logo

Homotoksologi

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no
Beskrivelse av metoden
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Lov og rettigheter/Restriksjoner
Forsiktighetsregler
Forskning
Utdanning
Finn kvalifisert behandler


Beskrivelse av metoden
Homotoksologi er en videreutvikling av homeopati, basert på grunnprinsippet om at det som kan produsere symptomer i en frisk kropp også kan helbrede en syk person med de samme symptomene.

Behandlingsmetoden bygger på en oppfatning om at all sykdom skyldes giftstoffer i kroppen, enten disse stoffene kommer fra eksterne kilder (forurensning, bakterier, virus mv.) eller en opphopning av kroppens egne avfallsstoffer.

Ordet homotoksologi betyr menneskelige gifter (homo=menneske, toksin=gift).

I homotoksologien oppfatter man symptomer på sykdom som kroppens måte å helbrede seg selv, og de bør derfor ikke undertrykkes. Giftstoffer fører til at kroppen går til ”krig” for å fjerne giftstoffene, og uansett om kroppen vinner eller taper denne kampen, vil symptomer og sykdom være en naturlig følge. Istedenfor å undertrykke symptomene forsøker man derfor å stimulere kroppens immunforsvar slik at det kan føre en mer effektiv kamp mot giftstoffene.

For å få til dette bruker man det gamle homeopatiske prinsippet om at ”likt kurerer likt”. Dette prinsippet tilsier at stoffer som i store mengder vil kunne føre til liknende symptomer som pasienten har vil kunne brukes i små mengder for å fjerne symptomene. Homeopatisk og homotoksologisk medisin kan slik sett sees på som et lokkemiddel som får kroppens immunforsvar til å konsentrere seg om de rette stedene.

Prinsippene bak homotoksologi ble utviklet av den tyske legen Dr. Heinrich Reckeweg (1905-1985), på midten av 1900-tallet som en videreutvikling av homeopati. En av de grunnleggende oppdagelsene som Dr. Reckeweg gjorde, var at kroppen gjennomgår seks forskjellige faser ved bekjempelsen av sykdommer. De ulike fasene har karakteristiske trekk som er til hjelp både ved diagnostiseringen og til å velge det beste preparatet for behandlingen. Dersom kroppen ikke lykkes i å bli kvitt giftstoffene i den ene fasen, går ”krigen” over i neste fase som gjerne har nye og mer alvorlige symptomer.

De seks faser
- Utskillingsfasen: Kroppen forsøker å skille ut giftstoffene gjennom diaré, rennende nese, oppkast m.v.
- Betennelsesfasen: Hvis giftstoffene ikke kan fjernes gjennom utskillelse, forsøker kroppen å nøytralisere giftstoffene gjennom en betennelse (f.eks. feber)
- Oppsamlingsfasen: Dersom verken utskillingsfasen eller betennelsesfasen har tilstrekkelig effekt, vil giftstoffene bindes opp i celler og vev. I denne fasen er det gjerne ingen symptomer.
- Gjennomtrengningsfasen: I denne fasen har giftstoffene trengt inn i celler og vev, og svekker disse. Denne fasen karakteriseres derfor av stadig sterkere symptomer.
- Nedbrytingsfasen: Store mengder giftstoffer bryter ned cellegrupper i organer, noe som kan føre til organsvikt.
- Differensieringsfasen: I denne fasen er cellene så nedbrutt at de ikke kan utføre sine normale funksjoner. Pasienten blir alvorlig syk og dør.

Homotoksologi er særlig populært i opprinnelseslandet Tyskland. Der benytter en høy prosentandel av legene både homeopatiske og homotoksologiske prinsipper i behandlingen av pasientene.

Beskrivelse av behandling
I behandlingsfasen benyttes det en rekke forskjellige homeopatiske medisiner og preparater som skal aktivere kroppens immunforsvar og hjelper til med utsondringen av giftstoffer. Som andre homeopatiske preparater er disse medisinene potensierte, dvs. at stoffet er fortynnet i flere omganger. Grunnen til dette er at man ønsker å begrense de skadelige virkningene av stoffet (bivirkningene).

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
De vanligste plagene som behandles med Homotoksologi:

- Allergi
- Muskler/leddplager
- Mage/tarm problematikk
- Trøtthet/utbrenthet

Hvor mange behandlinger
Behandling foregår som regel ved en omfattende førstegangskonsultasjon med oppfølging. Behandlingsforløp avhenger av utganspunkt og framgang.

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldende
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)


Forøvrig er det behandlerorganisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

Forsiktighetsregler
Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.


Utdanning
Se oversikt Utdanning/Skoler A-Å

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no et brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no


Referanser, kilder og litteraturhenvisninger


www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.