logo

Drømmeterapi

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Drømmeterapi er en behandlingsform som tar utgangspunkt i drømmene dine. En drøm er et budskap fra det ubevisste, og man finner ofte likheter mellom drømmer og menneskers psyke. Det finnes mange terapeutiske muligheter som kan bidra til at vi lettere kan forstå våre drømmer, og en tolkning av drømmene kan føre til en bedre selvinnsikt og utvikling.
I drømmeterapi tolker man symbolene fra drømmene, og gjennom dette kan man finne problemer og løsninger hos et menneske. Drømmeterapi kan gjøres individuelt eller i grupper.

Drømmer har et budskap
Under en behandling med drømmeterapi begynner drømmeren med å fortelle om sin drøm i nåtid og velger de elementene av drømmen som er spesielt betydningsfulle. Så undersøkes det i hvilken grad elementene er deler av drømmerens personlighet. Videre ser man på symbolenes egenskaper, hva de inneholder og om de er gjenkjennelige i det virkelige livet. Deretter avdekker man drømmen lag for lag, og på veien vil man finne svar på om drømmen(e) er et bilde på livet slik det er nå, eller om det finnes et skjult budskap til drømmeren.

Drømmeterapi bygger på en rekke ulike ting som blant annet Jungs symbolverden og det kollektive ubevisste, taoisme, holisme og de eksistensielle grunnvilkår som meningsløshet, ansvar, frihet og død.

Terapeuten skal ikke gi deg svar eller tolke dine drømmer, men snarere støtte deg i å oppleve hva din drøm forteller deg. Terapeuten skal også hjelpe til med å skjerpe din oppmerksomhet på hvem du er, slik at du selv kan ta ansvar for å endre ditt liv i den retning du ønsker. Nøkkelen til forståelsen ligger hos drømmeren, og desto mer man vet om hvem man er, desto bedre kan man velge å leve sitt liv helt og fullt.

Drømmeterapi gir deg støtte til å bearbeide, samt gjenoppleve dine drømmer, slik at du kan nå inn til roten av budskapene de sender. Gjennom drømmeterapi lærer man seg selv bedre å kjenne, og man kan med hjelp av sine drømmer velge å endre sin livsstil.

Vi drømmer hver natt
Selv om vi ofte ikke husker hva vi har drømt, så er de der, drømmene, hver eneste natt. Det finnes forskjellige typer drømmer, og forskere mener at vi drømmer opptil to timer hver natt.
Det finnes drømmer som er nokså uklare og vanskelige å tolke, mens andre drømmer kan være mer dyptgående og eksistensielle. De dype drømmene, som ofte gjentar seg flere ganger, kan man arbeide med i årevis. Personene eller symbolene i en drøm kan være en del av deg og din personlighet. Innholdet i drømmen forteller noe om hva som skjer inni deg med underbevissthetens bilde og symbolspråk.

Drømmer har helt klart en psykologisk funksjon, og de bidrar til å balansere sinnet vårt. Dette understrekes gjennom forskning hvor man har gjort forsøk på å forhindre personer i å sove, hvorpå de senere har utviklet psykiske sykdommer. Hvis man forsøker å fortrenge sider av en personlighet kan det ofte gjøre seg til kjenne i drømmene våre. Målet med drømmene er at de skal skape en balanse i kroppen, og de delene vi ikke bruker i våken tilstand skal få mulighet til å opptre når vi drømmer. På en ganske elegant måte sørger derfor drømmene for å balansere vår psyke ved å la de undertrykte sidene få komme frem i drømme.

Drømmene kan fortelle noe om hvem man er akkurat nå eller de kan være et bilde på hvordan livet ditt er. I symbolsk forstand forteller drømmene deg også hva som er godt for deg, og hva du kan gjøre for å leve mer i overensstemmelse med ditt sanne jeg. Underbevisstheten formidler altså beskjeder om hvem du er og hvor du er på vei. Så på mange måter kan man si at drømmene er viktige budskap fra deg til deg.

Drømmesymboler
Man har fastsatt en del drømmesymboler som ofte går igjen hos mange, og ut ifra det har man kommet frem til hva de forskjellige symbolene betyr. Symbolforklaringene er et utgangspunkt og ikke en klippefast sannhet. Alle symboler har to sider, en kollektiv side og en personlig side. Den kollektive siden er hva vi vet at symbolene er i virkeligheten (et hus er et hus), mens den personlige siden er forbundet med drømmerens historiske bakgrunn. I dette eksempelet om hus, så kan den personlige delen handle om drømmerens tidligere bosteder og oppleveleser rundt det.

Alle har, både menn og kvinner; en mannlig side – animus (ånd), og en kvinnelig side – anima (sjel). For kvinner betyr det at man skal utvikle sine handlekraftige sider, mens for menn betyr det at man skal utvikle sine kvinnelige følelsesmessige sider. Dette aspektet kalles det motsatte kjønnets felt, og når dette er utviklet vil det skape ro og helhet hos en person. I drømmene, når kvinner drømmer om menn, betyr det at man er i kontakt med og holder på å utvikle sine mannlige sider, og når menn drømmer om kvinner er det ofte fordi de er i gang med å utvikle sine kvinnelige sider. Når sider på det kvinnelige og mannlige plan er i balanse kan de forenes og bidra til en heving av det indre energinivået. Dette var bare et par eksempler på hva drømmesymbolene kan bety, men nedenfor følger en del kjente symboler som ofte går igjen i folks drømmer.

Døden
Døden er et symbol på forvandling. De personer eller dyr man ser dø, er symboler på atferd eller egenskaper hos drømmeren som ønskes endret. Hvis du drømmer at du selv dør, så er det faktisk et positivt symbol, forstått på den måten at det er underbevisstheten som forteller at den uhensiktsmessige atferden eller egenskapen holder på å dø.

Blod
Blod er fremfor alt et symbol på liv, energi og vitalitet. Kvinner kan ofte drømme om blod ved begynnelsen av en menstruasjon. Hvis blodet flyter ut av drømmeren, kan det bety at man lar seg utnytte i det virkelige liv. Da bør man være på utkikk etter måter å bevare seg selv og sin energi på. Drømmen kan også henvise til et grunnleggende trekk ved deg selv som du bør se nærmere på.

Bro
En bro er et redskap vi bruker for å komme fra et sted, over noe (ofte vann, som betyr følelser), og til ”den andre siden”. Å ”bygge bro” i drømmene betyr at man forsøker å få utilgjengelige sider i oss til å henge sammen. Finnes det en blokkering et eller annet sted, kan det senere være en god idé å bygge en bro mellom bevisstheten og det som har vært fortrengt eller blokkert.

Bryllup
Bryllup kan symbolisere at du i høyere grad er klar for å akseptere den du er.

Å drukne
Vann symboliserer følelser. Hvis man drømmer at man drukner, så er det flere måter å tolke symbolet på. Primært betyr det at det eksisterer følelsesmessige forhold som er vanskelige å takle. Det kan være i forhold til en partner, familie eller kolleger, hvor man føler at man blir ”kastet på dypt vann”.

Dyr
Dyr symboliserer våre instinktive sider, som vi i større eller mindre grad har blitt adskilt fra under oppveksten. De instinktive sidene er viktige, for det er de som gir oss fornemmelser, sansinger eller intuisjoner om hva som er rett eller galt for oss. Når de instinktive sidene har blitt blokkert eller fortrengt tvinges vi til å bruke hodet, noe som nesten alltid vil medføre en eller annen form tvil og usikkerhet.

Ild
Ild er symbolet på transformasjon og forvandling i en større målestokk. Å drømme om ild betyr at områder i tilværelsen er under forvandling, at man har behov for å omlegge sitt liv og verdier. Ild er det elementet vi frykter mest og samtidig har størst respekt for.

Lys
Lys er det generelle symbol for bevissthet og opptrer når drømmeren har behov for å se på ting mer bevisst. En lysstråle som er rettet mot noen eller noe bestemt antyder at drømmerens bevisste oppmerksomhet bør rettes den veien.

Penger
Penger symboliserer energi. Drømmer man at man har lite penger kan det være et bilde på at man i en periode er i underskudd. Drømmer man om rikdom og om millioner på kontoen, kan det være et bilde på at man har fått tilgang til mer energi og overskudd.

Krig
Krig kan symbolisere en indre konflikt. Drømmer man om krig så kan det være et fingerpek til drømmeren om oppsamlet og innestengt aggresjon.

Våre drømmer er en usynlig bro mellom det bevisste og det ubevisste, og kan brukes som en veiviser i hverdagen. Drømmene kan omtales som kilden til vår urgamle visdom i vårt indre.


Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2018 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.