logo

Bildeterapi

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

I bildeterapi benytter man seg av bilder som uttrykks- og kommunikasjonsmiddel, og terapien er basert på teorien om at et hvert menneske, uavhengig av tegneferdigheter, kan gi uttrykk for sine følelser gjennom bilder. Ved å uttrykke seg på denne måten blir man et skapende menneske, og tegningen kan fungere som et supplement til ord, eller det kan lede til at man lettere finner frem til det man trenger å snakke om. Bildeterapi er et godt alternativ for personer med kommunikasjonsproblemer, og det gir innestengte følelser en mulighet til å komme til overflaten.

Det tause språket
Bildets symbolske og terapeutiske virkning har vært kjent lenge. Bildeterapi startet sin utvikling under den andre verdenskrig ved behandlingen av krigsskadede i USA, England og Holland. I Sverige har metoden eksistert siden 1960-tallet, og brukes både på barn, ungdom og voksne.

Bildet er på mange måter vårt første språk, et taust språk. Når ordene ikke strekker til eller er et hinder, gir bildet unike muligheter for kommunikasjon. I et tegnet/malt bilde formes et symbolsk språk der følelser, tanker og minner kan få et ordløst uttrykk. Et bilde kan avspeile vår bevissthet, men det kan også gjengi deler av vårt ubevisste sinn. Bilder og symboler aktiverer det vi vanligvis ikke er bevisste på, og kan lede oss mot en helhet på en unik måte. Gjennom bildeterapi blir de indre bildene synliggjort. På den måten kan man kle sine følelser og tanker med ord.

Kommunikasjon
Bildeterapi kan utøves i grupper eller under fire øyne, avhengig av hva pasienten ønsker og har behov for. Ettersom bildeterapi skal åpne opp for kommunikasjon, kan gruppeterapi varmt anbefales. Gruppen skal fungere som et sted hvor man kan finne nye måter å kommunisere på, et sted man våger å ta sjanser. Du er da et medansvarlig gruppemedlem som kan bidra til at samtalegruppen blir en betydningsfull erfaring for alle. Når man forsøker å snakke om personlige ting gjennom nye ”kanaler” er feedbacken fra andre gruppemedlemmer viktig. Tilbakemeldingene vil kunne gi en pekepinn på hvordan nye væremåter vil komme til å fungere i den virkelige verden.

Selve tegningen foregår i stillhet, og først når bildet er ferdig snakker gruppen sammen om hva bildet forteller. Dialogen og møtet skjer i et lekende og kreativt samspill mellom terapeuten og de andre i gruppen. Bildeterapi kan derfor sies å være en unik kombinasjon av psykoterapi, kunst og lek.

Finn kraften din
Ved å arbeide med bildets medium kan ikke-språklige nivåer i mennesket nås. Med bildets hjelp kan man kommunisere med mennesker som det ellers er svært vanskelig og oppnå kontakt med. Eksempler på dette kan være; barn, afatikere og psykotiske mennesker.
Hovedmålet med bildeterapien er å bidra til en økt kommunikasjonsforståelse. Bildeterapi arbeider også med at pasienten i større grad skal erkjenne den man er, og at man lettere skal klare å bearbeide sine egne problemer. Bildeterapi er også ment som et redskap for at pasienten skal få bedre tilgang til sine egne iboende ressurser.

Å være skapende og kreativ vekker glede og en indre styrke, og når man maler/tegner fritt fra hjertet frigjøres en slags livskraft. Denne tilstanden gjør at man kommer i kontakt med helt spesielle ressurser, og med små steg av gangen kan man integrere ukjente sider i seg selv. I bildeterapi sies det at når man skaper, blir man ført tilbake til sin indre kjerne og personlige helhet.

Det indre barnet er vårt aller innerste vesen, og ved påvirkning gjennom oppvekst, arv og miljø mister vi lett kontakten med vårt indre. Ved hjelp av bilder og symboler kan man nå ”barnet” i seg selv, som ikke bare bærer på fortidens sår, men også på sitt største potensial. En legning av det indre barnet gir oss tilgang til humor, energi, lek, spontanitet, harmoni og visdom.

Bildeterapi kan være til stor hjelp ved livskriser, stress, uro, angst, hørselskade, sorg, depresjon og utmattelse. Det sies også at bildets legende kraft kan gi deg gleden og din indre styrke tilbake.

”Den som skaper et bilde kan gjøre det usynlige synlig” (Paul Klee)Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2017 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.