Biopati

Generelt om Biopati av Kurt Nielsen, grunnlegger av Biopati
Analyse og behandling av Anne Victoria Heiberg, Biopat

Historikk
Biopati kommer av det greske ordet Bios = liv og Patos = følelse, lidelse, sykdom. Biopati er en naturmedisinsk, helhetlig analyse- og terapiform som kombinerer amerikansk biologisk medisin, tysk immun- og symbioseterapi og skandinavisk naturmedisin, som jo har sterke innslag fra østen. Det biopatiske system ble grunnlagt i 1980 av den danske behandler og forfatter Kurt Nielsen. Den første biopatskolen ble etablert i København i 1981. Samme år ble biopat-tittelen innregistrert og varemerkebeskyttet. Biopatien har siden spredt seg til de øvrige skandinaviske land, Spania og England.

Biopati defineres av dens grunnlegger, Kurt Nielsen; "Menneskets allmenntilstand sees i biopatien som en naturlig konsekvens av dets samspill med miljøet, forholdet til andre mennesker og livet rundt seg, til seg selv og til selve tilværelsen". Det vi normalt kaller sykdom, er et biprodukt av en mer omfattende degenerasjonsprosess, og denne degenerasjonen er en naturlig konsekvens av vår samlede livssituajon. Virkelig helbredelse krever derfor en regenerasjon (gjenoppbygging) av organismen som helhet. Helbredelse krever reelle forandringer i et menneskes liv, psykisk så vel som ernæringsmessig og fysisk."

Når kan du bruke biopati
I den menneskelige organismen foregår det uopphørlig tusenvis av biokjemiske prosesser som reguleres og integreres i en koordinert helhet av nerve- hormon- og immunsystemet. Saltkonsentrasjon, væskebalanse, temperatur, konsentrasjon av oksygen, næringsstoffer, avfallsstoffer osv. reguleres konstant og holdes innenfor snevre grenser. Derved opprettholdes et noenlunde stabilt indre miljø på tross av omskiftelige ytre omstendigheter. Den indre balanse kalles homøostase og er en forutsetning for sunnhet.

Faktorer som bidrar til at homøostasen forstyrret, kalles antihomeostatiske faktorer. Dette kan være f.eks.

-psykososialt stress
-konstitusjonelle faktorer som nedarvedegener
-morens tilstand under graviditeten og medfødte forgiftninger
-kjemiske faktorer som mangel på vitaminer, mineraler, umettede fettsyrer, proteiner enzymer mm.
-belastning av skadelige tilsetningsstoffer i mat, miljøgifter, stimulanser
-fysiske faktorer som manglende mosjon, sol, frisk luft og søvn
-skadelig stråling fra vannårer og el-installasjon etc.

Utsatt for de antihomeostatiske faktores forstyrrende innflytelse prøver kroppen å tilpasse seg situasjonen og regulere seg tilbake til likevektstilstand. Denne tilstand kalles adapsjon, og utløser alltid en serie fysiologiske reaksjoner som kalles "stress-syndromet". Avhengig av belastningens styrke og varighet kan stress-syndromet være alvorlig eller overfladisk, langvarig eller kortvarig. Stress-syndromet er den felles faktor som er aktivt involvert i ethvert syksomsforløp, uansett årsakene og sykdommens art, uansett om den er fysisk eller psykisk. Dette utnyttes i biopatens grunnprogrammer, som avlaster organismen, og gir energi til å begynne på en regenerasjon.

Analyse og behandling
Biopatisk analyse og behandling består av et grundig intervju og måling av energi og preparatbehov med et bioelektronisk måleapparat, en biotron. Målingen foretas på div. punkter på hender og føtter. Adaptasjonsfase bestemmes, evt, kronisk betennelsesfokus lokaliseres, og meridian- og organfunksjoner vurderes sammen med utslagene fra biotrontesten.

Resultatet av analysen leder frem til et biopatisk regenerasjonsprogram bestående av:

Kostterapi. en diett som ikke er fanatisk, men tilpasset klientens reelle behov.

Vitamin- og mineralterapi. tilpassede mengder av de enkelte stoffer som påvirker den biokjemiske balanse.

Regulasjonsterapi. Utrensing av gift- og avfallsstoffer sam regulasjon av organfunksjoner bl.a. ved hjelp av urter.

Symbioseterapi og immunterapi. Forøkelse av immunkapasiteten, slik at kroppen blir i stand til å bekjempe infeksjoner, betennelser og forgiftninger, samt gjenoppbygging av den naturlige hud- o slimhinneflora, f.eks. tarmfloraen. Her anvendes fortrinnsvis fortynnende preparater av mikroorganismer samt tilskudd av levende bakterier f.eks. melkesyrebakterier. Dessuten anvendes urter med innvirkning på dysbioser og til generell påvirkning av immunforsvaret.

Målet med behandlingen er å sette igang organismens selvhelbredende krefter, og igjen oppnå homeostase - som er en forutsetning for reell sunnhet og god helse. Etter endt bahandlingstid skal man kunne gå tilbake til vanlig sunn kost uten andre tilskudd enn de som eventuelt skal vedlikeholde balansen.

Anne Victoria Heiberg er utdannet Biopat, og leder av faggruppen i biopati i NNH,
(Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon).


Til oversikten

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen