logo

Aurarens

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Aurarens er en behandlingsmetode som har til hensikt å løse opp i følelsesmessige blokkeringer i kroppen. Vonde opplevelser fra fortiden, som for eksempel mobbing, forårsaker ikke bare følelsesmessige traumer, men har også en direkte innvirkning på vår personlighet og på vårt reaksjonsmønster. Eksempler på dette kan være at man utvikler lav selvfølelse, og at man blir lett irritert og aggressiv.

Ved en aurarens fjernes det følelsesmessige aspektet rundt en hendelse, men selve minnet om hendelsen blir igjen. Det vil si at man fremdeles husker hva som skjedde, men de negative følelsene og reaksjonene rundt hendelsene blir borte. Aurarens kalles også for psykisk kirurgi, og skal være en effektiv teknikk som har leget både fysiske sykdommer og emosjonelle og åndelige problemer.

Det var russiske Semyon Kirlian  som første gang fotograferte energifeltet rundt menneskekroppen, men det hevdes at det var Colin Lambert fra New Zealand som fant ut hvordan man kunne få auraen i balanse. I sin bok You Too Can Heal forteller han om de mange tusen menneskene som har besøkt han for å få vite mer om aurarens.

Fjerner negativ energi
Under en aurarens er det viktig at klienten deltar aktivt i prosessen. Det er også essensielt at klienten selv er villig til å løsne grepet om problemet som skal behandles. En behandling med aurarens kan ha bedre virkning hvis man selv har erkjent og forholdt seg til problemer som eksisterer. Ofte kan man også bli bevisst på ulike problemstillinger under behandlingen. Klientens problemer blir tilegnet en bestemt form, farge, struktur og lyd, slik at behandleren og klienten har noe konkret å fokusere på. Mens behandleren har skarpt fokus på de negative energiene, renses den dårlige energien ut av klientens aura. Under behandlingen ligger man vanligvis på en benk, mens behandleren bruker hendene og jobber i energifeltet over klientens kropp. Når de negative energiene og blokkeringene er borte, flyter energien fritt og kroppen finner rom til bedring. Etter en aurarens er det vanlig at man fornemmer en lett følelse i kroppen.

Aurarens behandler traumer, fobier, fysisk og psykisk sykdom, redsel/angst, og fremmer åndelig vekst hos mennesker. Aurarens sies også å bedre personlige forhold som ekteskap, økonomi og arbeid.

Ren aura gir god helse
Alt har en aura, og rent symbolsk kan man si at auraen er en slags regnbue med farger som omslutter kroppen vår. Hvert lag av auraen korresponderer med forskjellige energisentre (chakraer) eller energipunkter i kroppen. Et eksempel er rotchakraet (nedre del av ryggrad), som korresponderer med det første laget i auraen, nemlig det som ligger nærmest den fysiske kroppen. De ulike lagene i auraen definerer din fortid, nåtid og fremtid, samt helt spesifikke ting og tilstander. Aura er et energifelt skapt av molekyler og atomer i bevegelse, og er som en magnet som trekker til seg alle de vibrerende energiene som finnes rundt oss.

En sterk aura gir god helse, glede, karisma og energi. En ren og klar aura styrker immunforsvaret og hindrer skadelige energier i å feste seg i kroppen. Personer med svak aura kan ofte være deprimerte og ha dårlig helse. Auraen kan brukes til å beskytte, tiltrekke, innvirke, lemleste og til og med drepe. Hver enkelt aura sies å være unik, og ingen auraer er like. Holder du auraen din ren, sunn og balansert er det mindre sannsynlighet for å bli syk.
Man mener at en sykdom kan være ”synlig” i auraen før den oppstår i den fysiske kroppen. Det vil riktignok være usynlig for ”mannen i gata”, men en healer kan for eksempel føle disse energifeltene med hendene. Energi som er ute av balanse kan føles tung og tett. På mange måter kan man si at det er lettere å føle en aura enn å se den.

Maten vi spiser, det vi drikker, medisiner og miljøet påvirker auraen vår. En sunn livsstil holder auraen i balanse. Å være ute i naturen, ved et fossefall, på en fjelltopp eller ved havet er ikke bare balsam for sjelen, men også for auraen. Den friske luften inneholder positive ioner og gir derfor en friskere og mer balansert aura.


Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2017 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.