logo

ECIWO
Embryo Containing Information of the Whole Organism

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Beskrivelse av metoden
Historikk
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandlingen
Hvor mange behandlinger
Lov og rettigheter
Forskning
Utdanning
Finn behandler - behandler.no

 

Beskrivelse av metoden
ECIWO-behandling er basert på terorien om ECIWO-biologi og er knyttet opp mot behandlingsmetoder som soneterapi, - hånd- og fotsoneterapi, refleksologi, øreakupunktur og lignende metoder, som neseakupunktur, ankelakupunktur, skalleakupunktur mv. Disse metodene har fått et nytt teoretisk grunnlag gjennom ECIWO-biologien og klassifiseres dermed som bioholografiske metoder.

Ordet ECIWO er en forkortelse for: ”Embryo Containing Information of the Whole Organism”, som betyr at hver eneste celle i kroppen inneholder informasjon om hele organismen. Dette forholdet gjør seg også gjeldende på høyere nivåer av organisk struktur, både hos dyr, planter og mennesker. Eciwo omtales også som mikrosystemer.

Historikk
Det var den kinesiske professoren Yingqing Zhang som gjennom forskning kom frem til forholdet mellom kroppens celler og organsimen som helhet, og i 1973 ga han ut en bok om dette. Zhang var professor i biologi, og han fikk både forskere og leger innen medisin, agronomi, biologi og akupunktur til å arbeide ut ifra hans teori.

I senere tid ble det funnet gamle skrifter i Tibet som omtalte den samme behandlingsformen, noe som gjorde Zhangs arbeid og forskning til en gjenoppdagelse. Enkelte hevder også at de gamle skriftene beviser at ECIWO er den opprinnelige akupunkturen, og at alle andre grener av akupunktur har sitt utspring fra dette.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
ECIWO har vist seg å være effektiv i behandlingen av en rekke plager, skader og sykdomstilstander som blant annet hjernerystelse, migrene, søvnløshet, anoreksi, tannverk, diabetes, hjerte- og karsykdommer, lungekreft, reumatisme, sterilitet, idrettsskader, leverkreft, magekramper, kronisk diaré, angst, hepatitt, magesmerter, dysenteri, rennende nese, nevroser, hemoroider, forstoppelse, svimmelhet, forstuelser, reisesyke, tonsillitt (betennelse i mandlene), faryngitt (betennelse i svelget), sløvhet/døsighet, vevsskader m.m.

Beskrivelse av behandlingen
ECIWO-biologi og er knyttet opp mot som soneterapi, fotsoneterapi, refleksologi, øreakupunktur og lignende metode. Behandling utøves ved berøring, punktmassasje eller nåler

Behandlingen kan være smertefull, men vil likevel i de fleste tilfeller oppleves av pasienten som en «lettelse». Reaksjoner etter behandlingen oppstår vanligvis behandlingsdagen eller dagen etter og kan medføre en forverring av de symptom som fra før er aktive. Ellers kan man oppleve generelle symptom som hodepine, tretthet, diare, svetting, utsondring fra slimhinner og økt vannlating. Disse symptomene er forbigående og tolkes som tegn på at kroppens selvhelbredende system er stimulert og at det skjer en avgiftning.

Hvor mange behandlinger
Mange klienter kan merke en virkning eller forandring allerede etter en behandling.
Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert. Smerter i forbindelse med akutte lidelser kan f.eks. lindres forholdsvis raskt.

Forskning
ECIWO-biologien kan gi oss et bedre vitenskapelig grunnlag for alternative behandlingsmetoder som blant annet soneterapi og akupunktur, og skape en økt vitenskapelig forståelse om organsimens evne til selvhelbredelse. ECIWO-biologien kan derfor være et eksempel på hvordan vi med enkle og praktiske metoder kan påvirke kroppens selvhelbredende krefter.

Forskningen, som samlet omfatter mer enn en million pasienter, viser at man med enkle grep oppnår forbausende gode resultater med ECIWO-terapi. Bruken av behandlingsformer som dette fører ikke bare til økt effektivisering, men kan også gi store besparelser i helsesektoren.
På flere kongresser både i Kina og internasjonalt (Singapore 1990, Oslo 1992 og Los Angeles 1996) har det blitt lagt frem en rekke store vitenskapelige undersøkelser med dokumentasjon på at metoden har gitt gode resultater ved behandling av en rekke sykdommer.


Lov og rettigheter

Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Offentlig helsepersonell som utøver ECIWO behandling er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det behandlerorganisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

Utdanning
Eciwo kan inngå i utdanning innen akupunktur, soneterapi, refleksologi mv.
Her finner man oversikt Utdanning/skoler

Finn behandler - behandler.no
Behandleroversikten behandler.no et nettsted som brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

Litteratur:
Vilhelm Schjelderup "ECIWO-biologi - et nytt grunnlag for akupunktur og soneterapi" (Høyskoleforlaget 1998).
Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.