logo

Avspenningsterapi

Tekst: Unni Nordbrenden - alternativ.no

HUSK Å BESKRIVE BILDE KORTBeskrivelse av metoden
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn behandler

Beskrivelse av metoden

Avspenningsterapi er en kombinasjon av samtalebehandling og avspenningsbehandling - en kroppsbehandling utviklet i den danske, psykomotoriske tradisjonen. Hensikten med behandlingen er å få kontakt med egen kropp og erfare hvordan kroppen fungerer i samspill med psyken og omgivelsene.

Behandlingen foregår utenpå lett tøy, og er en behagelig og myk behandlingsform der kroppsbevisstheten styrkes og evnen til avspenning og ro brer seg i kropp og sinn. Kroppen bevisstgjøres via bevegelse og berøring og dette skaper økt kroppsbevissthet.

Behandlingsmetoden baserer seg på et helhetlig menneskesyn, det vil si at kropp, psyke og ånd sees som en enhet. Sammenhengen smerter/spenninger, pust og øvrig liv bevisstgjøres.

Avspenningsterapeuten skal ha en forståelse for kroppslige reaksjoner og psykiske sammenhenger, og hjelpe klienten til å få en dypere forståelse av sine kroppslige symptomer der hvor dette er aktuelt.

Behandleren skal utvise omsorg, empati og tilstedeværelse og ha respekt for at hvert menneske er unikt. Terapien skal ha fokus på det enkelte menneskets selvverd og ressurser, men også gi rom for uforutsigelige reaksjoner og følelser..

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes

Behandlingen er egnet bl.a ved:

-Spenningslidelser og stress
-Visse psykosomatiske sykdommer som mage/tarmproblemer og astma
-Smerter i muskel/skjelettsystemet
- Hodepine og migrene
- Overfladisk pust
- Lettere angst og dårlig selvbilde
-Som en generelt helseforebyggende behandling

Beskrivelse av behandling

Under kroppsbehandlingen benytter terapeuten bestemte grep i musklene som regulerer spenningstilstanden både i musklene og nervesystemet. Hele kroppen behandles. Samtalen har fokus på det klienten opplever under behandlingen eller som klienten selv ønsker å snakke om. Terapeuten veileder i enkle øvelser som fremmer nærvær, dypere pust, grounding/jordforbindelse og bedre sirkulasjon. Bevegelsene er enten aktive (utføres av klienten) eller passive (utføres av terapeuten).

Hvor mange behandlinger

Hvor lang behandlingstid man trenger avhenger av flere forhold. Det kan være hensiktsmessig å avtale et forløp og gjøre opp status underveis.

Lov og rettigheter

Lov om alternativ behandling er gjeldende. Forøvrig er det terapeutforeninger nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk. Avspenningsterapi er ingen beskyttet tittel i Norge.
Lov om alternativ behandling av sykdom mv.

Offentlig helsepersonell som utøver avspenningsterapi, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Utdanning

Metoden er en kroppsbehandling utviklet i den danske, psykomotoriske tradisjonen.
Det er for tiden ingen som tilbyr utdanningen i Norge. Forøvrig kan det være tilsvarende utdannelser innen kroppsterapi, massasjeterapi og psykoterapi, se oversikten Utdanning-skoler

Finn behandler

Finn behandler
Behandler finner man på www.behandler.no Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.




Litteratur:
Akasha, E.S. (2003): Afspændingspædagogik. Tekster om faget. Afspænding og Psykomotorik, København

Johansen, B.D. (2002): Spænd op, spænd af. Afspændingsøvelser mod hverdagens stress. Afspænding og Psykomotorik, København

Moberg, K.U. (2006): Om oxytocins helbredende virkning i kroppen. Akademisk Forlag, København

Johansen, B.D. og Nicolaisen H. (2009): Psykomotorisk behandling: Stolbehandling, Maveliggende behandling & Venepumpeterapi. Afspænding og Psykomotorik, København

Bunkan, B.H. (1997): Kropp, respirasjon og kroppsbilde. Universitetsforlaget.

Alnæs, R (1999): Autogen trening. Autohypnoide metoder. Høyskoleforlaget.

Øiestad, G. (2009): Selvfølelsen. Gyldendal.
Avspenningsterapi



Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.no



copyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.