alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen
Alternativ medisin - Selvutvikling - Helse - Holisme - Livssyn - Mijø - Forskning - Mystikk


Akupunktur 2000


Beskrivelse av metoden
Anvendelse - Hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av Behandling / Veiledning
Hvor mange behandlinger trenger man
Lov og rettigheter
Forskning
Utdanning
Finn behandler


Tekst: alternativ.no


Beskrivelse av metoden
Akupunktur 2000 er en forholdsvis ny metode utivklet av akupunktør John Boel fra Danmark. Metoden ble første gang presentert januar 2000, på en verdenskongress i Colombo.

Metoden er et mikro-akupunktur system, og fungerer annerledes enn andre akupunktur metoder. Metoden tar utgangspunkt i at det omkring alle ledd i kroppen finnes følsomme reflekspunkter. Disse har forbindelser til forskjellig deler av hjernen.

Mer om akupunktur


Anvendelse - Hvilke problemer kan hjelpes
Akupunktur 2000 blir brukt i behandling av: øyelidelser, øreproblemer, smertebehandling og kronisk lidelser.

Øyelidelser
Behandling av øyelidelse som øyeforkalking, svaksynthet, kikkertsyn (kalles også tunnelsyn) osv.

Ørebroblemer
Tunghørthet, døvhet og øresus (tinnitus).

Smertebehandling
Smertebehandling i forbindelse med f.eks. leddgikt, becterews, fibromyalgi og kronisk tretthetssyndrom.

Man har erfart at metoden har hatt positiv virkning på kroniske lidelser.


Beskrivelse av Behandling - Veiledning
Akupunkturnålene blir stukket inn i reflekspunkter i ledd, noe som gir signaler til hjernen og tilbake til området som skal behandles.

Det brukes 4 nåler av gangen, bortsett fra ved behandling av øyesykdommer, hvor det brukes 6 nåler.


Hvor mange behandlinger trenger man

Øyebehandling
Intensiv behandling de to første ukene, to ganger om dagen i 10 dager med en times mellomrom. De to neste ukene fortsetter behandling en gang pr. uke (to behandlinger). Synet blir målt før første behandling og flere gange i løpet af de 2 ukene.

Det er nå 3 muligheter:
1. Synet har blitt bedre.
Behandlingen fortsetter en dag (to behandlinger) i uken de neste tre uker. Deretter trappes behandlingen ned. Når det optimale er nådd følger behandling en dag (to behandlinger) i måneden resten av livet.

2. Synet har blitt dårligere.
Samme som 1, men synet måles hver gang.

3. Ingen endring.
Vent en måned. Hvis synet er bedre efter en måned, fortsett som 1.
Hvis synet ikke er bedre, kan metoden ikke hjelpe pasienten.

Pasienten behandles alltid to ganger om dagen med minst en times mellomrom.

Smertebehandling
Hvis man ikke ser resulater etter to behandlinger kan ikke metoden hjelpe.

Øresus/tinnitus
Behandling 10 dager etter hverandre, bortsett fra weekend.
Nedtrapping på samme måte som ved øyebehandling.

Hvis en tinnitus-pasient ikke merker noen endring etter første dag, forbedring eller forværring, kan man ikke få hjelp ved metoden.
(Der er 50 - 60% mulighet for at man kan få redusert suset/lyden eller helt helbrede lidelsen).


Lov og rettigheter
Lov om alternativ behandling er gjeldende.

Forøvrig er det terapeutforeninger/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

Akupunktur/Akupunktør 2000 er ingen beskyttet tittel i Norge.

Forskning
Det er gjort noen studier av behandling med Akupunktur 2000. Disse har vist positive resultater. Særlig har erfaring og studier i behandling av såkalte uhelbredelig øyesykdommer fått oppmerksomhet ettersom man har erfart at mange har fått forbedret sitt syn.

I 2003 ble det gjort en studie, et pilotprosjekt av effekten på pasienter med øyeforkalkning, (aldersbetinget Macula Degeneration – AMD). Omkring 70% av de som deltok i studien fikk en synsnforbedring på 27% iløpet av 4 uker.
I 2006 er resultaterne på omkring 80% .

Det har også blitt gjort forskning med meotden ved universitetet i Graz i Østerrike på en av de uhelbredelige øyensygdommene, ”kikkertsyn” eller på latin: Retinitis Pigmentosa. Her fant man at Akupunktur påvirket synsfeltet ved 11 av 14 øyne med hensyn til en betydelig synsforbedring.


Utdanning
Utdanning i Akupunktur 2000 kan man ta i Norge og andre steder.
Utdanningen er et kurs som går tre dager og som forutsetter en bakgrunn som behandler/utdanning i anatomi og fysiologi.


Finn behandler
Behandleroversikten behandler.no en spesialisert tjeneste som brukes for å finne fram til behandler og veileder Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.Teksten er utarbeidet av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Sist oppdatert: 05-01-10

Referanse: John Boel, Akupunktur 2000

www.alternativ.no


copyright 1997-2006 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.