Auraendring - Auratransformasjon


Beskrivelse av metoden
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger trenger man
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn behandlerTekst: alternativ.no

Beskrivelse av metoden
Auraendring er endring av ens aura. Man bryter ned gammel aurastruktur, bygger opp ny indigofarget aura og skaper på denne måten balanse i kropp og aura. Auraendring er en metode fra 1996, utviklet av Anni Sennov (tidl. Kristoffersen) fra Danmark.

En auraendring kobler det høyere mentale legemet, tilsvarende ens intuisjon, sammen med den fysiske kroppen og ens handlekraft. I forbindelse med auraendringen blir de gamle energilegemer i auraen – eterlegemet, astrallegemet og det lavere mentallegemet, opplyst og oppløst for å bli omdannet til et nytt energilegeme, balanselegemet. Dette skal bestå av sterkere energifrekvenser enn den tidligere aurastruktur, være magnetisk og beskyttende.


Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Når auraendringen er utført, skal en balansering av klientens kropp og aura og av maskulin og feminin energi igangsettes, og det er denne balansen som er det viktigste i forbindelse med metoden.

Auraendring skal fungere som en snarvei til å få orden på sine energier, men den løser ikke problemene for en. Derimot skal den være med på å gi en økt grad av bevissthet, slik at man lettere kan få oversikt i sitt eget liv. Dersom man har mange problemer i sitt liv, kan man etter en auraendring få ressurser til å løse problemene og foreta riktige valg. Det sies også at man skal bli mer livsglad, få bedre kontakt med egne behov og bedre evne til å hvile i seg selv.


Beskrivelse av behandling
En auraendring utføres av en auraformidler. Auraendringen foregår via healing, hvor behandleren som regel holder klienten på føttene. Klienten sitter gjerne i en avslappet stilling. Auraendringen kan kombineres med andre behandlinsmetoder, som f.eks. Kraniosakralterapi. Samtale og/eller clairvoyance er ofte tilknyttet auraendringen.

Varighet for auraendring inkl. balansering er normalt 3-4 timer.


Hvor mange behandlinger trenger man
I de fleste tilfeller skal en auraendring følges opp med en eller flere etterfølgende behandlinger. Varighet for etterfølgende balansering, ca. 1-2 ganger á 1-1,5 timer, men avhenger av klientens behov. Noen klienter har ikke behov for etterfølgende balansering.


Lov og rettigheter
Auraendring er en beskyttet tittel, med patentbeskyttet logo og navn.

Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Offentlig helsepersonell som utøver metoden er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)


Utdanning
Utdanning til auraformidler består av en individuell konsultasjon hos en auraformidler-instruktør med et påfølgende 3-dagers kurs. Deretter fire oppfølgingsdager fordelt over to år.

Auraendring kan fungere som et suplement til andre behandlingsmetoder.
Utdanningen/kurset henvender seg fortrinnsvis til alternative behandlere, som interesserer seg for selvutvikling og som ønsker å jobbe innen dette.
Utdanning i Auratransformasjon


Finn behandler
Behandleroversikten behandler.no et nettsted som brukes for å finne fram til behandler og veileder. Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler - behandler.noLitteratur:
Anni Sennov: Krystalbørn, Indigobørn & Fremtidens voksne, 2004. Forlag: Good Adventures,
ISBN 87-989932-0-8.
Anni Sennov: Balance på alle planer (3. utgave), 2006. Forlag: Good Adventures ISBN 87-989932-2-4.
Anni Sennov: Karma-fri i den nye tid, 2003. Forlag: Good Adventures, ISBN 87-987375-9-7.
Anni Kristoffersen: Den nye aura, 2001. Forlag: Good Adventures, ISBN 87-987375-7-0.


©ALTERNATIVopplysningen.
Teksten tilhører alternativ.no - Alternativopplysningen ihh til Åndsverksloven og kan kun gjengis med tillatelse fra Alternativopplysningen.
Til oversikten


post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen