Unani - Unanimedisin

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Beskrivelse av metoden
Historikk og utbredelse
Beskrivelse av behandling
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Hvor mange behandlinger
Bivirkninger
Forsiktighetsregler
Forskning
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn kvalifisert behandler

 

Beskrivelse av metoden
Unani er en kompleks behandlingsmetode som er satt sammen av mange ulike teknikker. Behandlingen bygger opprinnelig på klassisk gresk (hippokratisk) medisin hvor læren om de fire kroppsvæsker, blod, gul galle, slim og svart galle står sentralt. Bruk av planter og mineraler og massasje står sentralt i behandlingen.

Unani tar utgangspunkt i de fire elementene ild, vann, jord og luft i menneskekroppen. Ild settes i sammenheng med blodet, vann representerer slimet, jord representerer den gule gallen og luft står for den svarte gallen. Ifølge unanimedisinen leder det til god helse når disse fire elementene er balansert, og til sykdom når elementene er i ubalanse.

 

Historikk og utbredelse
Unanimedisinen kom til India via Midt-Østen, og ble utviklet av Hakim Ibn Sinaa. Behandlingsmetoden er knyttet til den muslimske kulturen og er en av de offisielle medisinske retningene i India. Unani bygger på mange av de samme prinsippene som ayurveda, og det benyttes ofte de samme urtene og den samme maten.

Det finnes knapt unanimedisinske utøvere i Europa, men i India er metoden utbredt og praktiseres ved offentlige sykehus. Det eksisterer også et unanimedisinsk samfunn i Australia.

 

Beskrivelse av behandling
Behandlingens hovedmål er å korrigere balansen mellom ulike kroppsvæsker, og til dette brukes blant annet planter, mineraler og massasje med oljer. Andre teknikker som blir brukt er saltbading, kopping, årelating, urin- og avføringsutdriving, sauna, fysiske øvelser og dietter. Diettene består av mat som har god virkning på tarm, galle og fordøyelse.

I unanimedisinen brukes ofte honning som basis, ettersom honning skal ha helbredende egenskaper.

Hvor mange behandlinger
Behandlingsforløp avtales med behandler.

 

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Som forebyggende og ved en rekke plager og problemer.


Bivirkninger
Det er ikke kjente bivirkninger av metoden.

Forsiktighetsregler
Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

 

Forskning
Erfaring tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekten.
Send oss gjerne en mail hvis du har informasjon om forskning på behandlingsmetoden.

 

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

 

Utdanning
Det er ikke kjente skole i Norge som tilbyr utdanning i Unani.

Se oversikt Utdanning/Skoler A-Å

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler og veileder.
Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.noRelatert:
Om Ayurveda, Ayurvedisk behandling


Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nologo
copyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.