logo

Fargepunktur, Lyspunktur

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Beskrivelse av metoden
Historikk
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Forsiktighetsregler
Lov og rettigheter
Forskning
Utdanning
Finn kvalifisert behandler

Beskrivelse av metoden
Fargepunktur - lyspunktur, er en behandlingsmetode hvor man gjennom en glasstav retter primærfarger, farget polarisert lys, mot akupunkturpunkter og meridianer på kroppen. Fargepunktur har til hensikt å løse opp blokkeringer, med det mål for øyet at kroppens naturlige balanse skal gjenopprettes.

På samme måte som våre kroppsceller svinger også farger med sin egen frekvens. Når vi er friske er cellefrekvensen konstant, mens i en syk kropp forstyrres frekvensen og ubalanser oppstår.

I fargepunktur er man av den oppfatning at lysets energi varierer med de ulike fargene, og nettopp derfor benytter man seg av flere farger ved manipulering av akupunkturpunktene. For behandler er det viktig å velge riktige farger, og ikke minst riktig dose, slik at klienten mottar den riktige balansen. Riktige farger er farger som svinger med en frekvens som gjenoppretter balanse i cellene.

 

Historikk
Det var den tyske naturlegen, heilpraktikeren Peter Mandel som utviklet metoden på 1980-tallet, og gjennom 25 år med intense studier har han kommet frem til det fargepunktur er i dag. En holistisk behandlingsmetode med fokus på helbredelse.

Lys- og fargeterapi spenner over et spektrum av forskjellige metoder med grunnlag i tradisjonelle teorier, nyere hjerneforskning og utviklingen i biofysisk forskning.
Les mer om Lys og fargeterapi her


Beskrivelse av behandling
Akupunkturpunkter behandles med primærfarger gjennom en glasstav.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Fargepunktur brukes spesielt ved behandling av mentale, fysiske og emosjonelle problemer. Sykdom oppfattes som disharmoniske svingningsmønstre og gjennom fargeterapien tilføres kroppen bestemte svingninger i den hensikt å gjenopprette kroppens og sinnets harmoni.

Behandling med fullspektrumlys brukes bl.a. ved søvnforstyrrelser, dysleksi, premenstruelt syndrom, lidelser i hud og slimhinner, samt depressive tilstander.

 

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det behandlerorganisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

Forsiktighetsregler
Kontakt lege ved vedvarende plager.

Utdanning
Det tilbys kurs og workshops flere steder i verden.
Se oversikt Utdanning/Skoler A-Å

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no et brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

 

Youtube: Colorpuncture light therapy - Healing the body mind with color and lightReferanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.