logo

Fascial terapi, Myofascial Release, Bindevevsterapi

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no


Beskrivelse av metoden
Historikk
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Lov og rettigheter
Forskning
Utdanning
Finn kvalifisert behandler

 

Beskrivelse av metoden
Fascial terapi fokuserer på kroppens fasciale system, dvs. kroppens bindevev. Fascien er et utrolig sterkt bindevev som brer seg i kroppen som et tre-dimensjonalt spindelvev, uten avbrytelse fra hode til tær.

Fascien styrker, støtter, beskytter, og er en del av muskler, ben, nerver, organer og blodårer. Fra de største strukturer i kroppen til det minste cellenivå.

Restriksjoner/skader i fascien kan oppstå ved dårlig holdningsmønstre og asymmetri, ved skader og ulykker, små eller store, eller ved inflammatoriske tilstander og unormale spenningstilstander over tid. Det oppstår også betydelige forandringer i fascien ved operasjoner og andre arrvevtilstander, og dette kan skape betydelige dysfunksjoner og smertetilstander.


Historikk
Betegnelsen Myofascial release ble først brukt av den amerikanske osteopaten Robert Ward i 1960-årene. Metoden er basert på aspekter av osteopati, kraniosakral terapi, fysioterapi og rolfing.

Beskrivelse av behandling
Fascialterapi søker å utvikle en bevegelig, symmetrisk og smertefri kropp gjennom forsiktig, helhetlig tilnærming.

Behandler bruker skånsomme trykk og strekk av bindevevet, i forbindelse med visualisering, palpering, mobilisering av mykvevet, berøring av triggerpunkter og kraniosakral manipulasjon.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Intensjonen er å lindre smerter, frigjøre strukturelle blokkeringer, tilbakeføre funksjon og mobilitet og frigjøre fra tidligere emosjonelle traumer.

Behandlingsmetoden brukes i behandling av hodesmerter, migrene, whiplash, nakke, rygg og bekkenproblemer, samt smerte og dårlig bevegelighet i forbindelse med arrvev og skade.

Den brukes også ved kjeveproblematikk, lærevansker, stress- og spenningsrelaterte problemer, ortopediske problemer, scoliose og ved "diffuse smertetilstander".

Myofascial terapi sies å være spesielt godt for all akutte og kroniske muskelskjelettplager som skaper smerte, svakheter og dysfunskjon. Den kan også være til hjelp for noen nevrologiske problemer som slag, Cerebral Parese, Multipel Sclerose og Parkinson`s, fødselsskader, spastisitet mv.

 

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det behandlerorganisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

Forsiktighetsregler
Kontakt lege ved vedvarende plager.


Utdanning
Se oversikt Utdanning/Skoler A-Å

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no et brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no


 Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.