskning
Forsiktighetsregler
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn kvalifisert behandler

 

Beskrivelse av metoden
I massasje for barn i barnehage og i skolen, brukes strykninger eller lette trykk.
Tanken bak er at uten berøring kan aggresivitet, uro og engstelse oppstå hos barn. Massasje kan motvirke disse problemene. Massasjen kan også være en måte å inludere alle barn i gruppen, også de som lett faller utenfor.

Beskrivelse av behandling
Massasje foregår enten ved at skole- eller barnehagepersonalet gir massasje til barna, ved at barna masserer hverandre eller begge deler. Barna lærer å ta i hverandre på en kameratslig måte. Å "banke" med hendene, å "kna", og å "stryke" er enkle bevegelser som barn synes er morsomme.

 

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Personalet i barnehagen eller skolen vil kunne oppleve større tilfredsstillelse i sitt daglige arbeide og blir trygge på at hvert barn blir sett hver dag. Massasje er en "masse gi", men også en "masse få". Med tanke på store barnegrupper og den uro som finnes i barnehager og skoler, kan massasjen være et hjelpemiddel i det pedagogiske arbeidet, og en viktig rutine på lik linje med lunsj og hvile.

For å kunne ta inn kunnskap må man ha det bra og ha ro rundt oss. Massasje har vist seg å være en enkel måte å forbedre hukommelsen og konsentrasjonsevnen på. Massasje kan også være en måte å få med barn som er utenfor den vanlige barnegruppen.Historikk
Massasje er en av de eldste behandlinger. Så vidt vi vet, har alle kjente kulturer hatt et ord for massasje. Gammel litteratur viser at det ble praktisert massasje blant annet i oldtidens Kina, Egypt, Persia, Hellas og Roma. Massasje som behandlingsform har vekslet i popularitet gjennom ulike perioder.

 

Hvor mange behandlinger
I noen tilfelle er det tilstrekkelig med en behandling. Andre barn eller grupper av barn har nytte av massasjestunder over tid.Forskning
Idag drives det en omfattende forskning over hele verden når det gjelder berøring og massasjens betydning for barn.

Flere rapporter viser at den letter innlæringen når det gjelder lesing, skriving og regning. Bare noen minutter avslappende massasje kan gjøre en forskjell. Problemer med aggressivitet, stress og uro i skolen har vist seg å minske påtagelig når barna får massasje.


Forsiktighetsregler
Ved visse situasjoner bør man forsikre seg om at massasje er tilrådelig, for eksempel ved:
- Kreft
- Blodsykdommer
- Kroniske hudproblemer eller skader på huden
- Hjerteproblemer
- Bindevevssykdommer
- Skadde nerver eller nedsatt funksjonsdyktighet/ bevegelighet

Kontakt alltid lege ved vedvarende plager.

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det behandlerorganisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

Utdanning
Det finnes en rekke ulike utdanneler innen massasje av ulik lengde og innhold.
Det finnes skoler som tilbyr egne kurs i massasje tilpasset skole og barnehage.
Dette kan også inngå i en mer omfattende massasjeutdanning.
Se oversikt Utdanning/Skoler A-Å

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler og veileder.
Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no.


Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.