logo

Chakrabalansering

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Chakrabalansering er en metode for healing som har som mål å harmonisere kroppens energier via energisentrene, chakraene. Teknikkene bygger på den indiske tankegangen om at mennesket har en rekke energisentre i kroppen, kalt chakraer (hjul, bevegelse). Gjennom chakrasystemet tar mennesket inn energier, fremfor alt prana (livsenergi), og fordeler den rundt om i kroppen. Chakrabalansering innebærer at man ved hjelp av healingteknikker som håndspålegging og fargeterapi balanserer kroppens chakraer og de tilknyttede fysiske og psykiske funksjonene.

Kroppen vår er et stort energimottak, for vi tar inn energi fra alt levende som finnes rundt oss. Energien får vi blant annet fra dyr, planter og andre mennesker. Til og med månen og stjernene er energigivere. Menneskekroppen har flere hundre energisentre, både store og små, men det er de sju største man refererer til som chakraer. Et chakra kan beskrives som en akkumulasjon av energi fra ulike bevissthetsnivåer.

Løser opp blokkeringer
Under en behandling kan det hende at du føler deg nedfor eller opplever psykisk smerte. Det kan komme av de destruktive mønstrene i de ulike energisentrene (chakraene), som ofte dannes når man er i psykisk ubalanse. Basert på hva vi har opplevd, former chakraet seg til et spesielt mønster hos hver enkelt. Det sies at dette mønsteret gjør oss til den vi er, og at det er det som gjør at vi er ulike og reagerer forskjellig. Dårlig selvtillit, selvbebreidelse og sjenanse er bare noen få eksempler på hva som kan bidra til at destruktive mønstre dannes. Slike følelser, tanker og opplevelser lagres ofte i solar plexus-chakraet (brystet) og i hals-chakraet. Når healeren fokuserer på dine chakraer og formidler energi, kan de destruktive mønstrene komme til overflaten. Derfor er det spesielt viktig at en chakrabalansering skjer i rolige og fredfulle omgivelser. Avslutningsvis er det viktig at man hviler og slapper helt av i noen minutter etter behandlingen, slik at kroppen får tid og rom til å hente seg inn igjen. Hvis ønskelig er det som regel tid til en liten samtale etter behandlingen.

Når det har oppstått en blokkering i et chakra roterer det ikke like fort som tidligere. En blokkering er med andre ord en energi som savner aktivitet og bevegelse. Det betyr at det ikke kan ta opp like mye energi som før, og det kan heller ikke videresende mye energi til de sammenkoblede energistrømmene i kroppen. Det gir færre impulser til de hormonproduserende kjertlene, samt mindre overskuddsenergi til halsauraen. En chakrabalansering løser opp disse blokkeringene, og hjelper kroppen til å finne tilbake til sin naturlige balanse.

De syv chakraene
De syv viktigste chakraene finnes i en rad langs kroppens midtlinje, og de anses å ha forskjellige vibrasjoner, former, funksjoner og korresponderende farger. Hvert chakra inneholder to motsvarende krefter; en utadgående og en inngående. Gjennom den utgående kraften gir chakraet fra seg energi til omgivelsene, og gjennom den innadgående kraften tar chakraet inn energier. Man kan dele inn de forskjellige chakraene på følgende måte:

Rødt - Det første chakraet: Nedre del av ryggrad
Kalles også for rotchakraet. I fargeterapi sies det at rødt er en livsfarge av den glødende solen og av ilden. Rødt øker pulsen og blodtrykket, samt pust. Rødt er også begjærets farge. Fargen rød blir brukt til å bekjempe anemi (blodmangel), astma, hudsykdommer og kronisk hoste. En person med overskudd av rødt kan uttrykke dominans og sinne, være fysisk voldelig (slem) og ha en vulgær holdning.

Oransje - Det andre chakraet: Bekkenområdet
Kalles også for sakralchakraet. Som en farge blandet av rødt og gult, står oransje iføge fargeterapeuter for godhet og varme hos et menneske. Oransje skal symbolisere den stigende solen, og gjør oss våkne og muntre. Det sies at den oransje fargen har en innvirkning på både kropp og sinn. Overraskende resultater har gjort seg til kjenne ved bruk av fargen oransje ved mentale lidelser som bl.a. depresjoner og pessimisme. Oransje bli brukt i behandlingen av arteriesklerose (pulsåreforkalkning), sklerose (forkalkning), anoreksi (spisevegring), anemi (blodmangel), ved dårlig matlyst og ved fordøyelsesproblemer. En person med overskudd av oransje kan ofte uttrykke forvirring, trøtthet og pessimisme.

Gult - Det tredje chakraet: Solar plexus (rett over navelen)
I fargeterapi er gult et symbol på solen I horisonten. Gul er den lyseste av alle de vanligste fargene man bruker innenfor fargeterapi. Gult reflekterer lyset i alle retninger, og skaper en følelse av at man frigjøres. Det sies også at fargen gul har god effekt på kroppens metabolisme. En person som domineres av det gule chakraet kan gi uttrykk for konsentrasjonsproblemer, være utspekulert og ondskapsfull.

Grønt - Det fjerde chakraet: Hjertet
Kalles også for hjertechakraet. Fargen grønn har sin plassmidt i fargespekteret og sies og ha en harmoniserende virkning på kroppen. Den gjør oss ikke tause og passive, men rolige og nøytrale i positiv forstand. Grønn sies å være en farge som representerer god konsentrasjon. Grønt brukes for å behandle bronkitt, kronisk hoste, hevelser og betennelser. Det antas også at grønt kan ha en positiv innvirkning i behandlingen av cyster, øyesykdommer og diabetes. En person med overvekt av grønt i seg kan uttrykke en viss form for tiltaksløshet, usikkerhet og sjalusi. Fargen rosa assosieres også med hjertechakraet.

Blått - Det femte chakraet: Halsen
Kalles også for halschakraet. I fargeterapi forbindes blått med fred og uendelighet. Det hevdes at fargen blå har en avslappende og beroligende virkning på kropp og sinn. Det sies at blått letter hodepine og migrene, behandler magesmerter, muskelkramper og leverproblemer.
Mennesker med blått som den dominerende fargen i seg kan uttrykke tvil, apati, melankoli og mistro.

Indigo - Det sjette chakraet: Nedre del av pannen
Kalles også for pannechakraet. Indigo er en kjølig farge som sies å utvikle de psykiske sansene og intuisjonen. Den brukes i behandlingen av øye-, øre- og nesebesvær, samt på mentale problemer. Indigo brukes også til å behandle avhengighet. Fargen skal også ha en beroligende effekt, og noen fargeterapeuter hevder at indigo kan være nyttig for å kontrollere blødninger.

Lilla - Det syvende chakraet: Toppen av hodet
Kalles også for kronechakraet. Utøvere av fargeterapi hevder at lilla er meditativ og at det er følelsenes farge. Lilla brukes for å stimulere lymfesystemet og til å behandle eventuelle problemer med milten. Lilla brukes også for å avspenne muskler og til å berolige det sentrale nervesystemet. En person med overskudd av lilla kan virke dominerende, samt ha fanatiske tendenser.

Enkel chakrabalansering kan man gjøre selv:
Ligg eller sitt bekvemt og fjern stramme klær slik at energiene får bevege seg fritt.
1. Legg en hånd over det første chakraet, nederst på ryggraden. Forestill deg fargen rød der du har hånden. Arbeid med hjelp av fantasi, tanke og forestillingsevne for å få den røde fargen til og føles stabil, dyp og klar.
Lag en lyd med stemmen din og prøv deg frem med ulike vokaler. Senk tonen til du kjenner vibrasjonene i kroppen ved det første chakraet. Det er en ganske dyp og lav tone som skal brukes her. Hold på tonen til vibrasjonen føles ren.
2. Flytt hånden til det andre chakraet, som ligger i bekkenområdet. Forestill deg fargen oransje, og gjør den dyp, stabil og klar. Lag på ny en lyd med stemmen til du har funnet vibrasjonen i det andre chakraet. Samme metode som tidligere.
3. Så flytter du hånden til det tredje chakraet, som er solar plexus, området rett over navelen. Her skal du se for deg fargen gul, mens du gjør samme prosess som tidligere. Lag en lyd med stemmen til du kjenner vibrasjonen i kroppen.
4. Metoden gjentas på de resterende chakraene. Det fjerde chakraet er grønt, og hånden skal nå legges på hjertet.
5. Det femte chakraet er blått, og hånden skal nå plasseres på halsen.
6. Det sjette chakraet er indigo, og hånden skal plasseres på nedre del av pannen.
7. Til sist tar du for deg det syvende chakraet som er fiolett (lilla) og som er toppen av hodet.
8. Når du har jobbet deg gjennom alle de syv chakraene skal du se for deg at alle chakraene snurrer i sine respektive farger. Så skal du skape en vertikal kraftstrøm som forbinder alle chakraene sammen, som perler på en tråd. Kjenn strømmen pulsere opp langs fremsiden av kroppen med innpusten, og ned med utpusten langs ryggraden.
Dette er en veldig enkel og effektiv metode for å holde chakrasystemet i balanse.

Chakrabalansering har til hensikt å løse opp blokkeringer som har festet seg i kroppens chakraer, slik at energi og livskraft kan flyte fritt.


Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2017 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.