logo

Hundemassasje

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Beskrivelse av metoden
Beskrivelse av behandling
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Hvor mange behandlinger
Forsiktighetsregler
Lov og rettigheter/Restriksjoner
Forskning
Utdanning
Finn kvalifisert behandler

Beskrivelse av metoden
Hundemassasje er en behandlingsmetode for vår firbente venn, og har på samme måte som hos oss mennesker mange positive effekter. Hundemassasje kan brukes i ulike sammenhenger, og den kan være forebyggende så vel som rehabiliterende.

Massasjens forebyggende virkning kan for eksempel forhindrer at et lite muskelproblem blir større, mens massasjen under en rehabilitering etter en skade eller en operasjon bidrar til at hunden innhenter seg raskere.

Hundemassasje har både et fysisk og et psykisk aspekt, for ikke bare gir den hunder bedre fysisk helse, men massasjens berøringsform virker også inn på hundens ve og vel, og gjør den mer rolig og harmonisk. Selve berøringen er viktigere enn både hørsel og syn og gir en økt forståelse mellom hund og menneske.

Massasje av dyr har eksistert i mer enn 3000 år. Det sies at metoden stammer fra antikkens Hellas og at det var grekeren Flavius Arrianos som nedtegnet beskrivelser om hvordan behandlingen skulle utføres. Det har også i mange år vært vanlig med dyremassasje blant indianerne, og da spesielt på hester. Det var for øvrig svenske Per Henrik Ling som på 1800-tallet gjenopptok og videreutviklet den massasjeformen som brukes i dag (svensk massasje).

En frisk hund nyter å få massasje, og har den smerter er det akkurat som om den forstår at vi forsøker å hjelpe. Er hunden vant med massasje slapper den helt av og reagerer bare på massasjegrepene med små signaler. Det kan være vanskelig for en hundeeier å oppdage eventuelle smerter eller lidelser hos hunden, for tilstander som forkalkninger, muskelspenninger, mosjonsmangel, blokkeringer eller overbelastning er ikke lett å legge merke til. Som hundeeier kan man lære seg de viktigste grepene og på den måten bidra til å forebygge eller fjerne belastningsskader hos hunden. Hvis man opprettholder massasjen kan man til enhver tid danne seg et visst bilde av hundens fysiske tilstand.

Hundemassasje løser opp stiv muskulatur, øker blod- og lymfesirkulasjonen, gjør musklene sterke og smidige, styrker immunforsvaret, fjerner slaggstoffer, gir en mer glansfull pels (stoffskiftet i hud og talgkjertler økes), forsinker forkalkningsprosessen, reduserer muskelspenninger og stress, øker trygghetsfølelsen, og gir en generell velvære som øker hundens yteevne.

Hundemassasje har vist seg effektiv ved behandling av blant annet forstoppelse, stive ledd, arthrose, artritt, vekstsmerter, skader, diaré, ryggproblemer, HD, atferdsproblemer som aggresjon og stress, urinveisplager, sirkulasjonsproblemer, hevelser, høyt blodtrykk og muskelspenninger. I tillegg forebygger eller fjerner massasjen psykisk stress, noe som gir deg en mer balansert hund.

Beskrivelse av behandling
Den første behandlingen kan arte seg nokså ulikt fra hund til hund. Hundens behov og problemer og eierens målsetning har stor betydning, i tillegg til at det også avhenger av hvor bra eller dårlig hunden takler og bli håndtert av fremmede. Det er viktig at hunden føler seg trygg og avslappet for at behandlingen skal gi gode resultater, og derfor må massør og eier gi hunden akkurat den tiden den trenger for å finne seg til rette, enten på en benk eller på gulvet.

Under massasjen benyttes det ulike teknikker som blant annet stretching, stresspunktbehandling og akupressur *LINK*. Når hunden masseres frigjøres et antistresshormon som gjør den mer rolig og avslappet. Før massasjen er det viktig å lufte hunden godt, men den bør ikke mosjoneres varm. Hvis hunden er oppvarmet blir det vanskeligere for massøren å finne eventuelle spenninger. Unngå mating rett før massasjen, og la det gjerne være 2-3 timer siden hundens siste måltid. Etter massasjen bør man gå en kort tur med hunden på 10-15 minutter. Ettersom massasjen stimulerer fordøyelsessystemet må man regne med at hunden har behov for litt ekstra lufting de påfølgende dagene.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Alle hunder har god nytte av massasje, men behandlingen er spesielt velegnet for hunder med høyt aktivitetsnivå, som for eksempel jakthunder, førerhunder, politihunder, lydighetshunder, utstillingshunder, narkotikahunder og brukshunder. Disse hundene er spesielt utsatt for store påkjenninger og har derfor godt av regelmessig forebyggende massasje.

Agility kan gi store belastningsskader, spesielt hos eiere som har store ambisjoner. Hos en frisk og voksen hund vil moderat trening vanligvis ikke føre til problemer, men trener man hardt og mye med en rask og ivrig hund kan det ofte resultere i muskelspenninger og belastningsskader.

Muskelspenninger hos en hund kan føre til aggressivitet, redsel, stress og irritasjon, og de fysiske tegn på smerte kan være at hunden halter, vegrer seg for berøring, er svai i ryggen eller unngår visse bevegelser som for eksempel å gå i trapper eller å hoppe.
Hundemassasje bidrar til økt livskvalitet hos hunden, og dermed også for eieren.

Hvor mange behandlinger
En hund kan masseres 1-2 ganger i uken avhengig av problemer og behov, men som forebyggende behandling kan massasje også gis hver andre eller tredje uke. Ved spenningsproblemer anbefales det at man behandler ofte i begynnelsen.

Forsiktighetsregler
Hunden skal ikke behandles ved feber, infeksjon, betennelse, drektighet, epilepsi, kreft, lever- eller nyresvikt, åpne sår og brudd, blødninger, eller ved kortisonbehandling for hudømhet.
Kontakt veterinær ved vedvarende plager.

Lov og rettigheter
- Lov om alternativ behandling er gjeldende
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det behandlerorganisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.


Utdanning

Utdanning i Hundemassasje

Se oversikt Utdanning/Skoler A-Å

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no et brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.noReferanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.