logo

Hellerwork

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Beskrivelse av metoden
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Lov og rettigheter/Restriksjoner
Forsiktighetsregler
Forskning
Utdanning
Finn kvalifisert behandler


Beskrivelse av metoden
Hellerwork er en tredelt kroppsbehandling som har som mål å behandle både kropp, sinn og sjel. Bindevevsmanipulering kombinert med bevegelsesterapi, samt styrking av koblingen mellom kropp og sinn gjennom samtaler leder klienten til nye muligheter, både emosjonelt og fysisk. Hellerwork skal øke klientens kroppsbevissthet og har som hovedmål å gjenopprette naturlig balanse fra innsiden og ut.

Metoden, Hellerwork Strukcturel Integrationble ble utviklet tidlig på 70-tallet av ingeniøren Joseph Heller (f. 1940 i Frankrike) og har mange likhetstrekk med Rolfing, ettersom Heller var udannet av i USA av Dr. Ida Rolf og var lenge involvert i Rolfing. Han etablerte seg i USA.

- Bindevevsmanipuleringen er en prosess hvor terapeuten jobber med hendene på kroppens bindevev for å omstille hele den muskulære strukturen. Terapeuten benytter seg av ulike teknikker hvor både fingre, knoker, albuer og armer inngår som et effektivt verktøy. Denne prosessen frigjør kroniske spenninger, bidrar til økt fleksibilitet i bevegelsene og gir bedre balanse, samtidig som klienten fylles med en ny følelse av stabilitet og støtte. Ettersom denne delen av behandlingen kan finne ømme områder på kroppens bindevev er det viktig med jevnlige tilbakemeldinger fra klienten for å unngå unødvendig ubehag.

- Bevegelsesterapien går ut på at klienten skal lære bedre og mer effektive måter å bevege seg på, og her omprogrammeres klienten til nye og mer hensiktsmessige bevegelser. Det jobbes med sittende, stående og gående bevegelser, og alle bevegelsesmønstre imøtekommer klientens behov og tilpasses individuelt. De nye bevegelsesmønstrene gir bedre kroppsholdning, er mindre stressende for kroppen og virker forebyggende for eventuelle belastningsskader i fremtiden.

- Dialogprosessen gir klienten mulighet til oppleve hvordan tanker, trossystem, meninger og følelser påvirker kroppen. Denne prosessen gir klienten rom til å bearbeide følelser, minner og stress. Dialogene har også til hensikt å påvirke klienten i den forstand at han/hun tar med seg opplevelsene tilbake til det virkelige livet, og endrer på vesentlige elementer som kan bidra til en bedre hverdag. Behandlingen gir en dyp opplevelse av din kropp og dine bevegelser og styrker forholdet til deg selv og omgivelsene rundt deg.

 

Beskrivelse av behandling
Selve behandlingen starter med en gjennomgang av klientens hverdagslige utfordringer og problemer både i jobb og hjemme. Hvilke forandringer har skjedd den siste tiden og hvilke smerter/problemer er mest fremtredende. Videre gjør behandler en kartlegging av klientens kroppsholdning og bevegelsesmønstre slik at behandlingen kan skreddersys den enkeltes behov.

Den første delen av behandlingen utføres vanligvis på en massasjebenk, men senere både sittende og stående.

Avhengig av hvilken tilstand kroppens bindevev er i kan behandlingen enten være ubehagelig og smertefull, eller behagelig og smertefri. En del klienter rapporterer at en følelse av letthet tar plass i kroppen etter behandling, samt at tidligere spenninger ikke lenger er plagsomme.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Hellerwork sies å redusere stress og muskulære spenninger, fjerne kroniske smerter og forbedrer energinivået.

 

Hvor mange behandlinger
Hellerwork gjøres vanligvis i en serie på 11 behandlinger, hvorpå hver behandling tar ca. 90 minutter og konsentrerer seg om et bestemt tema.

Lov og rettigheter
- Lov om alternativ behandling er gjeldende
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det behandlerorganisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

Forsiktighetsregler
Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

 

Forskning
Behandler.no kjenner ikke til forskning på Hellerwork
Tips oss gjerne

 

Utdanning
Hellerwork og annen Bindevevsmanipulering kan inngå i utdanning innen kroppsterapi og massasjeterapi.

Oversikt Utdanning/Skoler A-ÅFinn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no et brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no


Litteratur/Referanse
BODYWISE, Joseph Heller og William HenkinReferanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.