logo

Aurarens

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Beskrivelse av metoden
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger trenger man
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn behandler

Beskrivelse av metoden
Aurarens er en form for healing. Ved en aurarens sies det at det følelsesmessige aspektet rundt en hendelse fjernes, men at selve minnet om hendelsen blir igjen. Det vil si at man fremdeles husker hva som skjedde, men de negative følelsene og reaksjonene rundt hendelsene blir borte. Aurarens kalles også for psykisk kirurgi, og skal være en effektiv teknikk som har leget både fysiske sykdommer og emosjonelle og åndelige problemer.

Det er flere ulike teorier og forklaringsmodeller rundt aura. Russiske Semyon Kirlian skal være den første somfotograferte energifeltet rundt menneskekroppen. Colin Lambert (1920 – 2006) fra New Zealand utviklet en metode for hvordan man kunne få auraen i balanse. I sin bok You Too Can Heal forteller han om de mange tusen menneskene fra hele verden, som besøkte han for å få hjelp og for få vite mer om aurarens. Lambert grunnla organisasjonen Magnetic Healers Unlimited.

Alt har en aura, og rent symbolsk kan man si at auraen er en slags regnbue med farger som omslutter kroppen. Hvert lag av auraen korresponderer med forskjellige energisentre (chakraer) eller energipunkter i kroppen. Et eksempel er rotchakraet (nedre del av ryggrad), som korresponderer med det første laget i auraen, nemlig det som ligger nærmest den fysiske kroppen. De ulike lagene i auraen definerer fortid, nåtid og fremtid, samt helt spesifikke ting og tilstander. Aura er et energifelt skapt av molekyler og atomer i bevegelse, og er som en magnet som trekker til seg alle de vibrerende energiene som finnes rundt oss.

Det sies at en sterk aura gir god helse, glede, karisma og energi. En ren og klar aura styrker immunforsvaret og hindrer skadelige energier i å feste seg i kroppen. Personer med "svak" aura kan ofte være deprimerte og ha dårlig helse. Auraen kan brukes til å beskytte, tiltrekke, innvirke, lemleste og til og med drepe. Hver enkelt aura sies å være unik, og ingen auraer er like. Holder man auraen sin ren, sunn og balansert er det mindre sannsynlighet for å bli syk.
Man mener at en sykdom kan være ”synlig” i auraen før den oppstår i den fysiske kroppen. Det vil riktignok være usynlig for ”mannen i gata”, men en healer kan for eksempel føle disse energifeltene med hendene. Energi som er ute av balanse kan føles tung og tett. På mange måter kan man si at det er lettere å føle en aura enn å se den.

Maten vi spiser, det vi drikker, medisiner og miljøet påvirker auraen vår. En sunn livsstil holder auraen i balanse. Å være ute i naturen, ved et fossefall, på en fjelltopp eller ved havet er ikke bare balsam for sjelen, men også for auraen. Den friske luften inneholder positive ioner og gir derfor en friskere og mer balansert aura.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Aurarens er en behandlingsmetode som har til hensikt å løse opp i følelsesmessige blokkeringer i kroppen. Vonde opplevelser fra fortiden, som for eksempel mobbing, forårsaker ikke bare følelsesmessige traumer, men har også en direkte innvirkning på vår personlighet og på vårt reaksjonsmønster. Eksempler på dette kan være at man utvikler lav selvfølelse, og at man blir lett irritert og aggressiv.

Aurarens behandler traumer, fobier, fysisk og psykisk sykdom, redsel/angst, og fremmer åndelig vekst hos mennesker. Aurarens sies også å bedre personlige forhold som ekteskap, økonomi og arbeid.

Beskrivelse av behandling
Under en aurarens er det vesentlig at klienten deltar aktivt i prosessen. Det er også essensielt at klienten selv er villig til å løsne grepet om problemet som skal behandles. En behandling med aurarens kan ha bedre virkning hvis man selv har erkjent og forholdt seg til problemer som eksisterer. Ofte kan man også bli bevisst på ulike problemstillinger under behandlingen.

Klientens problemer blir tilegnet en bestemt form, farge, struktur og lyd, slik at behandleren og klienten har noe konkret å fokusere på. Mens behandleren har skarpt fokus på de negative energiene, renses den uønskede energien ut av klientens aura.

Under behandlingen ligger man vanligvis på en benk, mens behandleren bruker hendene og jobber i energifeltet over klientens kropp. Når de negative energiene og blokkeringene er borte, flyter energien fritt og kroppen finner rom til bedring. Etter en aurarens er det vanlig at man fornemmer en lett følelse i kroppen.

Hvor mange behandlinger trenger man
For noen er det tilstrekkelig med en konsultsjon.
Andre vil kunne ha behov for oppfølging.
Dersom man ikke har erfrt endrig, bedring etter tre ganger, kan det være at behandlingsmetoden ikke er den rette.

Lov og rettigheter
Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Offentlig helsepersonell som utøver metoden er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Utdanning
Aurarens kan inngå i utdanning og kurs innen healing og energiarbeid.
Se utdanning i Healing

Finn behandler
Behandleroversikten behandler.no et nettsted som brukes for å finne fram til behandler, terapeut og veileder. Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler - behandler.no


Referanse: Colin C. Lambert, Magnetic Healers Unlimited.


Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.