logo

Batesmetoden

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no

øyneBeskrivelse av metoden
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Lov og rettigheter
Forskning
Forsiktighetsregler
Utdanning
Finn behandler

Beskrivelse av metoden

Batesmetoden har som mål å bedre synet naturlig, uten briller eller operative inngrep. Istedenfor skal man gjøre enkle bevegelser og avspenningsaktiviteter, som skal hjelpe med å innarbeide gode synsvaner og bedre synet.

Bates-metoden ble utviklet tidlig på 1900-tallet av Willian H. Bates (1830-1931), anerkjent lege, kirurg og professor i øyemedisin. Han er også kjent for at han som forsker oppdaget adrenalin. Bates praktiserte i New York. Han mente utifra sin efaring, at anspenthet og dårlige vaner som påvirket øyemusklaturen, var skyld i mange synsskader.

Ifølge Dr. Bates kan man oppnå bedre syn ved å lære seg å bruke gode synsvaner som gir muskulaturen i øynene avspenning. Metoden ble til å begynne med avvist av mange leger, men den fikk også mange tilhengere i USA, Europa og India.

Metoden er ikke særlig utbredt i Norge men enkelte behandlere – optikere, øyeleger, fysioterapeuter mm. kjenner til eller praktiserer, dvs. underviser i elementer av metoden.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes

Dr. Bates mente at forskjellige synsproblemer kan bedres ved metoden:

-Nærsynthet
-Langsynthet
-Skjeve hornhinner
-Skjeling
-Samsynsproblemer
-Aldersbetinget langsynthet

Mange hevder å ha fått hjelp ved metoden og har fått bedre og klarere syn, redusert brillestyre eller sluttet med briller, mens andre ikke har erfart endring. Resultat avhenger i stor grad av egeninnsats.

Beskrivelse av behandling

Metoden går ut på å lære å bli bevisst hvordan man bruker synet og generelle prinsipper for gode synsvaner. Bates-metoden har utviklet seg i ulike retninger og kan derfor praktiseres litt forskjellig avhengig av behandlerens utdanning og opplæring. Man får opplæring i enkle aktiviteter som skal gjøres daglig, f.eks. blunking, varme øynene med håndflatene, bevegelse av øynene, endring av synsfokus, og hvile.

Det behandles, dvs. undervises i metoden både individuelt og i gruppe. Råd om pust, kost og mosjon kan også bli gitt, ettersom Dr. Bates hevdet at livsstil kunne påvirke synet.

Hvor mange behandlinger

Ved en førstegans konsultasjon vuderes tilstanden og behandleren forslår et opplegg, f.eks. over 6-10 uker eller evt weekendkurs. Utover det er det meningen at man selv skal etablere nye vaner i hverdagen.

Hvor godt resultat man får avhenger av flere faktorer, som hvilket utgangspunkt man har, hvor mye man bruker de gode synsvanene i praksis og ytre faktorer som f. eks. stress.

Lov og rettigheter

Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Offentlig helsepersonell som utøver Batesmetoden, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forskning

De fleste undersøkelser ble gjort av Bates tidlig på 1900-tallet. Mange udokumenterte beretninger forteller om mennesker som har fått bedret synet ved hjelp av metoden.
(Alternativopplysningen kjenner ikke til forskingsbasert dokumentasjon som bekrefter at metoden har effekt for bedring av synsevnen).

Forsiktighetsregler

Konsulter optiker eller lege hvis du har øyesykdom.
Hvis man trenger briller i forbindelse med bilkjøring er det viktig at man ikke reduserer brillebruken på egenhånd, men søker veiledning hos optiker eller øyelege.

Utdanning

Alternativ opplysningen kjenner pr. idag ikke til skoler/lærere i Norge som utdanner til Batespedagog. Behandling/Kurs i metoden tilbys i Norge.

Det finnes ingen sentral organisasjon med overordnet ansvar for opplæring. Organisering av Bates lærere og skolering er derfor spredt og uorganisert. Imidlertid finnes det et verdensomspennende fellesskap som består av Bates pedagoger som har fått opplæring fra ulike lærere, Bates Association for Vision Education (www.seeing.org).

Finn behandler

Behandleroversikten "Finn behandler" www.behandler.no er et nettsted som brukes for å finne fram til behandler og veileder Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.

 

Teksten er utarbeidet av Unni Nordbrenden, alternativ.no

Referanser:
Torill Opsand, batespedagog, feldenkraispedagog og fysioterapeut, Oslo
Perfect Vision without Glasses, William H. Bates

Litteratur:
William H. Bates: Perfect Vision without Glasses (1920)
Henry Benjamin: Better sight without glasses
Henry benjamin: (Se bedre uten briller, norsk utgave)
Margaret Darst Corbett : Help yourelf to better sight
Clara Hackett: Relax and see clearly
Aldous Huxley: The art of seeing
Janet Goodrich: Vision Improvement
Thomas Quackenbush: Relearn to see
Thomas Quackenbush: Better Eyesight. The Complete Magazines of William H. Bates
Janet Goodrich : Help your child to perfect eyesight
Martin Brofman: Bedre syn ved bevissthetsendring

Relatert artikkel
Godt syn på naturlig vis

 

Sist oppdatert: 13-01-12 12.10.2010

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.