logo

Kunstterapi, Kunst- og uttrykksterapi, Bildeterapi

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Beskrivelse av metoden
Historikk
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn behandler


Beskrivelse av metoden
Innen kunst- og uttrykksterapi, kunstterapi og bildeterapi er det flere retninger, basert på ulike teknikker og teori. Kunst- og uttrykksmetoder er en kreativ tilnærming til en terapeutisk og psykososial prosess hvor kommunikasjon foregår gjennom bilde, dans/bevegelse, musikk, poesi, drama og psykodrama.

(Se egne beskrivelser av Danseterapi, Danse- og bevegelsesterapi, Musikkterapi, Psykorama, Psykosyntese mv).

I bildeterapi benytter man seg av bilder som uttrykks- og kommunikasjonsmiddel, og terapien er basert på teorien om at et hvert menneske, uavhengig av tegneferdigheter, kan gi uttrykk for sine følelser gjennom bilder. Ved å uttrykke seg på denne måten blir man et skapende menneske, og tegningen kan fungere som et supplement til ord, eller det kan lede til at man lettere finner frem til det man trenger å snakke om. Bildeterapi kan være et godt alternativ for personer med kommunikasjonsproblemer, og det gir innestengte følelser en mulighet til å komme til overflaten.

Historikk
Bildets symbolske og terapeutiske virkning har vært kjent lenge. Bildeterapi startet sin utvikling under den andre verdenskrig ved behandlingen av krigsskadede i USA, England og Holland. I Skandinavia har metoden eksistert siden 1960-tallet, og brukes både på barn, ungdom og voksne.

Uttrykksorientert psykoterapi ble første gang definert i 1974 av helseministeren i Massachusetts, USA, psykiater Dr. W. Goldman. Samme år etablerte professor Shaun McKniff Institute for the Arts and Human Development ved Lesley College, og i samarbeid med professor Paolo Knill utarbeidet han en metode og undervisningsmodell for et Masters-program i Expressive Arts Therapy samt teorien om Intermodal Expressive Art Therapy.

Idag brukes kunst- og uttrykksterapi bådei privat behandling og ved institusjoner og offenlige sykehus.

Beskrivelse av behandling
Behandling foregår med utgangspunkt i den enkelte metode, i grupppe eller en til en, avhengig av hva pasient/klient har behov for.

I kunstterapi, bildeterapi formes et symbolsk språk i et tegnet/malt bilde, der følelser, tanker og minner kan få et ordløst uttrykk. Et bilde kan avspeile vår bevissthet, men det kan også gjengi deler av vårt ubevisste sinn. Bilder og symboler aktiverer det vi vanligvis ikke er bevisste på, og kan lede oss mot en helhet på en unik måte. Gjennom bildeterapi blir de indre bildene synliggjort. På den måten kan man kle sine følelser og tanker med ord.

Selve tegningen foregår i stillhet, og først når bildet er ferdig snakker man sammen om hva bildet forteller. Dialogen og møtet skjer i et lekende og kreativt samspill mellom terapeuten og klinet/pasient, evt. de andre i gruppen. Bildeterapi kan derfor sies å være en unik kombinasjon av psykoterapi, kunst og lek.


Hvor mange behandlinger
Behandling kan foregår over en kort eller lengre periode.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Ved å arbeide med reativ tilnærming kan ikke-språklige nivåer i mennesket nås. Med for eksempel bildets hjelp, dans elller bevegeslse kan man kommunisere med mennesker som det ellers er svært vanskelig og oppnå kontakt med. Eksempler på dette kan være; barn, personer med språkproblemer og psykotiske mennesker.

Hovedmålet er å bidra til en økt kommunikasjonsforståelse og at man i større grad skal erkjenne den man er og få tilgang til egne ressurser. På denne måten vil man lettere skal klare å bearbeide sine egne problemer.

Å være skapende og kreativ kan vekke glede og en indre styrke. Denne tilstanden gjør at man kommer i kontakt med helt spesielle ressurser, og litt etter litt integrere ukjente sider i seg selv.

Det indre barnet er vårt aller innerste vesen, og ved påvirkning gjennom oppvekst, arv og miljø mister vi lett kontakten med vårt indre. Ved hjelp av bilder og symboler kan man nå ”barnet” i seg selv, som ikke bare bærer på fortidens sår, men også på sitt største potensial. En legning av det indre barnet gir oss tilgang til humor, energi, lek, spontanitet, harmoni og visdom.

Bildeterapi kan være til stor hjelp ved livskriser, stress, uro, angst, hørselskade, sorg, depresjon og utmattelse. Det sies også at bildets legende kraft kan gi deg gleden og din indre styrke tilbake.


Lov og rettigheter
Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom


Offentlig helsepersonell som utøver behandlingsmetoden, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det terapeutforeninger/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

Utdanning
Det finnes ulike skoler i Norge og Skandinavia, med forskjellig pensum og ulik lengde, fra 3 år til 6 år.
Utdanning i Kunst og uttrykksterapi
Andre retninger

Finn behandler
Behandleroversikten behandler.no et nettsted som brukes for å finne fram til behandler og veileder. Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler - behandler.no


------------------------------------------

Relaterte saker:

Ut av depresjon med kunstterapi
Kunst kan lindre smerte
Ut av spiseforstyrrelsen med psykodrama
Kunst gir helse ved spiseforstyrrelser
Psykodrama kan hjelpe utsatte etter seksuelle overgrep
Danser seg til bedre psykisk helse


Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.