logo

Bioenergetisk analyse - Bioenergetikk

Beskrivelse av metoden
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Lov og rettigheter
Forskning
Utdanning
Finn behandler

Tekst: Unni Nordbrenden, alternativ.no

Beskrivelse av metoden

Bioenergetikk er en kroppsorientert form for psykoterapi. Bioenergetikk er sammensatt av de greske ordene Bio som betyr liv og Energetikk som betyr læren om energien og omdanningen av den. Kroppen og dens uttrykk analyseres og behandles ved pusteøvelser, massasje, holdning- og bevegelseøvelser, for å mobilisere energi bundet i muskelspenninger. Også samtaleterapi inngår.

lowen
Bioenergetisk analyse - Bioenergetikk ble utviklet av Dr. Alexander Lowen (1910-2008).
Metoden ble utviklet av dr. Alexander Lowen (1910-2008), USA, i 1960-årene. Lowen var student av freudianeren Wilhelm Reich og har tatt med seg videre deler av hans tankegods, som f.eks. teorien om kroppens forsvar, - at kroppen inntar en holdning basert på tidligere hendelser.
Bakgrunnen for metoden er at man tror at måten en person takler stress eller traumer på, programmers inn i muskulaturen og at kroppsholdninger og fysiske spenninger kan gi en pekepinn om mentale holdninger og psykiske problemer. Bioenergetikerne mener at personlig stress, følelser som sinne og frykt påvirker måten vi sitter, står, beveger oss og puster på.

Hensikten med behandling er hovedsakelig å hjelpe mennesker til å bli klar over sine typiske holdninger og kroppsbevegelser og følelsene som assosieres med dem. Dette skal skape samspill mellom kroppen og sinnet og dermed bidra til å øke energinivået og frigjøre de kreftene som finnes i kroppen for å oppnå harmoni og balanse mellom kropp og sjel.

Flere har bidratt til å videreutvikle bioenergetikken. En av dem er John Peirrakos, som har dratt paralleller mellom forskjellige mekanismer som “holder tilbake” energien i personligheten og blokkeringer i kroppens chakraer (energisentre).

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes

Metoden har vært brukt ved bla.
-Stressrelaterte lidelser som tarmkatarr, magesår, migrene, astma og utmattelse.
-Undertrykte følelser
-Kroniske smerter
-Personlig utviling

Metoden er både en analysemetode og en behandlingsmetode.

Beskrivelse av behandling

I behandling arbeides det både med kroppen og psyken.
Behandling kan foregå som individuell terapi, som gruppeterapi/kurs eller en kombinasjon. Man kan f.eks. starte med en enkelt-konsultasjon og avtale et hensiktsmessig opplegg, som f.eks. deltagelse i en gruppe, som foregår som et kurs over en helg eller ved ukentlige møter.

Jording og pusting er stikkord typisk for metoden. I forbindelse med jording er måten man står og setter føttene i bakken på tegn på ens følelsesmessgi tilstand. Føttene og bena er ifølge metoden den grunnleggende kontakten vi har med livets realiteter. Pusting er en vesentlig del av opplegget og det jobbes med å puste dypt og fritt.

Karakterstruktur er et annet sentralt begrep. Hvis man jobber i gruppe, kan f.eks. hvert medlem velge seg et dyr de identifiserer seg med og identifisere dets adferd og kroppsholdning. Dette skal være til hjelp for den enkelte med å forstå seg selv bedre.

Lowen utviklet også en del forskjellige kroppsstillinger, såkalte stressposisjoner, for å aktivere kroppsfølelsen. Posisjonene gir et lett press på kroppen og kombineres med dyp og kontrollert pusting.

Lowen mente at hvis et menneske skal forandre seg, må denne forandringen innebære både en faktisk kroppslig og psykisk forandring. Seksualitet og selvrespekt er grunnleggende temaer i bioenergetisk analyse.

Hvor mange behandlinger

Hvor lang behandlingstid man trenger avhenger av flere forhold. Det kan være hensiktsmessig å avtale et forløp og gjøre opp status underveis.

Lov og rettigheter

Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling av sykdom mv.

Offentlig helsepersonell som utøver bioenergetikk, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forskning

Forskning er stort sett basert på klinisk erfaring, men erfaringsmessig har mange hatt både nytte, glede og fremgang av metoden.

Utdanning

Okotber 2010: Norge ved Norsk Forening for Bioenergetisk Analyse formidlet tidligere et 5-årig utdanningsprogram i bioenergetisk analyse, åpent for leger og psykologer samt andre profesjoner etter individuell vurdering. Foreningen ligger for tiden på is. Norsk Forening For Bioenergetisk Analyse ble startet i mai 1989 og registrert i Brønnøysundregistrene mai 2003.

Forøvrig er det flere institusjoner utenlands hvor utdanning kan gjennomføres.
Kontakt: IIBA – International Institute for Bioenergetic Analysis

Finn behandler

Det finnes antageligvis omkring tretti behandlere i Norge som praktiserer Bioenergetisk analyse - Bioenergetikk. Flere av disse er psykologer.

Behandleroversikten www.behandler.no et nettsted som brukes for å finne fram til behandler og veileder Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.Teksten er utarbeidet av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Referanser:
The Alexander Lowen Foundation
Honoring the Body, Alexander Lowen (2004)
International Institute for Bioenergetic Analysis


Litteratur:
The Language of the Body (1958)
Love and Orgasm (1965)
The Betrayal of the Body (1967)
Pleasure (1970)
Bioenergetics (1976)
Depression and the Body: The Biological Basis of Faith and Reality (1977)
The Way to Vibrant Health: A Manual of Bioenergetic Exercises, co-author Leslie Lowen (1977)
Fear of Life (1980)
Narcissism: Denial of the True Self (1984)
Love, Sex and Your Heart (1988)
The Spirituality of the Body (1990)
Joy (1995)
Honoring the Body: The Autobiography of Alexander Lowen, M.D. (2004)The Voice of the Body (2005)

Sist oppdatert: 13-01-12

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.