logo

The Work

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Beskrivelse av metoden
Historikk
Beskrivelse av behandling
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Hvor mange behandlinger
Bivirkninger
Forsiktighetsregler
Forskning
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn kvalifisert behandler

 

Beskrivelse av metoden
The Work er en metode som brukes i forbindelse selvutvikling og psykoterapi. Målet er å frembringer en ny bevissthet, en dyp selverkjennelse. The Work er et verktøy som brukes i endring av destruktive tankemønstre og forestillinger.

Metoden søker å konfrontere en med de tankene man bærer på som er i konflikt med virkeligheten. Ifølge metoden kan alle våre problemer føres tilbake til konflikten mellom hvordan virkeligheten rent faktisk er, og hvordan vi tenker og mener at virkeligheten bør være.

Mange danner en virkelighet som i mange tilfeller skaper både stress, uro og misnøye. Dagligdagse plagsomme tanker kan for eksempel være ” ”jeg er for tjukk”, ”hun burde ha takket for gaven hun fikk”, ”mine venner respekterer meg ikke”, ”jeg er ikke bra nok”, ”jeg burde stille opp mer”, ”jeg er håpløs” eller ”jeg er ingen god mor”. Denne type dype tanker kan være årsaken til både depresjoner, irritasjon og frustrasjon.

 

Historikk
Grunnleggeren av The Work er amerikanske Byron Katie Byron Kathleen Reid, kjent som Byron Katie, født i 1942. I 1986 opplevde hun det hun kaller for ”å våkne opp til virkeligheten”. I mange år slet hun med tunge depresjoner, og følelsen av å være fastlåst i en depressiv tilstand. Da hun til slutt innså at hun trengte profesjonell hjelp la hun seg inn på en klinikk for personer med sykelig overvekt, det eneste stedet som tilbød psykoterapi som forsikringen dekket. En morgen, kort tid etter at hun hadde ankommet klinikken våknet hun opp med en helt ny og annerledes forståelse av virkeligheten.

I ettertid forteller hun at hun innså at når hun trodde på sine egne tanker, for eksempel at hun var for tjukk, at mannen hennes ikke elsket henne eller at barna ikke respekterte henne, så led hun. Videre forteller hun at når hun stilte spørsmål ved disse tankene innså hun at de ikke var sanne og som en følge av det opplevde hun å bli fylt med frihet og glede. Det var i dette øyeblikket at de fire spørsmålene kalt The Work oppstod.

Katie understreker at hun konsekvent begynte å stille spørsmål ved hver eneste tanke som skapte ubehagelige følelser i henne, og hun beskriver at hun opplevde at hun stadig følte seg friere og friere. I dag sier hun at hun selv klarte å forandre seg fra en deprimert, suicidal trebarnsmor til en person som ikke lenger verken ser eller har problemer av noen art.

Byron Katie har reist rundt i verden og lært bort The Work til tusenvis av mennesker.

 

Beskrivelse av behandling
The Work tar for seg destruktive tanker og stiller fire enkle spørsmål etterfulgt av en helomvending.

1. Er det sant?
2. Er du helt sikker på at det er sant?
3. Hvordan reagerer du når du tror på tanken?
4. Hvordan ville du hatt det uten tanken?

De ubehagelige tankene skal skrives ned på et stykke papir og en for en skal tankene undersøkes med de fire spørsmålene. De fire spørsmålene etterfølges av en helomvending, som er det mest virkningsfulle elementet i The Work.

I helomvendingen tar man for seg alt det negative man har skrevet om andre og ser om det er like sant, eller kanskje sannere hvis man bruker det på seg selv. Helomvendingen kan gjøres på tre måter, fordømmelser kan vendes mot en selv, mot andre og i motsatt retning.

Eksempel: ”Jack burde sette større pris på meg”. Hvis vi vender utsagnet mot oss selv blir det slik: ”Jeg burde sette større pris på meg selv”. Vender vi det mot den andre blir det ”Jeg burde sette større pris på Jack”. Så kan man snu tvert om på utsagnet, og da lyder det slik: ”Jack burde ikke sette større pris på meg”. Den siste helomvendingen ligger ofte nærmest virkeligheten, for Jack burde ikke sette større pris på meg hvis han faktisk ikke gjør det.

Ofte er det slik at når man til slutt gjør helomvendingen, så oppdager man at de nye utsagnene stemmer bedre overens med virkeligheten enn de gamle overbevisningene. Det er viktig at man alltid gjennomfører de fire spørsmålene før man gjør helomvendingen. Alt det man tror at man ser i det ytre er en projisering fra sitt eget sinn. Helomvendingen frembringer en ny kraftfull bevissthet, og sammen med de fire spørsmålene er dette snarveien til en dyp selverkjennelse.

 

Hvor mange behandlinger
Teknikken kan utøves med hjelp av en behandler gjennom en eller flere timer, avhengig av omfang av problem. Eventuel kan man bruke teknikken på egenhånd ved å stille spørsmålene som metoden innebærer.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Spørsmålene som stilles i The Work er er konstruert slik at man på en enkel måte kan komme i kontakt med virkeligheten. Metoden krever at man er villig til å se på sine destruktive tankemønstre, selv om det er ubehagelig, og at man er åpen for forandring.

Forandringen vil kunne gi mer glede og en indre frihet. . Etter at man har lest, hørt om og gjennomgått The Work opplever mange at det ikke er virkeligheten som er problemet, men deres egne tanker om at virkeligheten burde ha vært annerledes.

 

Bivirkninger
The Work kan være både ubehagelig og smertefull å gjennomgå, fordi den tvinger en til å se seg selv og omgivelsene med helt nye øyne. Men i etterkant kan man kan oppleve å forholder seg til seg selv og omgivelsene på en ny måte.

Forsiktighetsregler
Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

 

Forskning
Erfaring tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekten.

Send oss gjerne en mail hvis du har informasjon om forskning på behandlingsmetoden.

 

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Utdanning
Det forekommer utdanning og kurs i Norge.

Se oversikt Utdanning/Skoler A-Å

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler og veileder.
Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

 

Referanse:
-Elsk det som er – fire spørsmål som kan forandre livet ditt – Byron Katie, Stephen Mitchell, Hilt og Halsten, 2002
-Trenger jeg din kjærlighet? Byron Katie, Michael Katz, Damm, 2005


Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.