Biopati

Beskrivelse av metoden
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Forsiktighetsregler
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn behandler

 

Beskrivelse av metoden
Biopati er en behandlingsmetode som består av ulike analyse- og diagnose everktøy og behandlingsformer. Basert på kunnskap fra både naturmedisin, orientalsk- og vestlig medisin, består biopati av ernæringsterapi, urtemedisin, immunterapi, holistiske analyse- og behandlingsmetoder som inkluderer irisdiagnostikk, øreakupunktur, tungeanalyse, fotsoneterapi og kinesiologi.

Navnet biopati kommer av det greske ordet Bios=liv og Patos=følelse, lidelse, sykdom. Det biopatiske system ble grunnlagt i 1980 av den danske behandler og forfatter Kurt Nielsen. Den første biopatskolen ble etablert i København i 1981. Biopati kalles også Biologisk medisin.

I biopatien ser man på menneskets allmenntilstand som en naturlig konsekvens av ytre og indre påvirkning - samspill med miljøet, forholdet til andre mennesker og livet rundt seg, til seg selv og til selve tilværelsen.

Dette kan omfatte mors tilstand under graviditet og medfødte forgiftninger, psykososialt stress, kjemiske faktorer som mangel på vitaminer, mineraler, umettede fettsyrer, proteiner enzymer mm, konstitusjonelle faktorer som nedarvede gener. Om nan får tilstrekkelig søvn, sol, frisk luft, mosjon er vesentlig. Videre ser man på påvirkning fra miljøgifter, tilsetningsstoffer i mat, skadelig stråling fra vannårer og elektrisitet mv.

Den indre balanse kalles homøostase og er en forutsetning for sunnhet. Sykdom sees på som et biprodukt av en omfattende degenerasjonsprosess, og denne degenerasjonen er en naturlig konsekvens av vår samlede livssituajon. Virkelig helbredelse krever derfor en gjenoppbygging av organismen som helhet. Helbredelse krever reelle forandringer i et menneskes liv, psykisk, ernæringsmessig og fysisk.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Biopati brukes blant annet ved ved:
- Ubalanse
- Tretthet
- Smerter i kroppen
- Ledd og muskelsmerter
- Problemer med rygg og nakke
- Revmatiske plager
- Hodepine
- Mat-intoleranse
- Fordøyelsesbesvær
- Kvinneplager
- Stryking av immunsystemet
- Psykiske plager
- Stress og anspenthet
- Nedstemthet
- Tretthet og slapphet
- Manglende energi og utbrenthet

Beskrivelse av behandling
Målet med behandlingen er å sette igang organismens selvhelbredende krefter, og igjen oppnå homeostase, som er en forutsetning for reell sunnhet og god helse.

Biopatisk analyse og behandling består av et omfattende intervju og måling av energi og preparatbehov med et bioelektronisk måleapparat, en biotron. Målingen foretas på div. punkter på hender og føtter. Andre analyseverktøy kan være irisanalyse, mørkefeltsmikroskopi, kinesologi, og hårmineralanalyse.

Resultatet av analysen leder frem til et behandlingsprogram bestående av:
- Kostterapi, en diett tilpasset klientens behov.
- Vitamin- og mineralterapi, tilpassede mengder av de enkelte stoffer som påvirker den biokjemiske balanse.
- Regulasjonsterapi, utrensing av gift- og avfallsstoffer sam regulasjon av organfunksjoner bl.a. ved hjelp av urter.
- Symbioseterapi og immunterapi, forøkelse av immunkapasiteten, slik at kroppen blir i stand til å bekjempe infeksjoner, betennelser og forgiftninger, samt gjenoppbygging av den naturlige hud- og slimhinneflora, f.eks. tarmfloraen. Her anvendes fortrinnsvis fortynnende preparater av mikroorganismer samt tilskudd av levende bakterier f.eks. melkesyrebakterier. Dessuten anvendes urter med innvirkning på dysbioser og til generell påvirkning av immunforsvaret.


Hvor mange behandlinger
Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hva slags plager og problemer som behandles og hvor lenge man har hatt lidelsen.

Etter endt bahandlingstid skal man kunne gå tilbake til vanlig sunn kost uten andre tilskudd enn de som eventuelt skal vedlikeholde balansen.

Forsiktighetsregler
Urter og kosttilskudd som brukes i behandlingen kan påvirke evt. bruk av legemidler.

Lov og rettigheter
Biopat ingen beskyttet tittel i Norge.

Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Offentlig helsepersonell som utøver akupunktur, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det behandlerorganisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

Utdanning
Utdanningen foregår som et deltidsstudium over 4 år.
Skoler som tilbyr utdanning i Biopati

Finn behandler
Behandleroversikten behandler.no et nettsted som brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler - behandler.no


Til oversikten

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen