logo

Biofeedback - Nevrofeedback

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Beskrivelse av metoden
-Biofeedback
-Nerofeedback
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Lov og rettigheter
Forskning


Beskrivelse av metoden
Biofeedback er en teknikk, og etterhvert en samlebetegnelse for flere treningsmetoder, hvor kroppsfunksjoner måles for at man skal trenes opp til å konrollere dem. Man får altså hjelp til å trene opp adferd og helse ved å bruke signaler fra egen kropp.

Ved å gjøre målinger på kroppsfunksjoner man ikke har kontroll over i utgangspunktet, som muskelspenninger, hjertebank, hjerneaktivitet osv, kan man lære å trene opp visse funksjoner, som f.eks oppmerksomhet.

Som behandlingsmetode brukes metoden bl.a til å redusere impulsivitet og kontrollere hyperaktiv adferd Metoden har vist effekt ved ADHD, epilepsi, rusproblemer, slag og forskjellige stressrelaterte lidelser.

Bakgrunnen for teknologien går tilbake til tidlig I 1930 årene, da amerikanske og britiske vitenskapsfolk utviklet elektronisk utstyr for å avsløre spionasje. Teknikken har blitt brukt på mange områder og løgndetektoren som brukes av politi og rettsvesen I USA er også en av mange forskjellige biofeedback apparater.

Temperaturmåler, pulsmåler eller et blodtrykksapparat er også eksempler på apparater som som utfører former for biofeedback.

Det er flere kjente Biofeedback forskere, som har bidratt til utviklingen av metoden. Joe Kamyia og Barbara Brown, som begge forsket på biofeedback på 1950-tallet, studerte viljemessig kontroll av hjernebølger.

Fra 1960-tallet oppdaget man at metoden også kunne brukes terapeutisk. Dr. Elmer Green og dr. Alyce Green ved Menninger Foundation i Kansas brukte metoden under yogameditasjon og er også kjent for å ha bidratt til å fremme utviklingen av metoden.

Den amerikankske forskeren og psykologen Neal E. Miller (1909-2002) er kjent som opphavsmannet til Biofeedback, som den blir brukt i dag. Han oppdaget at man ved stimulere hjernen kunne trene seg opp til å kontrollere funksjoner som hjernebølger og hjerterytme – funksjoner som man frem til da trodde kun kunne styres ved det autonome nervesystemet.

Mettoden ble kjent som Biofeedback i 1969. Biofeedback er et samlebegrep på ulike treningsmetoder som gjør oss bevisst på og istand til å styre ubevisste kroppsprosesser. I 1993 ble Nevrofeedback (EEG-biofeedback) utviklet som en måte å trene opp hjernen ved hjelp av spesielle dataprogrammer.

Nevrofeedback (EEG-biofeedback)
Nevrofeedback er en form for biofeedback som trener opp hjernen og øker funksjonsnivået ved hjelp av spesielle dataprogrammer der pasientens EEG blir presentert i form av et spill eller grafikk på en dataskjerm.

I 1993 ble nevrofeedback (EEG-biofeedback) utviklet, som er en måte å trene opp hjernen på. Man kan altså lære å endre hjerneaktivitet for å forbedre oppmerksomhet, redusere impulsivitet og kontrollere hyperaktiv adferd. Undersøkelser indikerer at personer med ADHD har for lite av en type hjerneaktivitet i en del av hjernen og for mye av andre typer aktivitet enn personer uten ADHD.

Ulike former for nevrofeedback
EEG nevrofeedback: Metoden som er beskrevet i denne artikkelen.
LENS: Low energy neuro stimulation.
HEG: Haemo encephalo graph. Metode som bruker blodgjennomstrømning målt ved infrarød lys. Refleksjon som feedback.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Ved biofeedback kan man lære å endre hjerneaktivitet for å forbedre oppmerksomhet, redusere impulsivitet og kontrollere adferd. Biofeedback har vist seg å være spesielt effektiv i forbindelse med stressrelaterte problemer.

Metoden har blitt brukt ved
ADHD, hyperaktivitet
Autisme
Epilepsi
Rusproblemer
Slag
Forskjellige stressrelaterte lidelser.
Hjerterytmeforstyrrelser
Angst
Hodepine
Høyt blodtrykk
Psykiske lidelser
Utviklingsforstyrrelser
Schizofreni,
Parkinsons sykdom og
Alzheimers syndrom (presenil demens) mm.

Beskrivelse av behandling
Biofeedback:
I biofeedback behandling brukes forskjellige måleutstyr, som f.eks. temperaturmåler som regulerer varmeforandring i huden. Galvanisk reaksjonsføler som måler hudens elektriske ledeevne under svetteproduksjon ved stress. Elektromyograf-EMG, som bruker hørbare eller synlige signaler for å male muskelspenninger, elektroencefalograf-EEC, som viser hjernebølgeaktivitet og elektrokardiograf-EKG, som måler hjerterytmen. Selve apparatene har ingen virkning på kroppen.

Sensorer plasseres på kroppen og man skal lære å kjenne igjen signalene som viser at man slapper av. For å oppnå ønsket efffekt, eller tilstand brukes avspenningsteknikker og pust.

Biofeedback brukt som behandlingsmetode inngår ofte i et store opplegg og brukes gjerne i kombinasjon med f.eks. psykoterapi og ernæringsterapi.

Nevrofeedback:
I behandling eller trening blir det festet elektroder til hodet, som registrerer aktivitet. En datamaskin gir respons og på denne måten kan brukeren gjennom trening selv lære å bruke hjernen på en optimal måte.
Programmet kan være laget som et visuelt spill, hvor fremdrift i spillet avhenger av måten å bruke hjernen på eller det kan være koblet til høytalere som gir en bestemt tone når man har en ønsket hjernebølge.

Nevrofeedback kan kombineres med andre former for biofeedback.

Hvor mange behandlinger
Noen behandlere foreslår et behandlingsopplegg over minst seks terapitimer á 30 minutter. Opplegget avhenger av tilstand. Andre trener 10-30 minutter ca ukentlig. Noen behøver 10 behanlinger, andre 30 eller 40 for å oppnå varig effetkt

Lov og rettigheter
Lov om alternativ behandling er gjeldend:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Offentlig helsepersonell som utøver Biofeedback – Nevrofeedback, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forskning
Det er gjort en rekke studier og pilotprosjekter på Biofeedback og Nevrofeedback både utenlands og i Norge:

En amerikansk studie fra 1996 viser at når biofeedback brukes for å løse opp spenninger i skuldrene, lindres spenningshodepine.

Nevrofeedback og ADHD
Det har blitt forsket på metoden bade ved Universitetet i Bergen og ved Sykehuset i Østfold men det kan se ut til at det ikke bevilges nok midler til å gjennomføre gode, langvarige prosjekter.

Finn behandler
I Norge er det enkelte leger, psykologer og sykepleiere som praktiserer metoden.


Relaterte saker:
Nevrofeedback hjelper barn med ADHD
Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.