logo

EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprosessing

Tekst: Unni Nordbrenden - alternativ.no


Beskrivelse av metoden
Historikk
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger trenger man
Lov og rettigheter
Utdanning
Forskning
Finn behandler


Beskrivelse av metoden
EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, er en metode innen psykoterapi, en øyebevegelseterapi. Den har hentet elementer fra andre psykoterapiterapiformer innen blant annet energipsykologi og avslapningsøvelser.

Metoden brukes for å fremme bearbeiding av traumatiske opplevelser og til å integrere følelser og opplevelser i kroppen for personer med psykiske plager.Den blir også brukt for å utvikle personlige ressurser.


Historikk
EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, er en forholdsvis ny metode innen psykoterapi. Metoden ble utviklet på 1980-tallet av psykologen Francine Shapiro, som er seniorforsker ved Mental Research Institute i Palo Alto, California.

Hun oppdaget hvordan det å bevege øynene hadde en positiv effekt ved ubehag. Hun erfarte at det å ta i bruk systematisk stimulering av øynene, samtidig som en gjenopplever og forteller om traumer og vanskelige situasjoner gav god effekt og framskritt for klienter.


Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
EMDR sies å være spesielt effektiv ved behandling av traumatiske minner. Behandlingen innebærer elementer av eksponeringsterapi og kognitiv atferdsterapi kombinert med øyebevegelser, som skaper en endring i oppmerksomhet og medfører hurtig prosessering av traumatiske eller vonde minner som har festet seg ved plutselige, uventede tap, ulykker, vold og lignende.
(Kognitiv psykoterapi bygger på vitenskapen om hvordan tenkningen vår påvirker kroppens følelsesmessige og fysiologiske prosesser).

Klienter som har sterke traumatiske opplevelser bak seg plages ofte av påtrengende og svært ubehagelige minner. EMDR har vist seg svært effektiv for å redusere intensiteten av disse minnene, og derved hjelpe klienten å gå videre etter den traumatiske hendelsen. Man kan arbeide med minner som er noen dager gamle, eller minner som stammer fra hendelser som ligger mange år tilbake i tid.

EMDR kan brukes alene for avgrensede problemstillinger eller inngå som del av en mer omfattende behandling.


Beskrivelse av Behandling
Metoden lar klienten ta utgangspunkt i et bilde, ofte fra en traumatisk situasjon, og den negative tanke som følger dette bildet, denne situasjonen når det hentes frem hos behandler. I tillegg klarlegges det hva en heller kunne ønske å si til seg selv om dette bildet. Når bildet hentes frem, kjenner en på hvilken følelse som følger og hvor en kjenner det i kroppen når en tenker på det, sier setningen som går med bildet og holder følelsen som følger bildet fremme.

Både innledningsvis og underveis benyttes et såkalt ubehagsnivå (subjective unit of distress – SUD), for å følge utviklingen av det som skjer. Når alle disse elementene -bilde, tanke, følelse og kroppslig sensasjon, fokuseres, blir klienten bedt om å følge terapeutens hånd med øynene samtidig som hånden føres frem og tilbake i klientens synsfelt. Denne bilaterale stimuleringen (øyebevegelsene) kan noen ganger erstattes av auditiv stimulering - lyder alternativt til høyre og venstre øre, eller håndtapping dvs. lette berøringer på venstre alternativt høyre hånd. Det antas at bilateral stimulering til hjernen samtidig som en fokuserer på elementer ved den traumatiske opplevelsen medfører en hurtigere bearbeidelse av negative følelser og tanker enn vanlig samtale.

Hvor mange behandlinger trenger man
EMDR kan inngå både i korttidsterapi og som et element i et mer langsiktig behandlingsopplegg.


Lov og Rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)Utdanning
Flere som utøver EMDR har bakrunn innen psykoterapi - kognitiv behandler, psykolog, psykiater mv. og har dette som tilleggsfag.
Utdanning foregår ofte over to trinn:
Trinn I, 3 dager, 10 t veiledning og trinn II, 3 dager, 10 t veiledning.


Forskning
Det er gjort en rekke studier som viser at metoden kan være en effektiv behandlingsmetode for de som plages med posttraumatisk stress.

Om forskning på EMDR:
Personer som har traumer og posttraumatisk stress får hjelp med EMDR


Send oss gjerne en mail hvis du har informasjon om forskning på behandlingsmetoden.


Finn kvalifisert behandler
Finn en utøver som tilbyr behandling med EMDR:
Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler og veileder Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

-------------------------------------------Lignende behandlingsmetoder:
TFT - Tankefeltterapi, Tankefeltteknikker
NLP - Neuro Lingvistisk Programmering
Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.