Feldenkrais - Feldenkraismetoden

Beskrivelse av metoden
Historikk
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling/time
Hvor mange timer
Lov og rettigheter
Forsiktighetsregler
Forskning
Utdanning
Finn kvalifisert behandler/pedagogFeldenkrais en metode som fungerer mest som en læringsprosess, basert på grunnleggende prinsipper for læring og utvikling. Øvelser som innebærer repeterende bevegelse er sentralt og man jobber indivuduelt eller i gruppe. Hensikten er å skape nye mønstre i hjernen, og at fysiske bevegelser da vil utføres på en sunnere og mer effektiv måte. Noen av øvelsene som brukes er kjent fra blant annet yoga, meditasjon og fra Alexanderteknikken.

Ved å repetere små bevegelsessekvenser, blir det etablert nye nerveforbindelser mellom den motoriske hjernebarken og nervesystemet. Ved å repetere bevegelsessekvensene blir de nye bevegelsene kjente og naturlige.

Feldenkraismetoden er en pedagogisk metode. Det innebærer at utøvere gjerne kaller seg feldenkraispedagoger. De jobber med alt fra spedbarn, personer med ulike skader, problemer og handicap, til idretssutøver, dansere, musikere, skuespillere, og de som er interessert i å jobbe med personlig utvikling med kroppen som en del av sin utviklingsprosess.


Historikk
Det var den russisk-israelske ingeniøren Moshe Feldenkrais (1904-1984) som utviklet Feldenkraismetoden. Han arbeidet direkte med sentralnervesystemet for å få frem nye, mer effektive, sunnere og mer behagelige bevegelsesmønstre for den enkelte.

Metoden er utviklet på bakgrunn av kunnskap innen mekanikk og elektronikk, kampsport og selvforsvar, barns motoriske utvikling, egenerfaring med restituering av kneskade.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
I Feldenkrais jobber man med utvikling av det potensiale som foreligger hos den enkelte, både med omfattende problemstillinger eller mer dagligdagse aktiviteter, smerter, skader osv.
Opphavsmannen Moshe Feldenkrais har uttalt at målet er en kropp som er organisert slik at den beveger seg med et minimum av krefter som gir maksimal effekt.

For en musiker kan målet være å oppnå bedre hurtighet, presisjon og koordinering av bevegelser. Sitter man mye foran skjerm i arbeidet, kan man oppnå forbedring av sittestilling og forebygging av stressrelaterte helseplager. Forøvrig kan metoden gi bedre balanse, og større fleksibilitet i kroppen. For andre er målet å bli bedre tilstede i egen kropp, få økt bevissthet eller endre vaner.

Beskrivelse av time/undervisning
Feldenkraismetoden undervises individuelt eller i grupper:

FI: Functional Integration, individuelle timer
Funksjonell integrasjon utføres med kun en elev om gangen. Eleven ligger på en benk og læreren utfører bevegelsene på elevens passive kropp. Pedagogen hjelper med å rette oppmerksomheten mot ulike deler av bevegelsene.

ATM: Awareness Through Movement, gruppeundervisning
Den andre delen er Awareness Through Movement, gruppeundervisning hvor læreren verbalt veileder deltakerne gjennom bevegelsessekvenser. Elevene er aktive deltakere med ansvar for sin egen kropp.


Hvor mange timer
Man kan ta en eller flere individuelle timer, avhengig av utgangspunktet og hva man ønsker å oppnå. En individuell time varer ca 50 – 60 minutter.

Gruppetilbudet varierer og kan tilbys som en serie timer, som faste grupper eller som workshops.


Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det behandlerorganisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

Forsiktighetsregler
Kontakt lege ved vedvarende plager.

Forskning
Det foreligger foreløpig ikke forskningsreultater på metoden, kun erfaring gjennom en årrekke.

Utdanning i Feldenkraismetoden
Utdanningene tilbys mange steder omkring i verden, som regel lagt opp som deltidsstudium med 800 timer over en 4-årsperiode.


Finn kvalifisert behandler/pedagog

Behandleroversikten behandler.no et brukes for å finne fram til kvalifisert behandler/pedagog og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

Referanse: NOU 1998:21Til oversikten

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen