logo

Danseterapi, Danse- og bevegelsesterapi

Tekst: Unni Nordbrenden - alternativ.no

HUSK Å BESKRIVE BILDE KORTBeskrivelse av metoden
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Lov og rettigheter
Forskning
Utdanning
Finn behandler

Beskrivelse av metoden

Danseterapi er en form for psykoterapi hvor kropp og bevegelse er hovedmediet i interaksjonen. Danse- og bevegelsesterapi er en forholdsvis ny terapiform i Norge, men en mangårig tradisjon i bl.a USA og England.

Danseterapi er basert på kunnskapen om at kropp og sjel gjensidig påvirker hverandre. Behandlingsmetoden omfatter både en forståelse av kunstnerisk uttrykk og en terapeutisk bearbeiding av uttrykket, og bygger på en helhetlig forståelse av mennesket. Det helhetlige perspektivet understrekes ved antakelsen om at alle menneskelige ytringsformer, deriblant bevegelse, er viktige i en terapeutisk prosess.

Danseterapi er en kunstterapiform på lik linje med musikkterapi og kunst- og uttrykksterapi, hvor man bruker kroppen som instrument og uttrykk. Følelser, fantasi, lekenhet, liv, det ubevisste kan komme opp gjennom dans og bevegelse. Målet med danse- og bevegelsesterapi er å oppdage de ressurser og muligheter som finnes i hvert enkelt menneske.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes

Bevegelsesarbeid kan forløse følelser, fantasier og intellekt. Det kan være et kraftfullt verktøy for forandring fordi det hjelper oss å komme i kontakt med kroppen. Man kan få en sterkere tilknytning til seg selv, til sin identitet og til egne muligheter og ressurser. Ved å vekke tanker og følelser påvirkes også verbal uttrykksevne.

Danseterapi anvendes i behandling, rehabilitering, spesialundervisning og forebyggende virksomhet – på skoler, spesialskoler, ved institusjoner, sykehus, sykehjem, i psykiatrien osv.

Beskrivelse av behandling

Danse- og bevegelsesterapeuter bruker improvisasjon og bevegelse med pasienter og klienter individuelt og i grupper. Det utføres med eller uten musikk, spontant eller ut ifra gitte bevegelser. Noen ganger kan man bruke gjenstander, som en leke, et skjerf el. som kan hjelpe igang prosessen og gir rom for kreativitet og samspill.

Det brukes diagnostiske observasjonsmetoder for å kartlegge hvordan klienter responderer på interaktive og personlige prosesser, men i danseterapi er det ikke noe som er feil eller riktig trinn og kroppsbevegelse. Danseterapi handler ikke om å prestere eller å være flink. Det gir derimot mulighet til å gå inn i seg selv og oppleve tilstedeværelse i kroppen på en ny måte.

Danseterapi handler også mye om å finne sine egne bevegelser og alle har vi egne preferanser i forhold til hvordan vi beveger oss. Det handler om å bli bevisst dette og å jobbe med å utvide og utvikle repertoaret sitt og bli kjent med hvem man er.

En individuell konsultasjon begynner gjerne med en samtale, før det arbeides med kroppen og dens holdninger og bevgelser. Klienten velger selv hvor mye han/hun vil bevege seg og det gis veildning og instruksjon underveis om nødvendig. Kosultasjonen avsluttes gjerne med en samtale for å knytte det ubevisste til det bevisste.

Ved danseterapi i gruppe starer man gjerne i en sirkel, med oppvarming. Det kan f.eks. være fysisk oppvarming, pust, utforskning av bevegelsesmuligheter eller at man uttrykker en følelse eller navnet sitt med en bevegelse. Det taes gjerne utganspunkt i et tema og utifra det begynner man å jobbe individuelt.

Mot slutten er deltagerne ofte rolige og mer tilstede i egen kropp og man snakker sammen om det man har gjort og opplevet i løpet av timen.

Hvor mange behandlinger

Hvor mange behandlinger avhenger av omfang av problem/tilstand. Noen kan få hjelp til et konkret problem iløpet av en serie timer eller et kurs, men for andre kan danseterapi være en del av et permanent tilbud, for å opprettholde og forbedre funksjonsnivå.

Lov og rettigheter

Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Offentlig helsepersonell som utøver danseterapi, danse- og bevegelsesterapi, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det terapeutforeninger/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.
Danseterapeut er ingen beskyttet tittel i Norge.

Forskning

Forskningsprojektet «Danseterapi for barn og ungdom med psykiske helseproblemer», som ble gjennomført på Barn- og ungdomspsykiatriske klinikken i Karlstad i perioden 2001-2005, viste positive resultater og har fått stor internationell oppmerksomhet. Flere oppfølgende studier behøves, ifølge forskere.

Utdanning

Pr. idag finnes idet ingen offentlig utdanning i danseterapi i Norge. Det finnes ulike forkurs og etterutdanningskurs som tilbys pedagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, psykoterapeuter og andre som er interessert i bevegelse og dans som terapiform.

Det er idag i underkant av ti danseterapeuter med mastergrad i Norge. Masterutdanningen, eksempelvis fra, USA inneholder psykologi, patologi, anatomi, bevegelseslære, ulike danseterapiteorier, metoder og teknikker – i tillegg til dans.

Utdanning i Danseterapi, Danse- og bevegelsesterapi

Finn behandler

Behandleroversikten behandler.no et nettsted som brukes for å finne fram til behandler og veileder. Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.


Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.