logo

Coaching

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Beskrivelse av metoden
-Coaching
-Personlig coaching, livscoaching
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn behandler

 

Beskrivelse av metoden
Coaching er et samlebegrep for en rekke teknikker og metoder som gjør klienten i stand til å oppnå fremgang og resultater, gjerne gjennom akselererte læringsprosesser. Istedenfor å foreslå egne løsninger, vil coachen hjelpe klienten til å finne sine egne løsninger på de problemer man står ovenfor. Coachen blir en tilrettelegger som hjelper klienten til å få det beste ut av seg selv. Coaching kan foregå som undervisning eller som behandling.

Coaching finnes i en rekke avarter, blant annet teamcoaching, leder- eller businesscoaching, idrettscoaching og personlig coaching (life coaching), helsecoaching. Forskjellene mellom disse er egentlig ikke så store, og ofte er det kun rammene og settingen som varierer. I businesscoaching tar man utgangspunkt i virksomhetens mål og utfordringer, mens personlig coaching helt og holdent tar utgangspunkt i individet og hva denne ønsker å oppnå. I coachens metode og tankemåte vil det derimot være mye likt.

Selv om mye av metodikken bak coaching stammer fra gestalt- og adferdsterapi eller andre områder innen psykologi, er coaching likevel ikke det samme som terapi. Hovedforskjellen mellom coaching og terapi er at coaching ikke har til hensikt å løse dypereliggende emosjonelle problemer. Coaching er derimot mer opptatt av praktiske løsninger for å klargjøre målsettinger og oppnår resultater innen bestemte tidsrammer. En annen måte å beskrive forskjellen på er at mens terapi hovedsakelig relaterer seg til fortiden, handler coaching om hva du kan/skal gjøre i fremtiden. I praksis er likevel ikke forskjellene nødvendigvis så store fordi mange coacher har erfaring som terapeut eller vise versa.

Coaching utøves gjennom å stille spørsmål som klargjør mål og verdier eller som gir nye perspektiver, ved mentale øvelser eller ved å lære klienten spesifikke teknikker eller strategier for å oppnå ønsket resultat.

Selv om det også er mulig med enkelttimer for å oppnå spesifikke mål, er det mest vanlig at coachen og klienten har jevnlig kontakt over et visst tidsrom. Dette gir muligheter for at klientens mål og atferd kan justeres underveis, og bidrar til å sikre at klienten oppnår et varig resultat.

Personlig coaching - life coaching
Personlig coaching handler hovedsaklig om å utforske hva klienten ønsker å oppnå her i livet, og hvordan de kan gå frem for å tilfredsstille sine ønsker og behov. Ofte handler prosessen om å gi klienten nok motivasjon og handlekraft til å nå sine mål, men det er i og for seg ikke nødvendig å ha noen klare mål for å ha nytte av denne formen for coaching. Klienten vet for eksempel kun at man ikke vil ha det slik som nå og at han ønsker forandring, men mangler en bevisst forståelse av hva man ønsker isteden. Gjennom coachingprosessen skapes det klarhet i dette, selv om resultatet ofte er at man strekker seg mye lenger enn man trodde var mulig. Coachingen blir derfor et redskap for personlig utvikling og vekst.

 

Lov og rettigheter
Coach er ingen beskyttet tittel i Norge.
Coaching kan foregå som undervisning eller som behandling.

Lov om alternativ behandling er gjeldende når det brukes i behandlingssammenheng.
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Offentlig helsepersonell som utøver coaching, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det utøverorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klientbehandling og etikk.

Utdanning
Det finnes forskjellige utdannelser innen coaching på uike nivå og med forskjellig innhold.
Se oversikten Utdanning/skoler, Coaching

Finn behandler
Behandleroversikten behandler.no et nettsted som brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler - behandler.noReferanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.