Autogen trening

Beskrivelse av metoden
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn behandler

Beskrivelse av metoden
Autogen trening er en egen teknikk til konsentrert avspenning som ble utviklet av den tyske legen J.H. Schultz i årene 1908-1912 på bakgrunn av observasjoner gjort av nevrologen Oscar Vogt ved århundreskiftet. Vogt oppdaget at enkelte forsøkspersoner var i stand til å sette seg selv i en tilstand av selvhypnose der de bevisst kunne innvirke på fysiologiske reaksjoner som reguleres av det autonome nervesystemet. Autogen trening har lenge vært kjent i Norge og vært anvendt av enkelte leger.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Teknikken brukes til å lindre mange stress- og psykosomatiske lidelser.
Autogen trening brukes i dag av idrettsutøvere i Europa og som en komplementær metode innen ulike medisinske terapier.

Beskrivelse av behandling
Metoden sikter på å få personen til å avspenne (slappe av) muskulatur gjennom konsentrasjon og gjentakelser av et sett av visualiseringer, vanligvis i liggende stilling.

Det er en metode pasienten selv følger opp etter instruksjon, og kan snarere klassifiseres som en selvsuggesjonsmetode enn en egentlig terapi.

Lov og rettigheter
Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Offentlig helsepersonell som utøver autogen trening, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Finn behandler
Behandleroversikten behandler.no et nettsted som brukes for å finne fram til behandler og veileder. Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler - behandler.no


Referanse: NOU 1998:21Til oversikten

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen