logo

Hårmineralanalyse

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Beskrivelse av metoden
Historikk
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Forsiktighetsregler
Lov og rettigheter
Forskning
Utdanning
Finn kvalifisert behandler

 

Beskrivelse av metoden
En hårmineralanalyse er en omfattende undersøkelse som gir informasjon om mineralbalansen i kroppen. Analysen avdekker både mangler og overskudd, og kan spore eventuelle tungmetallforgiftninger. Analysen følges gjerne opp med et forslag til kosthold og eventuelt kosttilskudd, kostveiledning, ernæringsterapi.

Håret avspeiler helsetilstand, og ved hjelp av en hårmineralanalyse skal man få vite hva kroppen trenger for å komme i balanse. Hårmineralanalyse sies å kune spore ubalanser som andre analysemetoder har problemer med å vise. Undersøkelsen kan også ha en forebyggende hensikt, ettersom den tidlig kan avsløre eventuelle fremtidige problemer.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Mineraler er livsviktige komponenter i en mengde kjemiske reaksjoner i kroppen, og ved underskudd kan det føre til en rekke symptomer og sykdommer. Symptomer som konsentrasjonsproblemer, trøtthetsfølelse, allergi, depresjon, hyperaktivitet, nedsatt immunforsvar, reumatiske problemer, lærevansker og osteoporose (benskjørhet), kan alle være tegn på en ubalanse i kroppens mineraler. Problemene kan også skyldes at man er forgiftet av tungmetaller. Mangler man essensielle mineraler kan det forårsake muskelsvakhet og apati.

Beskrivelse av behandling
For å gjøre en håranalyse må det klippes ca. 150 mg. hår fra klienten, som videre blir sendt til et laboratorium for nærmere undersøkelse.
Det finnes ulike laboratorier, et av dem er Trace Elements inc., Dallas Texas, etablert av ernæringsforsker Dr. David L. Watts i 1984.

I laboratoriet forbrennes håret til aske, og mineralmengdene måles med en bestemt metode. Så utarbeides det søylediagrammer som viser de nøyaktige mineralnivåene med en angivelse av de akseptable nedre og øvre grensene. Grensene er utarbeidet på bakgrunn av statistisk materiale, og laboratoriene utarbeider også forslag på hvilke mineraler som bør tilføres.

Forslagene er både viktige og avgjørende, ettersom det er slik at det ikke alltid er godt nok og kun tilføre det mineralet kroppen mangler. Ofte må man innta andre mineraler for å øke nivået av et bestemt mineral.

Det er spesielt uheldig å innta tilskudd av mineraler uten at man sikkert vet at kroppen har et underskudd på det. Uhensiktsmessig inntak av mineraler kan føre til en ubalanse i mineralene i kroppen.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
De vanligste årsaker til mineralubalanse i kroppen er blant annet ensidig kosthold, medfødte mangler og ubalanser, fysisk og psykisk stress, sykdom og tungmetaller i nærmiljøet.

Av mineraler som kroppen i stor grad har behov for og som måles ved en håranalyse, kan nevnes bor, kalsium, kobolt, krom, kobber, jern, kalium, magnesium, mangan, molybden, natrium, nikkel, fosfor, selen, silisium, tinn, vanadium, wolfram, sink.

De skadelige mineralene (tungmetaller) som måles er; arsen, aluminium, kadmium, kvikksølv, bly og palladium. Tungmetaller vi har i kroppen, kommer av at vi daglig utsettes for skadelige stoffer fra industri, biler, fly, fra maten vi spiser, vannet vi drikker og fra amalgamfyllinger i tennene våre (amalgamfyllinger inneholder 50 prosent kvikksølv, se også amalgamsanering).

Overskudd eller mangel av mineraler gir helseproblemer. Mangel på sink ser man ofte hos de med spiseforstyrrelser, candida og dårlig immunforsvar. For høye verdier av natrium kan assosieres med høyt blodtrykk. Magnesium behøves for en normal muskelfunksjon, i hovedsak hjertemuskulaturen. Mangel på magnesium kan skape uro, angst og søvnproblemer. Kalium er igjen viktig for at næringstransporten til cellene skal fungere normalt. Mangel på kalium kan forårsake muskelsvakhet, depresjon og apati.

Hvor mange behandlinger
Behandlere foreslår ofte at man tar en håranalyse to ganger i løpet av et år, inntil man har funnet sitt naturlige behov for mineraltilskudd. Den første testen man tar indikerer ofte en ubalanse i kroppen, men etter en periode med riktig inntak av nødvendige mineraler vil balansen ofte endre seg, så derfor er det gjerne nødvendig med en ny test for å justere. Etter et par tester vil man se at mineralstatusen normaliserer seg.

 

Forsiktighetsregler
Undersøk at behandler har solid kunnskap.
Kontakt lege ved vedvarende plager.

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldend:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver tester og behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det behandlerorganisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

Forskning
Tester gjort i USA og England på kriminelle ungdommer med store adferdsforstyrrelser som hyperaktivitet, voldelighet og aggresjon viste at samtlige hadde underskudd av kalsium, magnesium, sink og krom. Det viste seg imidlertid også at ungdommene hadde for store mengder kobber i kroppen, samt at de var bly- eller kvikksølvforgiftet. Da ungdommenes ubalanser ble justert med riktig kosttilskudd endret deres adferd seg radikalt i løpet av kort tid.

Utdanning
Opplæring og utdanning kan foregår via et kortere kurs, eller inngå i omfattende utdanning innnen kostveiledning og ernæringsterapi.

Oversikt Utdanning/Skoler A-Å

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler og veileder Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no
Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.