logo

Fibromassasje

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Beskrivelse av metoden
- Om fibromyalgi
Historikk
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Lov og rettigheter
Forsiktighetsregler
Forskning
Utdanning
Finn kvalifisert behandlerFibromassasje, også kalt medisinsk fibromassasje, er en behandlingsmetode som er spesielt tilpasset for personer som har fibromyalgi, men passer også for de som har kroniske smerter av andre årsaker.

Behandlingsmtoden består av en mild form for massasje hvor man også bruker eteriske oljer, musikkterapi, kostholdsveiledning og avslapningsteknikker somen del av behandlingen.

Mens klassisk massasje går ut på at terapeuten utøver press, ofte på smertefulle områder, noe som utløser stresshormonet kortisol, har forskning vist at en mild massasjeteknikk frigir avslappingshormonet oxytocin, og det er dette som er utgangspunktet for fibromassasje.

- Om fibromyalgi
Fibromyalgi, opprinnelig kjent som fibrositis, er en sykdom som sitter i kroppens muskler, bindevev og skjelett, og flere forskere hevder at sykdommen er en defekt på immunforsvaret. Diagnosen stilles hvis pasienten har hatt vedvarende og omfattende smerter i alle fire hoveddeler av kroppen i mer enn 3 måneder, samt smerter i minst 11 av de 18 tenderpoints (ømme punkter) som finnes på kroppen.

Hos en person med fibromyalgi er kroniske smerter i nakke, skuldre, hofter, albuer, knær og bryst vanlig, og dette blir det lagt vekt på under behandlingen. Andre symptomer kan være allmenn trøtthet, nedsatt konsentrasjon, søvnvansker og hodepine.

Ettersom man ikke kan stadfeste fibromyalgi ved hjelp av patologiske prøver forekommer det en del usikkerhet om sykdommen. Manglende fakta gjør ikke bare legene usikre, men det bidrar også til at mange pasienter føler seg lite trodd og respektert.


Historikk
Fibromassasje er en forholdsvis nyetablert behandlingsmetode som ble utviklet i Sverige på 90-tallet av bl.a. massør Stefan Göthager.

På begynnelsen av 1990-tallet ble han kontaktet for å delta i en studie om fibromyalgi. På det tidspunktet hadde han for det mest massert idrettsutøvere. Istedet for en tradisjonell massasje gikk han over til en varsom berøring, ettersom denne pasientgruppen ofte var særlig sensitive for berøring. Metdoen ble dermed utviklet i samarbeid med klientene.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Behandlingsmetoden er tilpasset personer som har fibromyalgi, men passer også for de som har kroniske smerter av andre årsaker. Målet er å øke psykisk og fysik funksjon.

Massasjen skal gi smertelindring og avspenning, økt blodsirkulasjonen, redusert trøtthet og stølhet og hevet energinivået.


Beskrivelse av behandling
Fibromassasje er en mild massasje med en skånsom tilnærming, og utføres med lette strykninger og spesielle grep.

Behandlingens effekt forsterkes ved at man bruker vegetabilske og eteriske oljer og en egnet gelé, i tillegg. Oljen og geleen reduserer berøringsømheten og gjør behandlingen mer behagelig for pasienten. Musikkterapi, kostholdsveiledning og avslapningsteknikker er også en del av behandlingen.

Den gylne regel for de som utfører fibromassasje er at behandlingen ikke skal være ubehagelig, ettersom fibromyalgipasienter allerede sliter med mye smerte i hverdagen. Behandlingen er et tilbud om smertelindring, og har som hovedmål å gi pasientene bedre livskvalitet.
Fibromassasje kan brukes i kombinasjon med annen behandling og rehabilitering.

Hvor mange behandlinger
Noen opplever bedring etter fem-seks behandlinger, mens andre behøver ti-elleve behandlinger for å oppnå samme resultat, ifølge utøvere av behandlingsmtoden.

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det behandlerorganisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.


Forsiktighetsregler
Kontakt lege ved vedvarende endrede plager.


Forskning
Erfaring viser gode resultater i behandlingen av fibromyalgi, og allerede etter korte behandlingsperioder har det vist seg at pasienter opplever en forbedret sykdomstilstand.

I en svensk studie på behandlingsmetoden inngikk 71 pasienter med diagnosen fibromyalgi, som alle opplevde behandlingen som positiv. Etter to måneder ble det rapportert en signifikant reduksjon av symptomer, som følelsesmessige reaksjoner, mangel på energi, fysisk bevegelighet, søvnforstyrrelse, smerte og sosial isolasjon.

 

Utdanning
Utdanning kan foregå som eget kurs, eller som en del av en mer omfattende massasje- ellermassasjeterapi utdannelse.

Se oversikt Utdanning/Skoler A-Å


Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no et brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no
Referanse: NOU 1998:21
Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.