logo

Ersdal metoden

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Beskrivelse av metoden
Historikk
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn kvalifisert behandler


Beskrivelse av metoden

Ersdal metoden en videreutvikling og systematisering av soneterapi, hvor man mener at ulike sykdommer og plager kan behandles gjennom å stimulere soner under føttene. Behandlingen bygger på en oppfatning om at bestemte soner/deler av føttene og hendene gjenspeiler (reflekterer) kroppens ulike deler.

Ved sykdom eller plager oppstår det en fortykkelse i underhuden i den korresponderende sonen i foten eller hånden, og gjennom stimulering av disse sonene kan terapeuten sette i gang kroppens selvhelbredende evner.

Les mer om:
Soneterapi, Forsoneterapi
Refleksologi

Historikk
Ersdal metoden ble utviklet av nordmannen Charles Ersdal (1939-95). Ersdal var opprinnelig skipsbygger, men måtte slutte på grunn av sykdom. Ved hjelp av refleksologi og andre behandlingsmetoder ble han etter hvert kvitt symptomene, og dette vekket hans interesse for alternativbehandling Ersdal utdannet seg til naturlege rundt 1970 og forsket på soneterapi resten av livet.

Ersdal stilte høye krav til pasientresultater, og han begynte derfor å kartlegge og systematisere sonesystemet på foten. Ifølge Ersdal kan foten deles inn i fire ulike deler (overside, underside, utside og innside), og gjennom utallige studier laget han et nytt system for soneinndeling. I motsetning til datidens oppfatning innen soneterapi avviste Ersdal egne soner for f.eks. migrene eller forkjølelse, og baserte isteden de ulike sonene på organene i kroppen. Dermed la han også grunnlaget for at fotsoneterapi kunne bli en mer presis og effektiv metode for diagnostikk og behandling. Fra å være en ”enkel” terapiform utviklet Ersdal fotsoneterapi til å bli en svært detaljert behandlingsmetode.

Ersdal metoden er kjent i en rekke land utenfor Norge og Norden, og Ersdal selv fremstår som en av soneterapiens største autoriteter. Med tanke på hvor utbredt soneterapi er som behandlingsform sier ikke dette lite om Ersdals status innen alternativ behandling.


Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Fordi soneterapi først og fremst fremmer pasientens selvhelbredende prosesser, har behandlingsmetoden et meget bredt indikasjonsområde. Behandlingen kombineres ofte med annen medisinsk behandling.
Les mer under Soneterapi

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det behandlerorganisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

Utdanning
Ersdal metoden inngår ofte i utanning innen Soneterapi og Refelksologi.

Utdanning i Soneterapi

Utdanning i Refleksologi

Oversikt A-Å utdanning/skoler


Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no et brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no


Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.