logo

Analytisk trilogi

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Analytisk trilogi er en psykoanalytisk metode som har til hensikt å lege personligheten gjennom å forandre tankesett og holdninger. Trilogien handler om foreningen av de tre områdene følelser (åndelighet), tanke (filosofi) og handling (vitenskap). Det er både en teori om hvordan menneskets kropp og sjel fungerer, samt en praktisk metode for å håndtere menneskelig problematikk og utvikling.

Den analytiske trilogien, tidligere kalt integrerende psykoanalyse, ble utarbeidet av den brasilianske psykoanalytikeren Norberto Keppe. Han har sine røtter i tradisjonell psykoanalyse, men avviker fra Freuds tankegang på flere områder.

Tanker og følelser påvirker både kropp og sjel, og meningen med metoden er at man skal lære seg å forstå hvordan feilaktige tolkninger av virkeligheten og gale tankemønstre påvirker kroppen og den fysiske helsen. Man skal bli gjort klar over sine destruktive tankemønstre og få en innsikt i muligheten for forandring.

Bevisstgjøring
Ifølge Keppe har feilaktige livsholdninger ofte blitt en del av personligheten, og behandlingen går i hovedsak ut på å endre personens tankeinnstilling. Virkeligheten neglisjeres eller forvrenges som et resultat av at menneskene forsøker å være fullkomne (theomani). Denne måten å sensurere bevisstheten i forhold til virkeligheten kaller Keppe for inconscientization, som betyr å stille seg uvitende til noe som allerede er kjent. Fornektelsen av virkeligheten gjør at vi havner for langt bort fra den friske kjernen i personligheten. Her skiller den analytiske trilogien seg fra den freudianske analysen, ettersom Keppe anser at en person blir syk av det som skjules og fornektes, ikke av det han eller hun ikke er klar over (det ubevisste).

Et viktig begrep er interiorisering (latin; indre). En person begrunner ofte sin dårlige helse eller destruktive oppførsel med ytre faktorer, som en måte å frigjøre seg selv fra skyld og ansvar. Den analytiske trilogien ønsker at personen tar ansvar for sine egne opplevelser og følelser. Først da kan kroppen slappe av, og alle deler av personligheten kan virke sammen i den helbredende prosessen.

Terapimetoden bygger på samtaler mellom analytiker og den som analyseres, men ikke ansikt til ansikt, for det er seg selv man skal feste blikket på. Man arbeider både med individuelle analyser og gruppeterapi.

Den analytiske trilogien mener at mennesket selv kan velge sin innstilling til livet og at en forandring av livsholdninger kan påvirke immunforsvaret, samt mobilisere kroppens egen helbredelsesevne.Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2017 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.