logo

Colon hydroterapi - Tarmskylling

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Beskrivelse av metoden
Historikk
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Forsiktighetsregler
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn behandler


Colonhydroterapi (CHT) er en avansert form for tarmskylling, hvor man renser hele tykktarmen - colon fra endetarmsåpningen til blindtarmen (1,5-1,8m) med spesialutviklet utstyr. Tarmen blir renset med filtrert vann under varierende temperatur og trykk, som skyller ut opphopet avføring og avfallsstoffer.

Stress, dårlig kosthold, miljøgifter, konserveringsmidler og syntetiske legemidler påvirker kroppens biokjemi, noe som kan føre til forstyrret fordøyelse og stoffskifteproblemer. Miljøet i tarmen blir surt, og får en lavere ph-verdi. Hvis surhetsgraden i tarmen endres oppstår det en ubalanse og de gode tarmbakteriene forstyrres. I tarmen finnes flere typer bakterier - mikroorganismer, blant annet de gode tarmbakteriene som skal være tilstede (melkesyrebakterier), samt de ”normale” forråtnelsesbakteriene. Sykdomsfremkallende bakterier og sopp inntas via kostholdet, eller ved smitte som salmonella og kolera. Noen bakterier blir sterke og skyver andre bakterier til side (dysbiose). Den normale likevekten mellom tarmbakteriene og kroppen blir forstyrret, noe som blant annet kan føre til et svekket immunforsvar.

Hele 80 prosent av kroppens immunforsvar finnes i veggen i tynntarm og tykktarm, og slimhinnen på innsiden av tykktarmen er det viktigste forsvarssystemet mot giftstoffer. Det er også forsket på at svekket immunforsvar som følge av et forstyrret stoffskifte i tarmen, kan føre til fremvekst og utbredelse av kreftceller. Det kommer av at ikke nok surstoff når frem til alle deler av kroppen, og fordi avfallsstoffer og giftige stoffer blir ikke raskt nok brutt ned og skilt ut.

Når ph-verdien i tarmen blir lav, dvs sur, bygger det seg opp en selvforgiftning i kroppen. Den lave ph-verdien fører til at kroppen avgir for mye kalsium, og fritt kalsiumavfall er som gift for kroppen. Når man inntar sur mat og drikker forsurer det ph-verdien i kroppsvæskene, og kroppens organer som lever, hjerte, bukspyttkjertel og nyrer må jobbe på høygir for å nøytralisere det forsurede miljøet i tarmen.

Hvis denne ubalansen utvikler seg kan det oppstå problemer som forstoppelse, diaré og oppblåst mage. Problemer i bukspyttkjertelen kan også oppstå, som videre kan føre til symptomer og sykdommer som osteoporose (benskjørhet), depresjon, candida, reumatisme, muskel- og leddsmerter, hodepine, allergi, betennelser, infeksjonssykdommer, eksem, konsentrasjonsproblemer, vitalitetstap og forhøyet blodtrykk. Kronisk lav, dvs. sur ph-verdi i kroppsvæskene sies derfor å være hovedårsaken til at mange sykdommer oppstår.

Historikk
Colonhydroterapi, tarmskylling har vært kjent for sin helsebringende virkning i flere tusen år, og ble blant annet brukt av de gamle egypterne for 3500 år siden. Colonhydroterapi har i nyere tid vært brukt både i USA og Europa siden 1990-tallet.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
En opphoping av avfallsstoffer irriterer tarmen og hindrer den i å jobbe optimalt, og i mange tilfeller kan det føre til en ubalanse i tarmfloraen og et svekket immunsystem. Når tykktarmen blir renset vil den nedsatte eller ødelagte balansen i tarmsystemet bli forbedret eller helt normalisert, ifølge utøvere av mtoden.
Colonhydroterapi skal lette/fjerne symptomer og problemer som :

- Forstoppelse eller treg mage
- Candida, sopp og parasitter
- Diaré, hodepine/migrene
- Mageirritasjon
- Trøtthet
- Konsentrasjonsvansker,
- Hudsykdommer (eksem, psoriasis)
- Gikt og muskellidelser
- Overvekt

Beskrivelse av behandling
Under behandling med colonhydroterapi ligger pasienten på ryggen, tildekket på en behandlingsbenk. Temperert vann, ca.30-38 grader, føres inn i tarmen gjennom et engangskateter, et mykt kunststoff-rør, og ut igjen.

Behandlingen suppleres ofte med en myk utvendig massasje av magen. Lett trykkmassasje på føttenes soner kan øke effekten av behandlingen.
Hos noen behandlere kan man være med i prosessen og observere det som kommer ut via er neonopplyst rør som er montert i maskinen.

En behandling med colonhydroterapi varer normalt i 40-50 minutter, men ved førstegangs besøk bør det påregnes noe lenger tid.

Det anbefales ofte å innta tilskudd av gode tarmbakterier både under og etter avsluttet behandling.

Hvor mange behandlinger
Antall behandlinger man trenger er avhengig av tarmens tilstand og må derfor tilpasses individuelt, men en behandling er ofte ikke nok. For å få renset tarmen godt anbefales ofte et minimum på tre behandlinger, som bør foretas en gang i uken i tre uker, eller annenhver uke.

Ved å gjennomgå en serie behandlinger med colonhydroterapi ønsker man å fjerne alt av gamle slaggrester og plakk som finnes i tykktarmen. Hvis man har hatt problemer i mange år og har andre sykdommer i tillegg må man påberegne mer enn tre behandlinger. Eksempler på dette kan være et svekket immunforsvar eller en selvforgiftning. Candida og kvikksølvforgiftning kan kreve flere behandlinger kombinert med annen terapi (avgiftning).

En behandling med colonhydroterapi er smertefri, men noen kan oppleve et lett ubehag i magen (trykk) og avføringstrang etter endt behandling. Man kan også få utrensningssymptomer i form av hodepine og tett nese. Symptomene er som regel ufarlige og går raskt over. Behandlingen kan gi en velbehagsfølelse, med en følelse av letthet i hele kroppen etter behandling med colonhydroterapi.


Forsiktighetsregler
Personer med alvorlige hjerte- og kretsløpsproblemer, aorta aneurysma (utvidelse av hovedpulsåren), blødende tykktarm, eller med kronisk tarmbetennelse må ikke behandles med colonhydroterapi. Personer under strålebehandling av tarmsystemet, gravide og ammende bør også unngå denne behandlingen.

Lov og rettigheter
Colon hydro behandler er ingen beskyttet tittel i Norge.

Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Offentlig helsepersonell er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det utøverorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klientbehandling og etikk.

Utdanning
Utdanning foregår ofte som en opplæring av apparat, for behandlere som allerede har en utdanning innen helheltig helse, eller som helsepersonell, sykepleier, lege mv.

Finn behandler
Behandleroversikten behandler.no et nettsted som brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler - behandler.noReferanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.