logo

Hulda Clarks metode

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Beskrivelse av metoden
- Om parasitter som sykdomsårsak
Beskrivelse av behandling
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Hvor mange behandlinger
Lov og rettigheter/Restriksjoner
Forsiktighetsregler
Forskning
Utdanning
Finn kvalifisert behandler


Beskrivelse av metoden
Hulda Clarks metode bygger på en oppfatning om at de fleste sykdommer enten skyldes mikrober (parasitter, virus og bakterier), forurensning eller en kombinasjon av disse. Ved behandlingen gjennomgår viktige organer som for eksempel mage/tarm, nyre og lever en renselsesprosess, som er med på å styrke kroppen og immunforsvaret. Renselsesprosessen skjer blant annet gjennom bruk av urtemedisin og et elektrisk frekvensapparat som tar livet av fremmedlegemer i kroppen. Behandlingen legger også vekt på å redusere forurensning i kroppen gjennom dietter, ved å fjerne forurensningskilder i hjemmet osv.

Mange mennesker går rundt med store mengder giftstoffer og skadelige mikrober i kroppen. Undersøkelser fra England viser blant annet at mennesket i snitt får i seg rundt 3 kilo kjemikalier og tilsetningsstoffer gjennom maten. I tillegg kommer alle stoffene vi får i oss gjennom kosmetikk, tannfyllinger, luften vi puster inn m.v.

Alle giftstoffene og de uønskede mikroorganismene påvirker helsen og immunforsvaret, og sees som en forklaring på hvorfor kroniske sykdommer og krefttilfeller blir mer og mer vanlig. Å rense kroppen for giftstoffer og skadelige mikrober skal bidra til en bedre helsetilstand, og det hevdes også at behandlingen er effektiv mot flere sykdomstilstander som for eksempel infeksjoner, candida, eksem, nyre- og gallesten mv.

Det er canadiske Hulda Clark (1928 - 2009), som står bak behandlingsmetoden. Clark tok først en doktorgrad i fysiologi ved University of Minnesota, og etter å ha forsket i en del år i et statlig finansiert prosjekt videreutdannet hun seg som naturopat og startet opp sin egen klinikk. Her utviklet hun blant annet et biofeedback-apparat som kalles Syncrometer. Apparatet avdekker sykdomsfremkallende mikrober og giftstoffer i kroppen eller andre stoffer (matvarer mm.). Mye av behandlingen i Hulda R. Clarks metode baserer seg på de svarene som en undersøkelse med Syncrometeret gir.

Hulda oppdaget også at alle levende organsimer har en spesiell egenfrekvens. Mikrober og parasitter vibrerer f.eks. med en frekvens på 300-430 kHz, mens større organismer som for eksempel mennesket har en langt høyere frekvens (opp til 8100 kHz). Ved å sende elektriske impulser med samme frekvens som en bestemt parasitt gjennom kroppen vil man kunne ta livet av parasitten. Gjennom studier har egenfrekvensen til en rekke organismer (sopp, virus, parasitter m.m.) blitt kartlagt, og man har dermed en effektiv metode for å eliminere mulige sykdomsårsaker. Denne teknikken kalles for ”zapping”, og skal være så å si smertefri for pasienten.

Om parasitter som sykdomsårsak
Parasitter er organismer som lever på eller i en vertsorganisme. Noen kjente eksempler er lopper og lus, innvollsorm og flått. Mange av parasittene som lever på og av mennesker er oftest mikroskopiske, men de kan likevel forårsake alvorlige sykdommer.

Ifølge Hulda Clark kan parasitter for eksempel føre til leddgikt ved at de trenger inn i ledd og spiser opp knoklenes kalkhinner, og de kan også skape forstyrrelser i nervesystemet gjennom å spise proteinet som dekker nervene. I tillegg til dette vil parasittene kunne spre bakterier og virus, samt utskille avfallsstoffer som kan være giftig for vertsorganismen.

Videre heved set at påvirkningen fra parasitter kan føre til at vertens immunsystem står i konstant alarmberedskap, noe som begrenser immunsystemets evne til å utføre de oppgavene det egentlig er satt til å gjøre. Dersom dette pågår over tid, vil kroppen bli mer utsatt for virus- og bakterierelaterte sykdommer. Et sterkt immunforsvar er også viktig for å kunne opprettholde et godt energinivå. Mennesker med svekket immunforsvar kan føle seg trøtte og uten energi, og ofte kan dette altså spores tilbake til parasitter i kroppen.

I tillegg til at Hulda Clarks metode har en rekke særegne metoder for å avsløre parasitter i kroppen, hevder Clark også å ha funnet frem til sammenhengen mellom en rekke sykdommer og kombinasjonen av giftstoffer og parasitter: Parasitten Fasciola kan for eksempel øke sannsynligheten for å utvikle HIV/AIDS, diabetes og Alzheimer, avhengig av om benzen, tresprit eller xylene/toluene også er til stede i kroppen. Astma kan skyldes Ascaris, mens migrene kan skyldes tråd orm.

Gjennom behandling med Hulda R. Clarks metode skal pasienten fjerne parasittene og giftstoffene som åpner for utviklingen av tilstandene. Pasienten vil også kunne oppnå en generell bedring i allmenntilstanden som følge av at immunforsvaret får konsentrert seg om hovedoppgavene sine.
Effekten av behandlingsmetoden er omstridt.

Beskrivelse av behandling
En behandling etter Hulda Clarks metode starter gjerne med en lengre samtale der sykdomsbilde, mulige parasitter og forurensningskilder gjennomgås. I tillegg til dette foretas det målinger med Syncrometeret, og ofte kommer man også inn på kosthold og livsstil.

Basert på den innledende konsultasjonen vil behandler sette opp et behandlingsforløp som kan omfatte renselsesprogram, diett og kosttilskudd, zapping med et elektrisk frekvensapparat mm.

Generelt kan behandlingen deles inn i tre faser:

- Først tar man livet av parasitter og uønskede mikroorganismer ved hjelp av zapping og sterke urtekurer.

- Deretter settes det i gang ulike renselsesprosesser for å skille ut giftstoffer. Hovedfokus er her å rense nyrer og lever, ettersom funksjonen til disse organene er helt vesentlig for at kroppen skal kunne kvitte seg med avfallsstoffer. Svikt i nyre og lever kan blant annet føre til nyre- og gallesten og en opphopning av avfallsstoffer andre steder i kroppen.

- Til slutt fjerner man forurensende stoffer fra maten, hjemmet og eventuelt også amalgamfyllinger. Behandlingen vil kreve en del egeninnsats fra pasienten, men ikke mer enn at de fleste synes det er verdt det for å leve med mindre giftstoffer og parasitter i kroppen.

Hvor mange behandlinger
Antall oppfølgingsbesøk vil variere noe fra person til person, men de fleste tilstander kan bedres med kun noen få behandlingstimer.

Lov og rettigheter
- Lov om alternativ behandling er gjeldende
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det behandlerorganisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

Forsiktighetsregler
Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.


Utdanning
Se oversikt Utdanning/Skoler A-Å

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no et brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no


Litteratur:
The Cure for All Cancers (1993)
The Cure For HIV / AIDS (1993)
The Cure for All Diseases (1995)
The Cure For All Advanced Cancers (1999)
Syncrometer Science Laboratory Manual (2000)
The Prevention of all Cancers (2004)Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.